Se demo
L'Oreal
kundehistorie

Slik reduserte L'Oréal tid til markedet med InRiver Connector

Alle som har arbeidet med oversettelse vet hvor tidkrevende det kan være med kopiering, liming og omfattende indeksering med filnavn som “final_final.docx”. Det var nettopp disse utfordringene L'Oréal Nordic ønsket å få bukt med, og ved hjelp av en InRiver Connector kunne de integrere PIM-systemet sitt med LanguageWire, og effektivisere oversettelsesprosessen.

«Det føltes veldig forlokkende å kunne gjøre alt i ett system.»
Eva O’Reilly,
Nordic CRM and E-Commerce technology Manager, L'Oréal

Utfordringen

Den ekstremt tidkrevende prosessen som oversettelser kan være, med store og komplekse Excel-ark og beslaglegging av interne ressurser, var bare én av utfordringene L'Oréal stod overfor når flerspråklig innhold skulle produseres.   Tidligere bestod prosessen mellom L'Oréals InRiver PIM og LanguageWire av en stor mengde klipping og liming i tillegg til håndtering av mange elementer i forskjellige systemer, noe som la beslag på mye tid og interne ressurser.  

Den lange prosessen med å få de ferdige oversettelsene og deretter manuelt legge tekstene inn i InRiver PIM førte til mye forsinkelser når produktinnhold skulle publiseres på nettet.

 

Løsningen

Ved å slå de to systemene sammen, gjorde L'Oréal det lettere å ta i bruk løsningen. Mange ansatte flytter rundt internt i L'Oréal, men ved å jobbe med de samme systemene og prosessene uavhengig av merkevare, kunne man unngå bratte og lange læringskurver.  

Connector-løsningen ble implementert tidlig i 2018, men som LanguageWire-kunde siden 2012, visste L'Oréal at LanguageWire-teamet ville sette av nok tid til å gjøre behovsstyrte tilpasninger og sørge for kvalitetsoversettelser.

LanguageWire inRiver Connector

Vår inRiver Connector integrerer LanguageWire med din inRiver PIM. Deretter kan du bestille oversettelser direkte fra PIM-miljøet. Slik unngår du timer med klipping og liming og sending av innhold til usikre e-postadresser. Her får du en oppsummering av noen av de viktigste fordelene ved integrert oversettelse og automatisering med LanguageWire inRiver Connector:      

  • Kortere tid til markedet
  • Du unngår irriterende feil på grunn av klipping og liming
  • Enklere arbeidsflyt når du skal skape flerspråklig innhold
  • Frigjør ressurser og reduser kostnader
  • Samler oversettelser og skaper oversikt
  • HTTPS-kryptert dataoverføring for ekstra sikkerhet

Last ned PDF