Se demonstration

Nytårsforsætter 
 - har du styr på dem?

Nytårsforsætter – har du styr på dem?

Et nyt år er startet, og de fleste af os har et par ting, vi gerne vil gøre anderledes.

I bund og grund kan det virke banalt, at vi hvert år forsøger at sætte nye mål for endnu et år, men det er psykologisk meget naturligt, for netop 1. januar kan vi lukke døren til det gamle og ligesom starte på en frisk og gøre det anderledes og bedre i det nye.

Forste Blanke Side

De ting, vi ønsker at ændre, kan være møntet på forhold i såvel privatlivet som på jobbet. Nogle af os udarbejder lange og udførlige lister og hænger dem op på køleskabet til konstant påmindelse. Andre har det printet ind på den naturlige harddisk og håber, at det i sig selv er nok. Men hvad er det, vi ofte har på sådan en liste, og hvordan går det lige med at leve op til dem?

Vi vil gerne hjælpe dig godt på vej – dels med at sikre, at du har fået de rigtige ting med på listen, og med at holde dig på sporet året ud, så du, når 2016 slutter, kan tage listen frem og sige ”tjek” hele vejen igennem!

Nytårsforsætter som medarbejder

Employee Resolution

På arbejdspladsen kan der være ting, du gerne vil have lavet om på. Det behøver ikke altid være store forandringer, du søger – det kan ofte blot være små elementer, du lige har brug for at skrue lidt på.

Måske oplever du, at du har så mange opgaver og ansvarsområder på dit bord, at de opgaver, du finder interessante og motiverende, drukner mellem de knap så interessante af slagsen. Nogle mennesker elsker rutineopgaver – andre kan ikke få nye udfordringer nok. Uanset hvad der fungerer for dig, så handler det om at være tro mod dig selv og fokusere på det, du brænder for. Det, du er god til. Det, du gerne vil være bedre til! Det vil både du som medarbejder og din virksomhed vinde mest ved i længden. Og dermed ikke sagt, at vi ikke alle af og til må lave opgaver, som bare skal laves – for sådan er det nu engang.

Så her lidt spørgsmål til dig – som måske kan hjælpe dig på vej til dine nytårsforsætter som medarbejder:

Hvilken hat har du på?

Virksomheder er i konstant forandring – for intet er stillestående. Derfor er det vigtigt at være åben for de nye tiltag og forandringer, som virksomheden kommer med – ikke alene for virksomhedens skyld, men bestemt også for din egen. Uanset hvad, er du som medarbejder en del af forandringen. Så gå ind i den med oprejst pande, og tag del i den med et positivt mindset – for så vil du opleve, at du helt automatisk får både større ejerskab, indflydelse og en stærkere lyst til at være med i at facilitere den. Og ja, det er nu engang sjovere at være med på vognen end at stå ved siden af med en sur mine og pege på den. Så på med ”ja-hatten”, uden at det skal lyde alt for patetisk, og uden at det skal lyde som om, man ikke må stille spørgsmål eller være kritisk. For det må man godt.

Laver du det, du har lyst til?

Hvis svaret er ”Nej”, vil det være en idé at få defineret, hvad du virkelig brænder for. Og så er det bare om at komme i gang med at skabe den forandring, der skal til. Hvis svaret er ”Ja, men …”, så vil det måske være en god idé at se på de opgaver, du sidder med. Matcher de både dine kompetencer og drømme? Hvordan vil du kunne få flere af de opgaver, som får dig til at blive siddende flere timer efter lukketid, uden at du overhovedet skænker det en tanke – fordi du er så opslugt af opgaven? Og hvordan kan du slippe af med de opgaver, som du ikke føler matcher dig – enten fordi, du synes de er kedelige, eller fordi du bruger unødvendigt lang tid på dem?Hvis svaret er ”Ja – 100 %”, så er det bare om at forsætte og nyde det!

Får du forventningsafstemt med din leder?

Når du går ind ad døren til kontoret om morgenen, ved du så, hvad dine vigtigste prioriteter er? Og hvorfor? Hvis ikke det er tydeligt for dig, vil det måske være en god idé at få arbejdsopgaver og prioriteter afstemt med din leder – for tingene skal give mening, og du skal vide, hvad de forventes, og hvad du skal prioritere, når der er travlt. Det gør det nemmere for dig at navigere undervejs og efterleve din leders forventninger.

