Fokus på arbejdsforhold

Hos LanguageWire har vi meget fokus på at skabe optimale arbejdsvilkår. Vi vil sikre, at vores medarbejdere er motiverede, føler arbejdsglæde og er high performere.

I HR bidrager vi til, at ledere og medarbejdere opnår en personlig og professionel udvikling, mens de arbejder hos LanguageWire. Det gør vi bl.a. ved at gennemføre interne træningsprogrammer og årlige medarbejderudviklingssamtaler og lederevalueringer.

Vi sørger også løbende for at optimere arbejdsforholdene for vores medarbejdere. Det gør vi bl.a. ved hvert år at gennemføre en medarbejdertilfredshedsanalyse. Her spørger vi til, hvad der er vigtigt for vores medarbejdere, og hvor tilfredse de er på en række områder. Det giver os meget værdifuld feedback, som vi tager alvorligt. Det har derfor medført en stribe forbedringstiltag igennem årene. Vores medarbejdertilfredshedsanalyser viser, at vores medarbejdere generelt er yderst tilfredse.

Endelig tilbyder HR afdelingen alle ledere og medarbejdere – både i Danmark og på vores kontorer i udlandet - et neutralt forum, hvor man kan få en uforpligtende snak, hvis der er noget, der er behov for sparring, støtte eller hjælp til. I de situationer har vi altid fokus på at arbejde med en høj grad af etik og fortrolighed.

Så arbejder du i LanguageWire, bliver der taget godt hånd om dig.