Se demo

10 gode råd og 
 8 sosiale medier du 
 bør holde et øye med

Gode råd

Utviklingen innen sosiale medier beveger seg nesten med lysets hastighet. I takt med den konstante teknologiske utviklingen, iderikdommen og ikke minst de økonomiske mulighetene, dukker det stadig opp noe nytt på markedet.

8 sosiale medier du bør holde et øye med

I lyset av en stadig større kommersialisering av de store mediene vinner nye frem – og særlig de mer anonyme mediene er i fokus. Opplevelsen av mangel på privatliv, den mer eller mindre usynlige innsamlingen av demografiske og psykografiske data, og en stadig økende mengde reklame, har skapt behov for og ønsker om nye plattformer. Mye tyder på at de nye, anonyme mediene er fremtiden – selv om de inntil videre er minimale sammenlignet med Facebook.

Her er 8 sosiale medier som du ifølge Journey9 og Social Media Today bør holde øye med i 2015.

1) Ello – vi selger deg ikke

Ello er en av de siste sosiale mediene som har fått innpass ved å love å ikke selge videre data om brukerne. Noen sier at Ello allerede er stengt, andre påstår at plattformen fortsatt eksisterer og vil vokse.

2) SnapChat – du har 8 sekunder på deg!

Snapchater et «instant messaging»-program til smarttelefoner og nettbrett. Tjenesten gjør det mulig å ta bilder, spille inn videoer og legge til tekst og tegninger og siden sende det til venner. I tillegg har du både tekst- og videobasert chat. Meldingene er synlige i 8 sek, etterpå slettes de automatisk. Disse beskjedene kalles «snap». Snapchat spås en lysende fremtid, og er spesielt populær blant de blant de yngre – som jo er fremtiden.

3) Tsu – vi deler overskuddet

Tsu er et sosial plattform med en ganske revolusjonerende forretningsidé: Her belønnes brukerne økonomisk for det de bidrar med. Du kan rett og slett tjene penger på innholdet.

4) Slack – det nye jobbverktøyet

Slack er en ny type jobbnettverk som du definitivt bør følge med på. Det forener informasjon fra forskjellige plattformer, gjør det enklere å dele innhold, og reduserer dermed automatisk e-postmengden og gir deg enkelt overblikk over det dere jobber med. Slack har forskjellige kanaler (feeds) som du og kollegaene skaper sammen, og som utnytter de beste egenskapene fra e-post og Facebook. En innebygd chatfunksjon gjør at dere unngår formatet med lange korrespondanser. I USA er Slack blitt så stort at Facebook ifølge Wired jobber med å utvikle en Facebook Work-versjon, som forventes å lanseres i 2015.

Daily users

Source: SlackHQ Twitter-account - Tweet from 12 March 2014.

5) Yik Yak – kom nærmere

Yik Yak er en app som gir mulighet til å kommunisere anonymt med andre Yik Yak-brukere i området – innen ca. 3 km – altså de som befinner seg nært rent geografisk. Appen er veldig populær i USA, særlig på skoler og universiteter, fordi den fungerer omtrent som en lokal oppslagstavle.

6) Whisper – kjenner du meg igjen?

Whisper er en app som gir folk mulighet til å sende anonyme bilder med tekst til hverandre – i all hemmelighet – derav navnet ”Whisper”. Umiddelbart virker det som et sted der man kan dele sine personlige tanker, men Whisper passer definitivt også for dating.

7) Secret – ikke si det til noen

Secret er en app som lar brukerne dele beskjeder anonymt i kretsen av venner, venners venner og en mer offentlig gruppe. Den skiller seg fra andre, anonyme delings-apper som PostSecret, Whisper og Yik Yak ved at den er beregnet for å dele meldinger primært med venner og dermed potensielt gjøre det mer interessant og vanedannende å lese oppdateringerne.

8) Facebook Rooms

Facebook er klart oppmerksom på suksessen hos de mer anonyme mediene – og hver gang det dukker opp noe nytt og interessant kjøpes de opp – som i tilfellene med Instagram og Whatsapp. Eventuelt utvikler Facebook selv et supplement, som de har gjort med app Rooms. Rooms er et privat og anonymt chatforum der brukere med en felles interesse kan etablere små chatrooms – uten krav om å dele navn eller hvor de befinner seg.

10 gode råd for kommunikasjon på sosiale plattformer

1) Ord skal være hard valuta

I den nettbaserte, sosiale sfæren er alle forfattere – ettersom alle skriver. Slik har Ann Handley, MarketingProfs, udtalt sig. formulert situasjonen. Hvordan skal man skille seg ut i denne mengden av tekst? Det gjør du ved å ha kvalitetsinnhold. De såkalt forfatterne må derfor gjøre sitt aller beste og ha fokus på å skape innhold som vekker interesse og oppfattes som verdifull av målgruppen. Det gjelder alle – fra administrerende direktør til markedsføringssjef, salgssjef, it-sjef og kundeservicemedarbeidere. Alle er med på å fortelle omverden hvem de er og hva selskapet kan tilføre mottageren og markedet. Det dere skriver må holde høy kvalitet hvis dere skal lykkes i sosiale medier.

