Oversettere
 

Bli en del av LanguageWire

Vi forplikter oss til å levere kundene produkter av høy kvalitet til rett tid ved hjelp av kunnskapsrike oversettere. 

Både kundene og oversetterne vet at LanguageWire jobber med nyskapende teknologiske løsninger og har dyktige og profesjonelle medarbeidere – noe som gjør at vi er enkle å samarbeide med. Bli en del av LanguageWire

Til de fleste kundene våre har vi satt sammen spesielle team med foretrukne oversettere. Dermed det alltid det samme teamet som leverer oversettelser til denne kunden.

På denne måten blir oversetterne eksperter på kundens område og kvaliteten på oversettelsene forbedres ved hjelp av konsekvent terminologi. I tillegg skaper dette en mer åpen dialog mellom oss på LanguageWire, oversetterne og kundene våre. 

LanguageWire lagrer oppdaterte oversettelsesminner og teminologidatabaser og oversetterne har mulighet til å benytte disse online eller laste dem ned i forbindelse med nye oversettelser.

Kundene våre vet at vi tester nye oversettere og gjennomfører regelmessige kvalitetskontroller. Oversetterne er klar over hva vi forventer av dem og vet at dersom de leverer gode oversettelser kommer kundene tilbake, noe som skaper flere oppdrag for oss alle.

Kan du tenke deg å jobbe på denne måten og bli en del av teamet vårt?