Husker du at fejre dine succeser?

Uanset hvad, er det videnskabeligt bevist, at succeser automatisk fostrer flere – særligt når de anerkendes. Så måske skal du i 2016 huske dig selv på at fejre dine succeser – store som små?

Nytårsforsætter som leder

Manager Resolution

Som leder har du ikke kun ansvaret for forretningsmæssige elementer som strategi, budget og KPI'er. Du har også ansvaret for mennesker. Og hvis disse mennesker – dine medarbejdere – skal levere bedst mulige resultater, skal de være TOP-motiverede. Det samme skal du. Og du har meget på din agenda: Kursen og besætningen er dit ansvar, og selv i stormvejr er det dig, der skal bevare overblikket.

Så hermed lidt bidrag til dig som leder:

Er strategien den rigtige?

Vurdér dit forretningsområde. Er der forhold i din branche, der har ændret sig afgørende? Er der interessante muligheder, du har overset? Har markedet og målgruppen ændret sig? Har du de rigtige ressourcer i dit team til at lykkes med de mål, du har sat? Og har du fået afstemt årets forventninger med direktøren og bestyrelsen? Dette er blot få elementer, der er med til at sikre, at strategien er den rette. Men det er nu, du skal være sikker – for det er nu, du skal i gang med at skabe resultater.

Blander du dig for meget?

Spiller du for meget detaljeekspert på dine medarbejderes banehalvdel? Så er det en god ide at få smidt spillertrøjen og tage din trænertrøje på igen. Det er nemlig både unødvendigt tidskrævende og samtidigt demotiverende for dine medarbejdere, hvis du hele tiden blander dig eller agerer ekspert på alt, hvad de laver. Vis dem i stedet mere tillid, og skab større motivation og virkelyst ved ikke at blande dig utidigt i deres arbejde. Bed dem til gengæld jævnligt om at fortælle, hvordan det går, og lad dem argumentere for, hvorfor de gør som de gør – og bak så ud fra den dialog op og/eller udfordr dem på deres leverance.

Ser du forskellighederne? Og benytter du dig af dem?

Husker du at benytte dig af fordelene ved, at hver medarbejder er unik med hver sin personlighed, behov, ønsker og talenter? Nogle har det fint med velkendte rutineprægede opgaver, mens andre kræver flere udfordringer eller større indflydelse. Nogle foretrækker helt faste arbejdstider, mens andre bedst fungerer med fleksibilitet. Derfor giver det ikke altid mening at behandle alle medarbejdere ens – for det kan rent faktisk komme både dig, virksomheden og medarbejderen til gode at tænke ud af boksen og se på de muligheder, disse mange forskelligheder tilbyder. Og læg ikke skjul på dem i og over for teamet – for når det italesættes, og alle bliver set og hørt, skaber det større forståelse og dermed respekt for hinanden. Også over for dig som leder!

Får du tydeliggjort og afstemt mål og forventninger?

Mål og forventninger må aldrig blive diffuse størrelser – for så bliver vejen dertil også diffus. Så for at komme godt fra start, er det vigtigt at du får tingene tydeliggjort og afstemt. Både over for dine medarbejdere og over for din topledelse. I forhold til dine medarbejdere er det altid en god idé at sikre, at mål og forventninger er tydelige, og at de er forstået – altså hvorfor de overhovedet er lavet. Endnu bedre er det, hvis du kan sætte nogle af målene i fællesskab med medarbejderen, for så vil han eller hun helt naturligt tage mere ejerskab og medansvar for at indfri dem.

Uddelegerer du nok?

Hvis du er en person, som har svært ved at uddelere, kan det være en god ide at skabe et overblik over alle dine opgaver og derudfra prioritere, hvad du skal have væk fra dit bord, og i givet fald hvem opgaverne skal overdrages til.

Er du selv på rette vej?

Husk også at tage hånd om din egen karriere. Udbyg løbende dine kompetencer, og involvér dig i nye udfordringer. Måske du i år har ting, du gerne vil blive bedre til? I så fald skal du synliggøre dem for dig selv, og skabe en plan for, hvordan du kommer i mål med det.

