Se demo

ROI på
oversettelser

Få bedre ROI på oversettelser

Varemerker med en flerspråklig målgruppe vet hvor viktig det er med oversettelse. Å snakke samme språk som målgruppen forbedrer rekkevidden, forståelsen og engasjementet. Men bare det å skulle skape innhold på to språk kan være vanskelig. Mange virksomheter opplever at det øker tiden til markedet, er en kilde til kulturelt betingede feilsteg, svekker inntrykket av kvalitet og øker kompleksiteten. Heldigvis er ikke behovet for å kommunisere på mer enn ett språk en ny idé. Det finnes mange muligheter for å forenkle oversettelsesprosessen og forbedre kvaliteten på det flerspråklige innholdet.

Utnytter du det fulle potensialet i det begrensede oversettelsesbudsjettet?

Seriøse varemerker bør ikke se på oversettelse som en utgiftspost. Det er en investering som har potensial til å fremheve fordelene ved produkter og tjenester i nye markeder. Men utnytter du det fulle potensialet i det begrensede oversettelsesbudsjettet? Vårt nye whitepaper presenterer beste praksis for flerspråklig innholdsproduksjon med bakgrunn i LanguageWires omfattende erfaring fra språkbransjen. Vi finner først ut hva det innebærer å skape verdifullt innhold, peker på viktige trender i språkbransjen og går nærmere inn på hvordan du kan forbedre ROI på oversettelsene dine. Uansett hvilken bransje u representerer, vil det å skape en bedre oversettelsesprosess bidra til å redusere kostnader, spare tid og heve kvaliteten på det flerspråklige innholdet.


Kort sagt handler whitepaperet om:
  • Det avgjørende ved verdifullt innhold og hvordan oversettelse er en viktig del av dette
  • Hva som er de nyeste trendene og hva som styrer behovet for mer oversettelse
  • Konkrete metoder og verktøy for å få mest mulig ut av oversettelsesbudsjettet

Kortere tid til markedet ved hjelp av integrasjon

Det er for eksempel bevist at automatisering og integrasjon forbedrer ROI. Hvis du integrerer oversettelse i den digitale plattformen, kan du spare gjennomsnittlig 20 minutter per side oversatt innhold. Sammenlagt blir dette mengder av tid som spares i løpet av et år, og det kan dramatisk redusere belastningen på teamet ditt.

188 sider med innhold oversatt til fire språk
= 33 arbeidsdager spart.

Her er noen flere eksempler på verktøy og metoder som øker ROI på oversettelser og som du får ytterligere innsikt i ved å laste ned whitepaperet:

  • Nettskybasert oversettelseshåndtering
  • Oversettelsesminner og terminologidatabaser
  • Samarbeid med det rette teamet via en online-plattform
  • Samarbeid i InDesign
  • Å velge rett språk