Tips for bedre
oversettelser

Praktiske tips fra en erfaren oversetter for å forbedre kvaliteten på innholdet

Oversettelse kan være givende og inspirerende, i likhet med andre kreative aktiviteter, men også frustrerende og slitsomt, slik vanskelige oppgaver kan føles. På en god dag materialiserer de oversatte ordene seg så lett som ingenting ut fra ordene du leser. På en dårlig dag, føles hver setning som å slå hodet mot en vegg. Det beste oversettere vet er velformulerte tekster som snakker direkte til leseren med så få ord som mulig. Jo kortere, desto bedre. Så lenge det finnes en tydelig sammenheng.

Tydelighet

Praktiske tips for bedre oversettelser

Før du leverer teksten til Languagewire, bør du lese gjennom den en siste gang og spørre deg selv:

  1. Formidler den det jeg mener?
  2. Det som står der – nøyaktig hva betyr det?
  3. Må setningen være så lang?
  4. Hvem skriver jeg for?

Erfarne oversettere er ikke redde for å stille kundene det enkle spørsmålet: Hva betyr denne setningen? Kan du forklare den eller omformulere? De fleste kunder setter pris på å bli spurt, siden det betyr at oversetteren jobber aktivt med å levere en best mulig oversettelse.

Slike spørsmål kan ofte resultere i en oversettelse som er bedre enn kildeteksten, og kunden får dermed også mulighet til å forbedre den opprinnelige teksten.

Jeg har opplevd at kunder har takket meg for at jeg har spurt: Hva er det egentlig som menes med denne setningen? Hva prøver den å formidle? Eller, helt enkelt – Jeg forstår ikke denne setningen. Kan dere forklare?

Resultatet er enten at kunden fjerner setningen fra kildeteksten, ber meg om å ignorere den, leverer en omskrevet setning eller forklarer innholdet. 

Kontekst

Praktiske tips for bedre oversettelser

Kontekst er helt nødvendig – oversettere diskuterer dette hver eneste dag i oversetterforum der de hjelper hverandre med å tolke kronglete setninger, ulogiske fraser eller uforståelig terminologi. Hvis du vil ha en smakebit av hvor vanskelig oversettelse kan være uten kontekst, kan du teste dette lille eksperimentet sammen med en venn: Hver for dere plukker dere ut 10 tilfeldige ord fra en ordbok på et språk dere begge behersker – velg for eksempel engelsk, hvis dere har dette som andrespråk. Skriv opp de ti ordene på et ark. Nå bytter dere ark og oversetter hverandres liste. Det kommer garantert til å finnes ord som kan bety flere forskjellige ting.

Hva blir den korrekte oversettelsen? Det er rett og slett avhengig av konteksten. Og hvis du ikke har noen kontekst?

Dette er ofte oversetternes problem. Teksten de arbeider med har for lite kontekst. Det kan være en bruksanvisning, en tekst som beskriver et panel på en maskin som oversetteren aldri får se, eller kanskje instruksjoner i et brukergrensesnitt (f.eks. teksten du ser på en knapp på en pekeskjerm).

Jo mer kontekst du kan gi oversetteren, desto bedre. En ting du kanskje ikke tenker på, er at oversettere bruker mye tid på å søke på nettet i forbindelse med oversettelselser – på leting etter kontekst.

Profesjonelle oversettere vet selvfølgelig at de skal være kritiske til informasjonen de leser. De bruker pålitelige nettsider og sammenligner informasjon fra ulike kilder. De kommer kanskje også til å se på dine konkurrenters nettsider.

Kontekst er med andre ord nødvendig – så lenge det er den riktige konteksten.

Terminologi

Praktiske tips for bedre oversettelser

La oss kalle en spade for en spade – det finnes andre der ute som kaller en spade for verktøy, hageredskap, plenutstyr, jordfjerner, graver eller utgravningshjelpemiddel.

Hvis du ikke tror terminologi er viktig, forsøk å snakke om vindmøller med noen som jobber i vindkraftbransjen. Terminologi er nært beslektet med kontekst. En annen faktor som er tett knyttet til terminologi er et konsekvent språk.

Bruk bestemte termer og hold deg til disse. Du kan også sette opp en liste med termer som ikke skal brukes. Du kan for eksempel bestemme at oversetteren aldri skal bruke termen "flekkfjerner".

Det hjelper mye om selskapet er konsekvent med sin egen terminologi. For en stund siden jobbet jeg for et selskap som het Softly & Andersen, og som mislikte sterkt at navnet ble forkortet til "S&A’" – noe mange hadde en tendens til å gjøre, på samme måte som enkelte kaller McDonald's for "McDs". Greit nok. Men da oversetterne oppdaget at kildetekstenene fra selskapet gjentatte ganger brukte "S&A", ble det både forvirrende og irriterende. Forkortelsen "S&A" hadde rett og slett begynt å snike seg inn i selskapet egne tekster.

