Se demo

Johanna

"Jeg har oversatt for LanguageWire siden 2003, og enkelte av prosjektlederne jeg jobber med i dag har vært med siden den gang. Dermed har de en klar idé om min kompetanse og kapasitet. Dette betyr at de fleste tilbudene jeg får er tilpasset mine interesser og ferdigheter. Jeg setter stor pris på den personlige kontakten og følelsen av at jeg er ikke bare er et tilfeldig navn i en database.

I tillegg har LanguageWires prosjektplattform mange fordeler for meg som oversetter. For eksempel har jeg alltid tilgang til hele kildeteksten umiddelbart når jeg får et tilbud, jeg kan ta kontakt med sluttkunden med spørsmål om terminologi eller kildeinnhold under oversettelsesforløpet og jeg trenger ikke å holde styr på mine avsluttede oppdrag for fakturering siden all administrasjon blir automatisk håndtert."

Johanna