Se demo

Omnichannel 
 marketing

i et globalt 
 perspektiv

Den globale utfordringen for Omnichannel Marketing

Her i den tredje delen av artikkelserien om Omnichannel Marketing ser vi nærmere på bl.a. oversettelse og lokalisering når du jobber med Omnichannel Marketing i et globalt perspektiv.

Målet med Omnichannel Marketing er å: bruke innhentet data til å skape relevante og sammenhengende kundeopplevelser på tvers av kanaler, slik at kundene kan skifte kanal uten å måtte begynne fra start. På denne måten opplever de at deres egen opplevelse er en viktig faktor i prosessen – og så handler de.

”Men hva om du arbeider i en global virksomhet? Hvilke utfordringer medfører det for Omnichannel Marketing?”

Denne artikkelen handler om det globale perspektivet.

Detaljert informasjon øker lønnsomheten

Det er ingen umulig oppgave, det er faktisk ganske enkelt: En av nøklene til å gjøre Omnichannel Marketing lønnsomt er å ha mange kunder i basen – og helst kunder du kan henvende deg til på en direkte og kostnadseffektiv måte. Med andre ord, en stor base av kunder som allerede har takket ja til kommunikasjon fra avsenderen.

Det krever nemlig omtrent samme arbeidsmengde å nå ut til en base på 1 000 000 kunder som å nå ut til 5 000 kunder – og samtidig som kundevolumet kan betraktes som kvantitet, kan mengden detaljert kundedata betegnes som kvalitet.

Hvor mye vet du om hver enkelt kunde? Kan virksomheten din ”huske”, hva som hendte forrige gang kunden interagerte med dere? Har dere informasjon om hva de tidligere har sagt, gjort eller kjøpt?

Datakvaliteten bestemmer hvor relevant den kundeorienterte kommunikasjonen kan bli – jo flere kunder du har omfattende data om i databasen, desto bedre muligheter har du for å tilpasse kommunikasjon og dermed rentabilitet.

Si trata de mí, ¡claro que compro!

I en global virksomhet er det ikke nok å ha innhold som er tilpasset alle tenkelige situasjoner en kunde kan befinne seg i. Språk og kultur er også faktorer du må ta hensyn til.

Tenk deg at du er en kunde i Spania. Hvis du skal ha følelsen av at "dette handler om meg’ (trata de mí), må kommunikasjonen også bidra til dette – på et språk du forstår. I dette tilfellet spansk.

Du må også ta hensyn til forskjellige kulturelle faktorer. Det kan handle om tradisjoner og tiltaleformer, ord (ordvalget er kanskje forskjellig på spansk i Sør-Amerika og Europa), stil og tone. Alt dette er avgjørende for at kommunikasjonen skal fungere. I Tyskland, for eksempel, tiltales fremmede oftest med tittel og i en veldig høflig form, mens man i de skandinaviske landene kommuniserer med en mer avslappet og personlig tone.

Med andre ord: Hvis informasjonen virkelig skal treffe forbrukeren, er det ikke nok å oversette budskapet – det må også tilpasses lokale forhold.

Bilder og lyd i et globalt perspektiv

Utfordringen blir ikke mindre komplisert av at tekst sjelden står alene, men ofte akkompagneres av bilder, video og lyd.

Når du velger bilder, bør du unngå de generelle byråbildene som kjennetegnes av en utstudert blanding av kvinner og menn med forskjellig etnisk bakgrunn. Ikke fordi det er noe feil ved en slik representasjon – men fordi det ofte utstråler et forsøk på å være politisk korrekt. Kunden kommer (sannsynligvis) ikke til å oppleve at kommunikasjonen henvender seg til henne eller han.

Når det gjelder lyden bør du være oppmerksom på hvilke assosiasjoner du skaper ved å bruke ulike aksenter og dialekter: Høres den engelsktalende speakeren på videoen din ut som en sørstatsamerikaner eller som forretningsmann fra London? Dette er viktige elementer i kommunikasjonen med målgruppen, og for å få kunder til å føle seg hjemme og oppleve at avsenderen snakker ”deres” språk.

Derfor må du aldri glemme det globale perspektivet, og å skille mellom markedene, når du kommuniserer med kundene.

Fremtidens løsning på en global setup

Når du jobber i en global virksomhet holder det ikke lenger å være faglig ambisiøs i forhold til å levere sammenhengende og relevante kundeopplevelser – alle markedene og språkene du må forholde deg til kan bli en utfordring selv om du har en effektiv setup.

Det er sannsynligvis også derfor vi frem til nå har sett veldig få internasjonale eksempler på vellykket Omnichannel Marketing.

Løsningen i fremtiden er en stram og sentralstyrt prosess for lokalisering av innhold – gjerne ved hjelp av systemer med effektive integrasjonsløsninger slik at det blir så lite manuelt arbeid som mulig, og dermed minimal risiko både for feil og ineffektivitet.

Som markedsføringsansvarlig med en global funksjon bør du regne språkhåndtering og lokalisering som deler av arbeidsområdet ditt – i hvert fall hvis du har ambisjoner om å lykkes med Omnichannel Marketing.