Se demo

Nettekster

Slik jobber du best med nettekster!

I dette sekund, altså akkurat nå, er du online. Jeg forstår at du tenker: «not really a surprise», ellers ville du jo ikke vært i stand til å lese dette.

Vi er faktisk, enten via PC, nettbrett eller smarttelefon, online det meste av dagen, og den yngre generasjonen – fremtidens digitale mottagere – ligger heller ikke på latsiden når det gjelder å være online: Tenåringer er gjennomsnittlig online 27 timer per uke, noe som er en tredobling i løpet av en 10-årsperiode. Det er ikke så lite, og det samsvarer klart med fakta at ca. 93 % av alle kjøpsavgjørelser starter med et nettsøk.

Online? Ja, for noen få sekunder siden, akkurat nå, og snart igjen.

Internet Translation

Har nettsiden de nødvendige funksjonene?

Vi er online som aldri før – er nettsiden din utstyrt for denne trafikken? Er den responsiv og klar til å ta imot og veilede besøkere – uansett plattform? Er den oppbygd med fokus på målgruppen og hvordan du ønsker de skal reagere? Skaper du muligheter for dialog med både potensielle og nåværende kunder via chat, kontaktskjemaer, e-post og sosiale medier? Er nettsiden SEO-optimalisert – på alle språk? Osv.

Dette er bare noe av alt du må forholde deg til som aktør i den digitale verdenen. Alt forandres – hele tiden, og kanskje mer i denne verdenen enn noe annet sted. Så gjør deg klar og sjekk at motoren er i form – hvis ikke, kan du få problemer underveis.

Fra meg til deg om nettsideoversettelse ...

Du har kanskje lagt merke til det? LanguageWire har lansert en ny nettside – i første omgang på 5 språk. Flere språk følger i tiden som kommer.

Jeg har hatt ansvaret for alt innhold – på alle språk. Det betyr at jeg både har vært den som bestiller og kjøper inn oversettelsene. Med 12 år i bransjen og mange år som prosjektleder og rådgiver har jeg heldigvis lang erfaring både med å planlegge, briefe og sikre optimale prosesser uten at gi avkall på kvaliteten i det språklige produktet, derfor har prosessen gått smertefritt. Jeg er sikker på at du som kjøper inn oversettelser ønsker det samme! Derfor deler jeg gjerne erfaringene mine med deg.

Gjør deg klar for noen nyttige insidertips! Har du et konkret nettprosjekt i støpeskjeen og behov for mer spesifikk informasjon, er du velkommen til å kontakte oss for å få ytterligere råd.

Planlegging, planlegging, planlegging …

Det fungerer omtrent som en bilferie. Du må å vite på forhånd hvor du skal, planlegge turen med hensyn til uventede forsinkelser og sørge for at motoren er velsmurt og i god stand. Da blir turen ofte en positiv opplevelse og du kommer fram i tide – alternativet kan bli en problematisk og langsom reise.

Automotive and Transportation

Prosess og tidsplan

Skap overblikk og få alle involverte til å engasjere seg i prosjektet – både i forhold til det overordnede målet og de enkelte elementene.

Det første steget handler om å holde tungen rett i munnen:

 1. Gi nettprosjektet et navn og sett en realistisk lanseringsdato.
 2. Spesifiser og lag en liste over alle elementer og delleveranser i prosjektet.
 3. Spesifiser og lag en liste over alle ressurser – både interne og eksterne.
 4. Lag skisse til tidsplan, når de forskjellige delleveransene skal være klare og hvilke som har ansvar for delleveransene.
 5. Involver alle ressurser – både eksterne og interne, og be dem godkjenne de ulike elementene, deadlines og ansvarsfordeling, priser og budsjett.

Sett i gang!

Husk: Uansett hvem du er og hvor lang erfaring du har fra nettprosjekter vil det alltid dukke opp uforutsette utfordringer underveis. Du kan unngå de største feilene ved å gjøre et grundig forarbeid og velge samarbeidspartnere som sitter på rett kompetanse og som ikke bare leverer de nødvendige elementene, men også gir deg råd allerede fra start.

Teknikk

Har du kontroll på CMS-systemet ditt? Eller er du på jakt etter et slikt system – enten fordi du vil ha et nytt, eller fordi du ikke har hatt behov for CMS tidligere.

Hvis siden skal versjoneres og vedlikeholdes på mange språk bør du allerede ha dette i tankene. Valget av CMS-system har nemlig stor betydning for om du i fremtiden har mulighet til å jobbe enkelt med oversettelse, og jo enklere dette kan gjøres – desto raskere og billigere blir det i lengden.

