Karriere
 

LanguageWire kultur


Omgangstonen i LanguageWire er åpen, uformell og imøtekommende. Vi respekterer hverandre både menneskelig og faglig, noe som gir et godt samarbeid og et veldig bra sosialt miljø.

Vi vektlegger at det skal være morsomt å gå på arbeid, og våre tilfredshetsanalyser blant medarbeiderne viser at vi liker hverandre veldig godt. Vi fokuserer på å skape en vinnerkultur. Vi feirer løpende våre mange suksesser, og hos oss er det naturlig at vi både gir og mottar ros og anerkjennelse.

I LanguageWire er det kort vei fra idé til handling. Derfor har vi skapt en kultur hvor alle medarbeiderne har innflytelse og bidrar til LanguageWires fortsatte utvikling og vekst.

Vår åpne kultur understrekes av at vi sitter i felleskontorer, med opptil åtte medarbeidere i samme lokale. Å sitte sammen betyr at vi alltid kan stikke hodene sammen og utveksle erfaringer og kunnskap med hverandre. Det er kort vei til hjelp og svar på spørsmål, og det er lett å få en hyggelig samtale over bordene.

I de åpne kontorene blir man raskt kjent med sine kollegaer. Men det kan også medføre en del snakk og støy, så du må kunne trives med at det ikke er stille omkring deg, og at miljøet ofte er hektisk.

Alle lederne i LanguageWire sitter sammen med de øvrige medarbeiderne, noe som markerer og forsterker det flate hierarkiet og den uformelle tonen.