Se demonstration

Vi sikrer, at dine data er sikre, og at du altid modtager indhold af høj kvalitet

LanguageWire overholder internationale sikkerhedsstandarder og bedste praksis for kvalitetsstyring. Du kan være sikker på, at du modtager oversættelser af høj kvalitet, og at dine data er sikre.

Illustration af en computer, der er forbundet til skyen

LanguageWire tager databeskyttelse, kvalitetsstyring og oversættelsesworkflows alvorligt.

ISO 27001-flag

ISO 17100-flag

ISO 9001-flag

GDPR-flag

CCPA-flag

Privat cloudinfrastruktur-flag

Et ISO 27001-certificeret ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS)

ISO 27001 er en international standard for informationssikkerhed. Det er en anerkendt certificering med krav til et ledelsessystem til sikker informationshåndtering (ISMS) i en virksomhed. Et ISMS omfatter personer, processer og it-systemer og sikrer vores evne til at håndtere følsomme oplysninger korrekt og holde data sikre.

LanguageWire er en ISO 27001-certificeret virksomhed – en status kun få af vores kolleger i sprogbranchen har opnået. Vi har påviselige interne politikker og procedurer, der omfatter en række emner vedrørende informationssikkerhed. Ud over en robust risikostyringsproces har vi udviklet nogle principper for forvaltning af aktiver (herunder dataklassifikation), håndtering af hændelser og forskellige tekniske kontroller af LanguageWires systemer og servere.

ISO 17100-certificerede oversættelsesworkflows

For brugere af LanguageWire sikrer ISO 17100-certificeringen overholdelse af de mest hensigtsmæssige processer på oversættelsesprojekter. ISO 17100 er en streng standard, der kræver dokumentation for oversætterkvalifikationer, oversætterkompetencer, projektlederkompetence, professionel styring af kerneprocesser samt andre processer i forbindelse med levering af oversættelsestjenester af høj kvalitet.

ISO 9001-kvalitetsstyringssystemer

Kvalitet er højeste prioritet for LanguageWire, og derfor har vi indført robuste kvalitetsstyringssystemer, så du kan være sikker på, at du får det, du har bestilt, når du skaber globalt indhold med LanguageWire. ISO 9001 kræver kvalitetsstyringsprocesser og -standarder, herunder et stærkt kundefokus, en professionel procestilgang og fokus på løbende forbedringer.

LanguageWire overholder lovgivningen om beskyttelse af personlige oplysninger og respekterer brugernes rettigheder

Vores kunder arbejder fra en lang række lande rundt om i verden. For at sikre overholdelse af regionale love om beskyttelse af personlige oplysninger sætter vi en høj standard for os selv, når vi håndterer brugerdata.

Vi overholder følgende regler om beskyttelse af personlige oplysninger:

Databeskyttelse er grundlæggende for alt, hvad vi foretager os. Vi værdsætter principperne om detaljeret samtykke, gennemsigtighed, brugernes ret til at få adgang til deres data og retten til at blive glemt samt andre foranstaltninger, der beskytter brugernes data. Du kan finde flere oplysninger i LanguageWires privatlivspolitik.

Privat cloud-infrastruktur

LanguageWires indholdsplatform anvender en privat cloud-infrastruktur. Vi lagrer alle vores platformsdata inden for EU, og vi prioriterer sikkerhed på virksomhedsniveau i vores datacentre, så du ikke behøver at bekymre dig. Derudover er vores datacenterudbyder ISAE 3402-certificeret, hvilket sikrer et højt niveau af fysisk sikkerhed.

Sikkerhed

Alle kundeoplysninger lagres og behandles via LanguageWires private cloud-infrastruktur. Alle data lagres i EU, og IT-faciliteterne håndteres i overensstemmelse med ISO 27001-kravene.

Pålidelighed

Continuous Availability (CA): Der er etableret systemovervågning og hændelsesstyringsprocesser med henblik på at sikre maksimal platformtilgængelighed (højere end 99,99 % for hardware).

Disaster Recovery (DR): Alle produktionsdata lagres i et sekundært LanguageWire-datacenter for at sikre geografisk stabilitet (f.eks. hvis det primære datacenter ødelægges som følge af oversvømmelse eller brand).

Sikkerhedskopier: Ud over CA og DR har vi implementeret en klassisk tilgang til sikkerhedskopiering til at støtte den umiddelbare genoprettelse af data i tilfælde af systemnedbrud.

Skalerbarhed og omkostningseffektivitet

Vores IT-team overvåger elementer i infrastrukturen, og ressourcer tilføjes dynamisk og efter behov som del af vores kapacitetsstyringsproces. Denne agile tilgang hjælper LanguageWire med at vælge de mest effektive teknologiske løsninger og levere optimal servicekvalitet.

Illustration af en netværkssky

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Din vej mod den nemme måde at skabe indhold på flere sprog begynder her. Fortæl os om de udfordringer, du har med produktion og oversættelse af indhold – vi vil rigtig gerne hjælpe dig med at finde den perfekte løsning til dit brand.