Se demo

Smart
Editor

Vi presenterer Smart Editor – et effektivt CAT-verktøy fra LanguageWire

Det er krevende å skape flerspråklig innhold som holder høy kvalitet. De fleste prosjektene krever samarbeid med eksperter som befinner seg i ulike tidssoner. Og det å sikre at kvaliteten holder mål på alle språk kan være en tidkrevende oppgave. Når du har behov for at viktig innhold når ut på 10 forskjellige språk, lønner det seg derfor å ha en effektiv og solid prosess på plass.

Du trenger en samarbeidsplattform som ikke involverer innboksen din. Terminologien må være konsekvent på tvers av de forskjellige teamene. Det kreves effektivitet for å overholde stramme tidsfrister. Og det å kunne fokusere på det aller viktigste – selve innholdet – er avgjørende.

Kombinerer du alt dette, får du et effektivt verktøy for å fremme global vekst.

Vi er glade for å kunne presentere et nytt verktøy som effektiviserer arbeidsflyten ved flerspråklig innhold og forkorter publiseringstiden: LanguageWire Smart Editor.

Utviklet for språkeksperter

Smart Editor gjør det enklere for oversettere, korrekturlesere og tekstredigerere å jobbe med innhold. Smart Editor gjør gir språkekspertene mulighet til å kombinere sine evner med teknologi som bidrar til en bedre arbeidsflyt.

Smart Editor gjør at språkekspertene kan fokusere på selve innholdet fremfor oversettelsestekniske detaljer.

Smart Editor gjør at språkekspertene kan fokusere på selve innholdet fremfor oversettelsestekniske detaljer.

Språkeksperter har alltid tilgang til relevant terminologi med Termbase-integrasjon. Oversettelsestiden reduseres og terminologien blir mer konsekvent takket være det integrerte oversettelsesminnet. Dette gjør det mulig for oversetterne å gjenbruke oversettelser. Maskinoversettelse bidrar til en raskere prosess ved å tilby umiddelbar forhåndsoversettelse, som fjerner fokus fra å skrive hvert ord på nytt.

Effektiviserer prosessen med godkjenning av innholdet

For å sikre at innholdet oppfyller virksomhetens krav og speiler varemerket på alle språk er det best å inkludere validering som en del av arbeidsflyten. Men med en stadig økende mengde innhold som skapes blir godkjenningsprosessen ofte vanskelig å håndtere.

Validatorer kontrollerer innholdet enkelt i et nettbasert verktøy.

Validatorer kontrollerer innholdet enkelt i et nettbasert verktøy.

Smart Editor er utviklet for skape en raskere, og mer effektiv arbeidsflyt for flerspråklig innhold, inkludert validering. Det gjør det enklere for dine validatorer å lese gjennom innholdet. Når innholdet er klart til å bli kontrollert, får validatorene beskjed og kan lese gjennom innholdet i det skybaserte verktøyet. Alt du trenger er en nettleser.

Og mye mer ...

Dette er bare en forsmak på hva Smart Editor kan gjøre. Det skybaserte CAT-verktøyet inneholder mengder av andre effektive funksjoner som sporing av endringer, eksportering av pakker for å kunne jobbe offline og søk etter ord eller fraser. Husk å gå til produktsiden for å lese mer om de praktiske funksjonene i Smart Editor.