Har du 1, 5 eller 100 tekster som skal oversettes? Skal de publiseres på nettsiden din? Akkurat nå, ganske ofte eller kanskje hver eneste dag? Da behøver du kanskje en turbomotor!

Det er selvfølgelig ikke noe i nærheten av en klassisk turbomotor, men effekten er den samme – alt skjer i toppfart.

Live Translation

Litt om turbomotoren …

I vår verden er turbomotoren en ”connector”. Den fungerer som en direkte lenke mellom CMS-systemet ditt og oversettelsespartnerens plattform. Når denne direktelenken er etablert kan du med et enkelt klikk sende tekster direkte til oversettelse fra ditt eget CMS, og når oversettelsene er klare, sendes de automatisk tilbake – direkte til CMS, der de implementeres på nettsiden så fort du har godkjent dem. Du jobber altså utelukkende i ditt eget CMS fra start til slutt og slipper eksportering, importering eller, enda verre, å klippe ut og lime inn tekst.

Jeg har spart 6400 minutter

I kid you not! Jeg har faktisk spart ca. 20 minutter per side – per språk, vel å merke. La oss regne ut hvor mye tid dette utgjør for hele prosjektet: Vi er oppe i ca. 80 sider kildemateriale som er oversatt, godkjent og lansert på 4 språk. Total besparelse blir 6400 minutter. 6400 minutter = 106 timer, som ellers ville blitt brukt til kjedelig klipping og liming med tvilsom kvalitet.

Så for deg som skal oversette en større mengde nettekster til flere språk – og det ligger enda flere i pipelinen, er ikke en "connector" bare er en mulighet, men en nødvendig investering.

Innhold: Design, tekst og bilder

Det er avgjørende at du allerede under «prosess og tidsplan» har sørget for å sette av nødvendige ressurser til produksjon av innholdet, og at disse har fått et overblikk og en plan for hva det helt konkret skal produseres innhold til.

Mange blir overrasket over hvor mye innhold det faktisk er nødvendig å produsere til en ny nettside.

Denne oversikten kan også brukes til å skape en idé om hvor mye tekst du ender opp med per språk – det er selvfølgelig forskjell på 20 eller 200 siders innhold når du skal planlegge oversettelsene i prosessen.

Husk at det er forskjell på språk

I forhold til design, illustrasjoner og bilder bør du være oppmerksom på teksten som hører sammen med disse elementene. Finsk og tysk tar mer plass enn for eksempel engelsk, og det kan påvirke hvordan teksten fungerer i layouten. Et annet eksempel er arabisk, som leses fra høyre og derfor krever en speilvendt design.

SEO, SEO, SEO … Ikke glem SEO!

Hvis du vil lykkes på Google – ikke bare i dag, men også i morgen, bør du sørge for at nettsidene dine er SEO-optimaliserte? Tenk på dette allerede når du utarbeider kildematerialet.

SEO Translation

Oversettelse

Gjennomgå de forskjellige innholdselementene, og bruk et par minutter på å skrive en brief – før du sender teksten til oversettelse. Den tiden er en god investering. Jo mer prosjektlederen og oversetterne vet om teksten og formålet med den, desto bedre blir språkproduktet du får tilbake. Jeg kan med god samvittighet pusse glorien når det handler om å levere en brukbar brief før oversettelsen, men det er også fordi jeg vet at den har så stor effekt på det endelige språkproduktet.

Et eksempel på hvor viktig en liten forklaring i briefingen kan være:

På mange steder på de nye nettsidene finner du et designelement som inneholder konkret statistikk – en faktapresentasjon. Elementet har en fastlåst layout, der selve tallet alltid står øverst og teksten kommer etterpå.

Hvis oversetterne ikke hadde fått tydelige instruksjoner om dette på forhånd, ville de kanskje skrive om og plassere tallet inne i selve setningen. Som du ser på denne illustrasjonen, ville det ikke funger i denne layouten. Før vi startet med oversettelsene hadde jeg blant annet forklart dette elementet i oversettelsesbriefen. Det har uten tvil bidratt til at jeg unngikk mye ekstraarbeid.

Hva kan du briefe om?

Tekst, målgruppe og formål

 • Hva handler teksten om?
 • Hva er formålet med teksten? Hva vil du oppnå? F.eks. selge, opplyse eller skape reaksjon?
 • I hvilken eller hvilke mediekanaler skal teksten brukes? Nå handler akkurat denne artikkelen om nettsideoversettelse, men hvis du sitter med en tekst som ikke er nettrelatert, men for eksempel er en tekst til en brosjyre eller en manual, er det alltid lurt å nevne dette i briefingen.
 • Hvem er målgruppen, og på hvilke markeder skal kommunikasjonen brukes? Kommuniserer du til profesjonelle innen et spesielt område? Henvender du deg til en bred gruppe i befolkningen? Osv.

