Se demo

Korrekt 
 språk

Korrekt språk, er det egentlig så viktig?

Moderne selskaper bruker mer ressurser enn noensinne på varemerkebygging på grunn av skarpere konkurranse på det digitale markedet. Dermed stilles det også høyere krav til markedsføringsavdelingen.

I mange år har vi hatt fokus på storytelling. Denne tankegangen er fortsatt levende, siden «de ekte historiene» er et viktig element for å lykkes med og etablere et anerkjent varemerke. Men selskaper i dag er nødt til å være enda mer strategiske og kreative i konseptene sine for å vinne kundenes oppmerksomhet. Via historier og opplevelser skal kundene føle, smake, høre og kjenne lukten av selskapenes produkter og varemerker. De må helt inn under huden på forbrukerne for å bli husket igjen og igjen og igjen …

«Fremtidens digitale forbrukere er ikke lenger bare opptatt av produktet, de vil også ha opplevelsen»

Språklig kvalitet er en konkurransefaktor

Med dette i minne er det ikke så rart på at begrepet Content Marketing for tiden er på alles lepper. I 2014 var refrenget ”Content, Content, Content” på møtene i selskapenes markedsføringsavdelinger. Resultatet ble en kraftig økning i mengden publisert innhold, og ingenting tyder på at det blir mindre i fremtiden. Tvert om – alle skriver og publiserer for harde livet!

Content is king

Som vi har vært inne på i en av de tidligere artiklene våre viser undersøkelser at 55 % av de som besøker en nettside oppholder seg der i mindre enn 15 sekunder før de klikker videre til neste. Dette illustrerer hvor viktig det er at vi jobber enda hardere med å holde på lesernes oppmerksomhet. Og hvordan gjør vi det? Blant annet kan vi presentere budskapet – historien vår – på en fristende måte. Det er nesten alltid mer lokkende å lese en ny, fin og velskrevet bok, enn å lese en gammel bok med kaffeflekker, gammeldags språk og gulnede, løse sider.

Tenk deg at bokens tilstand er en metafor for språklig kvalitet. Selvfølgelig er det viktig at budskapet vårt – enten det presenteres i form av nyhetsbrev, en brosjyre eller på hjemmesiden – har en profesjonell layout med gode bilder, korrekt plassert logo osv. Når vi har gjort en kjempeinnsats og brukt masse ressurser på å presentere budskapet formmessig, er det ikke verdt å sette prikken over i-en med en liten språkkontroll til slutt? Det krever faktisk ikke så stor kraftanstrengelse, og viktigst av alt: Språket kan være avgjørende for at mottageren skal fortsette å lese.

Hvis du ennå ikke er overbevist …

Tenk gjennom følgende: Hvor mange ganger har du ikke hørt venner og kollegaer klage over eller gjøre narr av språkfeil i reklame eller media? Der finnes faktisk nettsider som kun jobber med å publiserer såkalte ”språkblemmer”. De morsomste ender ofte opp i sosiale medier, der de eksponeres til en bred skare av potensielle kunder. Det skader varemerket, imagen – og selvsagt også bunnlinjen. Husk også på alle nyhetsbrev mange av oss mottar hver eneste dag. Hvilke velger du å lese, hvilke hopper du over? Hva tenker du om avsenderen hvis teksten er full av feil? Når det til og med er feil i overskriften! Det handler helt enkelt om å skape en konkurransemessig fordel ved å heve kvaliteten på innholdet dere produserer. Jobb for å oppnå en språklig kvalitet som underbygger selskapets verdier, varemerke og mål for fremtiden. Lag et språklig manifest som alle i selskapet skal kjenne til.

Det er altså viktig med korrekt språk!

Forhåpentligvis er du enig i at det er viktig å prioritere kvaliteten på innholdet – altså språket utad. Du vet også at språket kan bli en konkurransemessig fordel som kan styrke virksomheten i kampen om kundenes gunst. Neste steg er å utstyre medarbeidere med de nødvendige verktøyene for å sikre et tydelig og finjustert språk i den skriftlige kommunikasjonen. Heldigvis behøver ikke dette være en tidkrevende prosess.

Guide til språkverktøy

Nedenfor beskriver vi noen av verktøyene som kan bidra til å heve kvaliteten på språket.

De raske: Språkverktøy som kan implementeres raskt og enkelt, og som krever minimalt vedlikehold

  • Ordliste: Et dokument som viser stavemåte for selskaps- og bransjespesifikke termer og uttrykk, produktnavn m.m. på selskapets konsernspråk.

  • Ordbok: Det vi hos oss kaller en termdatabase, som inneholder både selskaps- og bransjespesifikke ord og uttrykk på flere språk. I tillegg til korrekt stavemåte og ulike språkversjoner kan databasen også inneholde definisjoner.

Disse to enkle, men viktige verktøyene sikrer konsekvent språkbruk i all skriftlig kommunikasjon. Dette bidrar til høyere språklig kvalitet – både internt og eksternt – og, som et resultat, et sterkere varemerke.

De forholdsvis raske: Språkverktøy som kan implementeres forholdsvis raskt og enkelt, og som bare krever begrenset vedlikehold

  • Kommunikasjonsguide: Et hefte e.l. med råd og retningslinjer for hvordan medarbeiderne skal kommunisere med omverdenen, samt generelle språklige råd og grammatiske regler.

  • Quickquide: En forkortet utgave av språkguiden som ikke skal fylle mer en én side. Quickguiden inneholder regler for hvordan man unngår de verste språklige og grammatiske fallgruvene. Kan evt. utformes som en ”Topp 10” eller ”De 10 bud”.

De litt mer tidskrevende: Språkverktøy som krever tid, involvering av ledelsen og løpende vedlikehold

  • Språkstrategi: Kan evt. inkluderes som en del av kommunikasjonsstrategien slik at språket settes ”i system”. En språkstrategi er nødvendig for store, globale selskaper som daglig kommuniserer på mange språk og mot ulike kulturer og nasjonaliteter. En språkstrategi er også et nyttig verktøy for alle selskaper som har ambisjoner om å ekspandere til nye markeder.

  • Språkpolicy: Et dokument som inneholder overordnede språklige regler og retningslinjer, f.eks. selskapets holdning til språk, konsernspråk, bruk av lokale språk, samt en beskrivelse av hvor man kan få språkhjelp, finne språkverktøy m.m.

Det er selvfølgelig også mulig å kombinere de forskjellige språkverktøyene etter eget ønske. For eksempel kan en termdatabase kombineres med en språkguide, eller en språkguide og en språkpolicy kan slås sammen til ett språkverktøy.

Husk: Du er hva du skriver!