Se demonstration

Compliance

LanguageWire følger internationale standarder og best practices, så vores kunder og sprogspecialister ved, at de kan stole på os. Vores best practices er lig med sikkerhed, pålidelighed og gennemsigtighed for alle brugere af LanguageWires platform.

Effektivitet

Der er minimal nedetid og en robust datahåndtering, så der er ingen overraskelser.

Sikkerhed

LanguageWires sikkerhedsprocesser leverer datasikkerhed på et højt niveau.

Gennemsigtighed

Overholdelse af internationalt anerkendte standarder giver dig ro i sindet.

Om compliance

Velstrukturerede, internationalt anerkendte standarder sikrer optimale betingelser for handel og økonomisk vækst. De hjælper virksomhederne med at reducere deres omkostninger, forbedre ensartetheden og optimere deres processer. Og for kunden er de et signal om kvalitet, pålidelighed, effektivitet, sikkerhed og indbyrdes sammenlignelighed.

LanguageWire følger internationale standarder og best practices, så vores kunder og sprogspecialister ved, at de kan stole på os. Her kan du se nogle af de standarder, vi følger. Standarderne danner grundlag for best practices hos LanguageWire.

ISO 17100-certificeret

Den 28. september 2016 blev LanguageWire med succes auditeret for ISO 17100-standarden. ISO 17000 erstatter EN 15038, og alle LanguageWires projekter, der omfatter Oversættelse + korrektur af oversættelse (tidligere kaldet "Full Service"), er dækket af certificeringen. ISO 17100 stiller strenge krav til oversætternes kvalifikationer, projektledernes kompetencer samt virksomhedens kommunikation og product life cycle.

ISO 17100-certificeringen var nemt overstået for LanguageWire. Stig Jørgensen, COO hos LanguageWire, fortæller: "Den nødvendige infrastruktur og de påkrævede processer var allerede på plads, så det var blot et spørgsmål om at dokumentere, at de stemmer overens med den struktur, der er beskrevet i standarden." ISO 17100-certificeringen bidrager med stor værdi for LanguageWires brugere, da den understreger, at LanguageWire følger best-in-class processer på oversættelsesprojekter.

Efterlevelse af ISO 27001

ISO 27001 er en international standard for sikker håndtering af oplysninger. Det er en velkendt standard med krav til et "system til sikker håndtering af oplysninger" (ISMS) i en virksomhed. Det er en systematisk proces med håndtering af følsomme oplysninger, der sikrer, at data opbevares sikkert. Risikostyringsprocedurerne i et ISMS omfatter mennesker, processer og it-systemer.

LanguageWire arbejder i øjeblikket på at opnå ISO 27001-certificeringen. Og LanguageWire har udviklet interne politikker og procedurer, der omfatter og regulerer en række emner inden for informationssikkerhed, for at kunne implementere ISMS. Ud over at sikre en reglementeret risikostyringsproces danner standarden en ramme for forvaltning af aktiver (herunder dataklassifikation), håndtering af hændelser og forskellige tekniske kontroller af LanguageWires systemer og servere.

Privat cloud-infrastruktur

LanguageWire gør brug af en privat cloud-infrastruktur. Alle data lagres i EU, og vi prioriterer datasikkerhed på enterpriseniveau i vores datacentre. Det giver ro i sindet. Derudover er vores datacenterudbyder ISAE 3402-certificiseret, hvilket sikrer et højt niveau af fysisk sikkerhed.

Fordelene ved LanguageWires strategi for serverstruktur er bl.a.:

1) Sikkerhed

Alle kundeoplysninger lagres og behandles via LanguageWires private cloud-infrastruktur. Alle data lagres i EU, og it-faciliteterne håndteres i overensstemmelse med ISO 27001-kravene.

2) Stabilitet

LanguageWires datacenter er konstrueret til at understøtte tre niveauer af databeskyttelse:

  • Continuous Availability (CA): Formålet med CA er at sikre uafbrudt drift i tilfælde af hardwarenedbrud. Der er processer til systemovervågning og håndtering af hændelser for at sikre et højt niveau af tilgængelighed på hardwareplatformen (højere end 99,99 % for hardware).
  • Disaster Recovery (DR): alle produktionsdata lagres i et sekundært LanguageWire-datacenter for at sikre geografisk stabilitet (f.eks. hvis det primære datacenter ødelægges pga. oversvømmelse eller brand).
  • Backups: Ud over CA og DR har vi implementeret en klassisk backup-proces for at understøtte øjeblikkelig genoprettelse af data i tilfælde af systemnedbrud.

3) Skalerbarhed og omkostningseffektivitet

Vores it-team overvåger elementer i infrastrukturen, og ressourcer tilføjes dynamisk og efter behov som del af kapacitetsstyringsprocessen. Den agile tilgang hjælper LanguageWire med at vælge de mest effektive teknologiske løsninger, at levere optimal kvalitet på vores ydelser og minimere omkostningerne til it.

Kort og godt

  • ISO 17100-certificering af alle projekter med oversættelse + korrektur af oversættelse
  • Efterlevelse af ISO 27001, der garanterer sikker håndtering af oplysninger.
  • LanguageWires private cloud-infrastruktur leverer sikkerhed, stabilitet, skalerbarhed og omkostningseffektivitet.