2) Vær lokal – og sosial – på kundenes språk

Som nevnt i artikkelen «Sosiale medier – fakta og trender» er det stadig større fokus på å skape innhold på den spesifikke målgruppens språk. Det handler altså ikke lengre bare om å lage kvalitetsinnhold på ett språk, men i stor grad om å tilpasse og målretta innholdet til de forskjellige lokale markedene – både språklig og kulturelt. Hvis du ønsker å lykkes i sosiale medier rundt om i verden bør du derfor ha en strategi og en prosess for å skape gode, lokale kampanjer.

3) Skap historier som andre vil dele – eller la dem selv fortelle

Antropologen Bob Deutsch, som skriver for Fast Company, mener at det vanligste spørsmålet i sosiale medier er: ”Ja, og så?”. Alle i sosiale medier ønsker å være sitt eget varemerke, å prestere og få likes, bli sett, fulgt og etterlignet. Alt sammen handler om selvrealisering – både for selskaper og individer. Varemerker bør derfor fokusere på å bli en del av forbrukerens egen historie. Engasjer dem, skap innhold som de har lyst til å dele og fortelle videre, eller enda bedre – la forbrukerne selv fortelle de historiene du behøver.

4) Historien skal ha tre ting: mening, mening og mening

Storytelling har i flere år blitt ansett som den direkte veien til forbrukernes hjerter. I mange år har vi hatt fokus på å knytte en historie til produktet som skiller det fra konkurrentene og som skaper en direkte signalverdi overfor kjøperen. Dette fungerer ikke lenger. Storytelling alene er ikke nok. I dag skal fortellingen være større og treffe noe spesielt i oss. Kravet fra forbrukerne er at et varemerke må representere en mening som omfatter mer enn den konkrete verdien av produktet. Som forbrukere er vi mer opptatt av hva et varemerke står for, hvem de er og hvordan historien passer inn i vår egen historie – og gir mening i forhold til det livet vi ønsker oss.

5) Empati

Veien til suksess i sosiale medier har flere nøkkelord. Et av de viktigste er empati. Har du det i tankene når du skaper kommunikasjon? Empatien er viktig siden det er brukeren som er i sen-trum – eller i hvert fall gjerne ønsker å være det. Det er hans eller hennes behov, ønsker og drømmer du henvender deg til. For å virkelig nå frem til forbrukeren bør du være relevant, ydmyk, smart og bidra til å gjøre livet litt bedre. Ikke glem at de fleste er vant til å bruke sosiale medier og kan lukte på lang avstand hvis noen prøver å selge noe. Husk også at vi er nådeløse i å formidle meningene våre til kollegaer, venner og venners venner.

6) Kundeservice er avgjørene

Når selskapet har publisert noe på Facebook, Twitter eller LinkedIn skal noen sitte klar til å svare på henvendelser fra kundene. Døgnet rundt. Ifølge Hootsuite bør kundeservice i dag også inneholde mer enn det aller mest basale. Medarbeiderne skal ha et helhetlig syn på kundens engasjement. Kundene ser ingen forskjell på kundeservice og resten av selskapet – for kunden er alt sammen ett varemerke.

7) Content Management skal være et strategisk fokusområde

Vi bombarderes med innhold, hvorfor skal vi lese akkurat det du presenterer? Å lykkes i sosiale medier krever en riktig kombinasjon av kommunikasjon, reklame og PR, grundig segmentering, kjennskap til forbrukeren og evne til å forklare og tydeliggjøre formålet med produktet. Velformulert kommunikasjon – i form av ord, bilder og lyd er viktigere enn noensinne. I tillegg kommer SEO og den nye kunnskapen fra forbrukernes digitale spor. Tenker du langsiktig, bør du ifølge Google BrandLabs sørge for å ha en person som er ansvarlig for selskapets innhold – som har hånd om strategi, produksjon og sist, men ikke minst, kvaliteten.

8) Humor

Ifølge Cisco Systems og Copyblogger Media finnes det en trend som gjorde seg bemerket i 2014, og som vil bli enda større i 2015: Bruk av humor. I takt med at selskapene prøver å skape en autentisk onlinekontakt med kundene, særlig med den nye kjøpesterke Generation Y og «Millennials», har flere og flere fått øynene opp for at smarte morsomheter eller idéer som får oss til å smile, er den mest effektive metoden for å oppnå tillit og lojalitet. Humor skal naturligvis alltid brukes med måte og vurderes grundig, men dette er en tendens som det er verdt å ta hensyn til i strategien.

9) Husk at 66 % bruker mobilen til sosiale medier

Når du kommuniserer i sosiale medier, husk at de fleste av brukerne leser, poster, skriver og svarer fra mobiltelefonen. Dette krever korte, presise budskap og enkle kampanjer som tar hensyn til mediets fordeler og ulemper. Det beste er hvis brukeren kan svare direkte uten å måtte gå inn på en ekstern nettside.

10) Du må satse!

Det sier seg selv at du ikke kommer sovende til suksess i sosiale medier. I 2015 kommer selskapene til å fortsette å satse ytterligere på å behandle, analysere og bruke data for å lykkes.

  • 68 % av amerikanske selskaper har et separat, digitalt markedsføringsbudsjett som utgjør ca. 25 % av det samlede markedsføringsbudsjettet. Tallet forventes å vokse i 2015.
  • 98 % av selskapene planlegger å satse ytterligere på digital markedsføring i 2015.
  • 69 % av selskapene bruker mer tid på å produsere innhold nå enn for ett år siden. Det vil bli satt av ytterligere tid og ressurser i 2015. Kilde: Social Media Today

Alle satser. Fordi de vil! For å være med helt i toppen er det nødvendig å ruste opp.