Se demo

En god 
 brief

En god brief

Sett av et par minutter på å skrive en briefing før du sender teksten til oss. Det lønner seg. For jo mer vi vet om teksten din og hva den skal brukes til, jo bedre språkprodukt kan vi levere til deg.

Hva kan du briefe oss om?


Tekst, mottakere og formål

Hva handler teksten om? 

Hva er formålet med teksten?
Hva vil du oppnå? Selge, opplyse eller skape handling?

I hvilket medium skal teksten brukes? 
Nettsted, brosjyre, manual, internt dokument eller noe helt annet?

Hvem er målgruppen og i hvilke markeder skal kommunikasjonen brukes?

Ord, begreper, stil og tone

Hvordan skal stilen og tonen være?
Uformell, konservativ, lettfattelig, fokus på det tekniske etc.?

Hva med bransje- og bedriftsspesifikke ord og begrep?
Er det spesifikke ord og begrep som vi skal oversette på en spesiell måte?

Hvor fri kan oversetteren være i oversettelsen?
a) Oversetteren kan være svært fri i den nye språkversjonen.
b) Oversetteren skal være 100 % tro mot kildematerialet.
c) Oversetteren skal være tro mot kildematerialet, men kan godt ta seg noen friheter for å få teksten til å passe til både språket og markedet.
d) Noe annet?


Prosess og format

Hva skjer med teksten når du mottar den fra oss?
a) 
Du publiserer teksten med det samme.
b) Du implementerer teksten i layout.
c) Du foretar en intern korrektur eller redigering.
d) Noe annet?

Hvilke spesielle elementer skal vi ta hensyn til?
Det kan være begrensninger i lengden på teksten, bilder med låst tekst som også skal oversettes, eller kanskje skjermbilder som ikke må endres.

Hvilket filformat vil du ha? 
Hvilket filformat forventer du å få tekstene tilbake i?

Nå, nå, nå!

Har du materialet som skal oversettes, korrekturleses eller redigeres nå? 

Send det i vei ... vi står klare til å hjelpe deg.