Nytårsforsætter som individ

Personal Resolution

Når det handler om den helt personlige agenda, er det ofte de samme ting, der dukker op igen og igen i de vestlige samfund. I Journal of Clinical Psychology kunne man tidligere i år se de 10 mest udbredte nytårsforsætter for amerikanere. Du kan sikkert genkende en hel del af dem med en vis længsel, frustration og dårlig samvittighed – og en fornemmelse af, at livet suser af sted i ubrydelige rutiner.

 1. Jeg vil tabe mig.
 2. Jeg vil få mere styr på mine ting.
 3. Jeg vil bruge mindre og spare mere op.
 4. Jeg vil nyde livet i fulde drag.
 5. Jeg vil holde mig sund og i form.
 6. Jeg vil lære noget spændende.
 7. Jeg vil holde op med at ryge.
 8. Jeg vil hjælpe andre med deres drømme.
 9. Jeg vil forelske mig.
 10. Jeg vil bruge mere tid med familien.

Allerede når man ser flere af disse mål, ved man godt, at det langt fra altid lykkes at føre et nytårsforsæt ud i livet. Den amerikanske undersøgelse viser, at det kun lykkes for 8 %. En britisk undersøgelse fra 2007 viser noget tilsvarende. 88 % formår ikke at holde deres løfter til sig selv. Andre undersøgelser viser tilsvarende konklusioner

Lidt positivt er der dog at hente fra den førnævnte amerikanske undersøgelse, idet den viser, at folk, der laver nytårsforsætter, har 10 gange større sandsynlighed for at nå deres mål, end folk der ikke eksplicit laver mål for det nye år.

Sådan får du dine nytårsforsætter til at holde!

Make it happen

Men hvorfor er det så svært at få nytårsforsætterne til at lykkes?

Psykologer peger på, at det har noget at gøre med, at vores mål i det nye år ofte har karakter af en straffeekspedition eller forbud af en art. Det dur ikke. Vi skal have positive følelser med på rejsen. Vores ”indre liv” bliver ikke bedre af bare at sætte nogle ydre mål. Vi skal finde frem til de følelser, vi gerne vil mærke mere til, og så finde frem til de handlinger, der kan kobles til følelsen.

En anden forklaring på, at forsætterne ofte ikke lykkes, er, at der er for mange af dem, de er for ukonkrete, eller også er de for urealistiske. Så vi ender med at give op – af og til alt for hurtigt.

Så hvad skal der til?

Generelt er vi mennesker vanedyr med tendens til give andre og andet skylden for ting, der ikke fungerer – men at tænke sådan bliver aldrig vejen til det, du ønsker anderledes. Ønsker du forandring, skal du derfor bryde denne overbevisning og i stedet tage ansvaret selv. Vær modig, og tag skridtet videre mod drømmene – gør noget! Selv

Sæt dig realistiske mål

– som er dine. Overtag ikke andres.

Mind dig selv om dem løbende.

Sæt delmål, lav løbende status, og justér eller hæv barren undervejs.

Hold fast.

Vi er alle vanemennesker og i en vis udstrækning tryghedssøgende. Vi har derfor tendens til at hænge fast i gamle mønstre. Men når du arbejder med forandringer, handler det om at slippe de gamle vaner og i stedet holde fast i de nye.

Gør det sjovt.

Ros dig selv,

– og husk at fejre succeserne undervejs – store som små.

Livet er som et langt roadtrip med masser af muligheder, vejkryds og forhindringer. Uanset hvad rejsen byder på, så husk at tage ansvar. Det er nemlig dig, der sidder bag rattet og ikke på passagersædet – i dit liv.

Hvordan er det med nytårsforsæt rundt om i verden?

Som en del af det løbende Googles Zeitgeist kortlagde man i 2012 nytårsforsætter fra mennesker verden over. Alle blev samlet på et onlinebaseret verdenskort, hvor man nemt kan zoome rundt og eksempelvis se,

 • at én i Japan har sat sig for at arbejde hårdere.
 • at én i Brasilien drømmer om at købe et hus.
 • at én i Tyskland ønsker at praktisere næstekærlighed fuldt ud.
 • at én i Spanien vil have en motorcykellicens.
 • at en græker drømmer om at vinde i lotteriet.

Her et par eksempler fra kortet – og som du kan se, er de alle kategoriseret, og du kan vælge at få dem oversat.

Google Zeitgeist map2

Gå på opdagelse, og udforsk kortet..

God tur og godt 2016 til jer alle.