En gang arbeidet jeg med en instruksjonsmanual der forfatteren hadde brukt tre forskjellige ord som kunne oversettes til operatør, maskinoperatør og kabeloperatør. Til slutt spurte jeg kunden om det virkelig var tre forskjellige funksjoner, det virket nemlig som om maskinen kunne betjenes av en person alene. Kunden bekreftet at dette var én og samme funksjon, og ba meg om å kun bruke ordet "operatør".

Et annet eksempel er en manual der forfatteren brukte fem forskjellige termer for å beskrive en enkelt sensor på en maskin. Det var snakk om samme sensor hver gang. Forestill deg at teksten oversettes til mange språk, og at alle oversetterne bruker fem ulike, oversatte termer for samme ting.

Terminologi er med andre ord viktig for et konsekvent språk. Hold deg til terminologien. Selvfølgelig finnes det termer som faktisk ikke er termer – og det er, som vanlig, avhengig av kontekst. Noen termer er kun til internt bruk, og har ingen funksjon i tekst som er ment for et bredere publikum.

Jeg oversatte en gang en brosjyre for en stor kjøttprodusent. En av tekstene handlet om en del av produksjonskjeden, og ordet "juletre" forekom flere ganger. Til slutt spurte jeg kunden hva de mente med "juletre" – og fikk tilbake et bilde av et stativ for opphenging av kjøtt. Stativet så litt ut som et juletre, og for de som arbeidet i denne delen av produksjonen var navnet helt logisk. Men det er uforståelig for leseren.

Enkelte forfattere går til den andre ytterligheten, og bruker så mye terminologi at teksten nesten blir uleselig. Dette er ofte et problem når ingeniører eller teknikere skriver om en maskin eller et produkt. 

Det samme hender iblant i PowerPoint-presentasjoner – plutselig tror forfatteren at alt må ha et spesifikt navn. Dette er delvis på grunn av formen og layouten på denne typen tekst, som ofte ser slik ut:

En tittel

Fulgt av en Liten Tekstblokk (LT). Tekstblokken må inneholde Relevant Informasjon (RI). Deretter kommer to eller tre Viktige Punkter (VP).

  • Teksten må ha flyt og mening
  • Flyt og Mening resulterer i en tekst med God Lesbarhet (GL)
  • God Lesbarhet gjør at Budskapet blir Tydelig

En linje med Sluttekst eller LT som inneholder RI.

Leseren bombarderes med spesialuttrykk og forkortelser, og teksten oppfattes som full av støy. Informasjonen forsvinner i støyen. Noen ganger er det med andre ord bedre å unngå spesifikke definisjoner enn å bruke dem.

Det er selvfølgelig ikke heller alle selskaper som har orden på sin egen terminologi. Hvis du mistenker at det er uklarheter, anbefaler jeg at du starter oppryddingen i dag. Det kommer både kildetekstene og oversettelsene til å tjene på. Oversetterne hos LanguageWire er dyktige når det gjelder terminologi. De elsker faktisk at kundene bruker terminologi.

Konklusjon

Hvis du kan levere en tekst til LanguageWire som er tydelig, har en kontekst og inneholder korrekt terminologi, kan du være sikker på at oversetteren kommer til å trives med oppgaven, og at LanguageWire og oversetteren gjør sitt ytterste for å levere en best mulig oversettelse.

Det er ikke lett å være tydelig. Det enkle er ikke enkelt.

Det er imidlertid til stor hjelp for alle involverte hvis du klarer dette. Ikke minst for den aller viktigste personen – leseren, din kunde.

Er du klar til å møte ditt globale publikum?

Kommuniser på riktig språk ved å bruke effektiv teknologi for å samarbeide med eksperter fra hele verden. Ta kontakt med LanguageWire-teamet, eller sett i gang allerede nå.

Jeg samtykker til at LanguageWire kan samle inn og bruke dataene gitt i dette skjemaet, for å sende meg markedsførings-e-post. Ved å klikke på Send inn, godkjenner du våre Vilkår og betingelser, Schedule 1 og Personvernpolicy.

Skriv

Vi er alltid tilgjengelige, uansett om du har spørsmål, behøver råd eller trenger hjelp med et spesifikt oppdrag.

Vi kontakter deg i løpet av 30 minutter, mellom kl. 8.30 og 17.00, mandag til fredag.

Ring

Snakk med en rådgiver hos LanguageWire om språkbehovene dine mellom kl. 8.30 og 17.00, mandag til fredag.

+47 23 33 03 00