LanguageWire
Sitecore
Connector

Bestill og motta oversettelser
direkte i Sitecore

Hvis du kunne bestille og motta oversettelser direkte i Sitecore-plattformen, der du allerede sitter og jobber med innholdet – hvor mye kan det påvirke effektiviteten, bunnlinjen og kvaliteten på resultatet?

Vi vet svaret: En hel del.
Derfor har vi utviklet en løsning for deg.

Høres smart ut, ikke sant?

Med LanguageWire Sitecore Connector, får du en direkte og automatisk lenke mellom selskapets Sitecore-plattform og oversettelsesplattformen vår. Når lenken er etablert, kan du sende tekster direkte til oversettelse fra Sitecore og motta dem automatisk når oversettelsene er klare – også i Sitecore, der de implementeres direkte på nettsiden så fort du har godkjent dem.

Du jobber med andre ord utelukkende i ditt eget CMS fra begynnelse til slutt, og slipper eksport og import av filer samt tidkrevende kopiering og liming av tekster.

 

Sitecore Partner Sitecore Gold Partner


Robust og åpen arkitektur

Anders Bondorf
Anders Bondorf Teknologidirektør, programvarearkitektur og interne systemer, LanguageWire
I tett samarbeid med Sitecore har LanguageWire utviklet den nyeste generasjonen oversettelses-connectorer. Med vår løsning støtter vi Sitecore versjon 7.2 til og med versjon 8.1.
1
Kildeinnhold
I det øyeblikket du plasserer innholdet i handlekurven i connectoren, sender connectoren materialet til forhåndsvalidering på LanguageWire-serveren. Når du senere oppretter et oversettelsesprosjekt fra handlekurven, garanterer connectoren at alt innholdet er validert. Og vi i LanguageWire forsikrer oss mot å levere innhold til oversetterne våre som de ikke kan åpne eller lese.
2
Oversatt innhold
Oversetterne jobber i spesialverktøy som sikrer at elementer og layout bevares. Derfor kan LanguageWire garantere at connectoren automatisk er i stand til å importere det oversatte innholdet når oversetterne avslutter oppgavene.
3
Robust arkitektur
Basert på våre erfaringene med API-løsninger har vi under utviklingen av denne løsningen lagt stor vekt på stabilitet og feilhåndtering. Vi benytter en robust struktur basert på asynkron kommunikasjon og et køsystem som sørger for at oversettelser og kommunikasjon mellom Sitecore-installasjonen og LanguageWire ikke forsvinner, f.eks. i forbindelse med avbrudd eller ustabil nettforbindelse.
4
Åpen arkitektur
Connectoren installeres som en plugin til Sitecore, og connectoren kommuniserer med LanguageWire-serveren via vår nyutviklede REST-API. Alle forespørsler går fra connectoren til LanguageWire-serveren. Derfor stiller vi ingen spesielle krav til konfigurering av brannmuren på Sitecore-serveren. Vårt REST-API er åpent, slik at andre connectorer og integrasjoner kan utvikles.
5 Five
Sikkerhet
LanguageWire-serverens REST-API autentiserer forespørsler fra connectoren ut fra en kundespesifikk nøkkelverdi som i forbindelse med connector-installasjonen må lagres manuelt i Sitecore. Denne nøkkelen kan ikke (mis)brukes til innlogging på LanguageWires AGITO-plattform. Kommunikasjon mellom connectoren og LanguageWire-serveren er alltid kryptert (https).
LanguageWire Sitecore Connector Flow Norsk

Et komplett og innovativt verktøy med et solid fundament

LanguageWire Sitecore Connector hviler på et solid fundament som består av mange års erfaring fra utvikling av tekniske oversettelsesløsninger, mange års innsikt i kunders behov og mange års ekspertise som rådgivere i bransjen.

LanguageWire Sitecore Connector inneholder derfor de beste funksjonene og tilbyr et komplett verktøy for håndtering av innhold på mange språk. 

Løsningen omfatter en mengde muligheter:

  • Mulighet til å legge inn elementer og sider til oversettelse fra både Content Editor og Page/Experience Editor
  • Legg til ett elementer av gangen eller arbeid med større batcher. Connectoren fungerer som en handlekurv der du kan legge til akkurat det innholdet du behøver. Når kurven er klar fullfører du bestillingen med noen få klikk.
  • Full oversikt over pågående og avsluttede prosjekter.
  • Konfigurasjon av oppsett og innstillinger.

Hvis du ønsker mer informasjon, kommer vi gjerne ut og demonstrerer løsningen for deg.

Ta kontroll over tidsbruken

For en nettredaktør er tiden alltid knapp: Du skal lansere et nytt produkt og den nye produktsiden på nettstedet skal være online på 10 språk NÅ (… aller helst skulle den vært ferdig i går). Bare tanken på jobben som ligger foran deg kan kan gi deg hodepine.

For du vil gjerne bruke tiden mer effektivt enn å kopiere kildetekst fra nettstedet og sende den manuelt til alle oversetterne. Du vil gjerne unngå å sjonglere med all e-post som sendes fram og tilbake når de interne redaktørene skal godkjenne de oversatte tekstene. Og du vil gjerne slippe å kopiere alle de godkjente tekstene til de forskjellige språkversjonene. I tillegg til å være en irriterende og unødvendig tidstyv, kan det lett bli feil når du klipper og limer tekster på språk du ikke behersker.

Hvorfor ikke ta kontrollen over tidsbruken din?

Tid er den største fordelen med LanguageWire Sitecore Connector. Med LanguageWire Sitecore Connector kan du i gjennomsnitt spare 20 minutter per nettside per språk. Det blir mange minutter og mye penger i løpet av et år.

Hvor mye kan du spare?

ROI Calculator Model DA

Vi utgjør en forskjell

Stadium Logo
Pia Upola
«Oppdragene varierer mellom manuelle bestillinger og automatiske oversendelser, standardtidene avløses av oppdrag med svært kort deadline. Vi er mange i konsernet som sender oversettelser, og stilen i tekstene varierer. Uansett hvordan vi legger inn bestillingen opplever vi at både oversettelser, service og leveransesikkerhet hos LanguageWire holder høy kvalitet.»

Oversettelse
med gassen i bunn

Vi er kjent for å være raske til å levere oversettelser, men med LanguageWire Connectors og API-er optimeres prosessen ytterligere og ned til minste detalj. For deg innebærer dette at både koordineringstiden og feilmarginen holdes på et minimum.
 
Tid er alltid en faktor i bransjen din. Det vet vi. Og vi vet også at det ikke alltid er satt av tid til oversettelse i prosjektplanen. Slik er vilkårene, og det er med dette utgangspunktet vi har skapt vår forretningsmodell. Slik at når du ringer, er vi umiddelbart klare til å starte å jobbe med oppdraget.

Noe som sparker fra
på bunnlinjen

Er du klar til å møte ditt globale publikum?

Velg riktig språk ved å bruke effektiv teknologi og samarbeid med eksperter fra hele verden. Ta kontakt med LanguageWire-teamet eller begynn med en gang.

150+ MILL
Oversatte ord
hvert år

2.000+
Bedriftskunder

5.000+
Bransjespesialiserte oversettere