xsmoke

"På mindre enn tre år har Xsmoke® klart å etablere seg på syv europeiske markeder og vokst seg til en av Europas største leverandører av e-sigaretter. Og det skal LanguageWire ha mye av æren for. Takket være LanguageWire har vi kunnet ekspandere til nye markeder i et utrolig høyt tempo samtidig som vi har klart å holde kostnadene nede. LanguageWire er langt mer enn bare oversettelser. LanguageWire har snarere fungert som en sparringspartner, som i stor grad har delt verdifull kunnskap og erfaring når det gjelder lokalisering til nye markeder."

Dannie Hansen

xsmoke

Hver dag gjør vi oss
fortjent til kunders
lojalitet ved å levere
bransjens beste løsninger

Løsninger som kan
overføres til konkret og
målbar verdi