Ord, begreper, stil og tone

 • Stil og tone? Uformell, konservativ, lett forståelig, fokus på det tekniske, osv.?
 • Bransje- og virksomhetsspesifikke ord og begreper? Er det spesifikke ord og begreper som skal oversettes på en bestemt måte? Enkelte ord skal kanskje ikke oversettes?
 • Hvor fri kan oversetteren være i oversettelsen? Oversetteren kan være veldig fri i den nye språkversjonen / Oversetteren skal være 100 % tro mot kildematerialet / Oversetteren skal være tro mot kildematerialet, men kan gjerne ta seg noen friheter for å tilpasse teksten til språket og markedet.
 • Referansemateriale? Har du relevant materiale som kan hjelpe oversetteren med hensyn til ordvalg, begreper, stil og tone, er det alltid lurt å sende dette med som en del av briefen.
 • Ellers?

Prosess og format

 • Hva skjer med den oversatte teksten når du mottar den? Du publiserer teksten med det samme / Du implementerer teksten i layout / Du gjennomfører en intern korrekturlesing / Annet?
 • Er det spesifikke faktorer som vi må ta hensyn til? Det kan handle om begrensinger i lengden på teksten, bilder med låst tekst som også skal oversettes, osv.
 • Annet

Videoer?

En video består vanligvis av både lyd og bilder, så når du skal planlegge versjonering av en video til nettsiden, er det viktig at du tar hensyn til begge informasjonskildene:

 • Skal lyden, og dermed talen oversettes og implementeres igjen som tale på det lokale språket? Eller skal den nåværende versjonen opprettholdes, men med lokale undertekster?
 • Og hva med mulige tekster på bilder og grafikk? Skal dette også versjoneres?

Gjennomgang/godkjenning

Godkjenningsprosessen for språkversjoner kan variere veldig. Er det en ny og komplett nettside som skal lanseres? Eller er det små tekster til en nettbutikk? Det krever forskjellig intern ressursmengde og fleksibilitet. Antallet språk og størrelsen på virksomheten har også betydning for om det i det hele tatt finnes interne språkressurser som kan utføre oppgaven, eller om denne delen også skal tas hånd om av oversettelsesbyrået. Tid er selvfølgelig også en viktig faktor.

Uansett er det smart å sette av god tid i planen til gjennomgang og godkjenning dersom det er flere enn deg selv må involveres. I samme omgang anbefaler jeg å være tydelig med premissene for gjennomgangen, fortell hva du konkret ønsker, at fokus skal være (f.eks. teksten på en knapp), og hva du ikke ønsker de skal ha meninger om (f.eks. fargen på knappen) og når i prosessen du ønsker denne responsen.

Generelt er det 2 metoder for å gjennomgå språkversjoner:

 1. En gjennomgang og godkjenning direkte etter oversettelsen, og før språkene kommer i retur til CMS-systemet. Hvis du ønsker dette, involveres den eller de hos deg som er forhåndsdefinerte som en del av godkjenningsprosessen, før du får de ferdige tekstene i retur i systemet. På denne måten slipper du å bruke unødvendig tid på koordinering, dialog og implementering. Du får ferdige og godkjente tekster i retur direkte i systemet.
 2. En gjennomgang og godkjenning etter implementering av språkversjonene på selve nettsiden. Nettsiden gjennomgås manuelt i ferdig layout. Fordelen er at all tekst automatisk ses i rett sammenheng på siden. Ulempen er at det er en tidkrevende jobb – både for personen som skal gjennomgå og notere endringene, og for den som skal implementere rettelsene i CMS-systemet.

Mitt råd er at du allerede under «prosess og tidsplan» bestemmer deg for hvordan du vil håndtere godkjenningsfasen og får klarsignal til å sette av nødvendige ressurser og tid til dette.

Lansering

Translation

Med skjelvende hender, for mye kaffe i blodet og trøtte, røde øyne kan du endelig trykke på publiseringsknappen, puste lettet ut og lene deg tilbake.

Når du har kommet hit, er du i mål. Det er på tide å sprette korkene og feire – og du kan alltids rette på småting, som utvilsomt dukker opp, i morgen, når du uansett skal sette i gang med å planlegge hvordan siden skal holdes oppdatert.

Klar til å jobbe med oversettelse på en ny måte?