Se demo

API-integrasjon

Bruk LanguageWire API klientbibliotek for å effektivisere oversettelsen i .NET, Java eller PHP- baserte plattformer. Disse robuste verktøyene inneholder omfattende dokumentasjon for optimal integrasjon.

Øk produktiviteten

Fjern manuelle og tidkrevende trinn når du skal skape flerspråklig innhold.

Nå ut til flere kunder

Få tilgang til et nettverk av mer enn 5000 språkeksperter som er spesialister på over 175 språk.

Mer åpenhet

Samle oversettelsene og få oversikt over prosjekter fra den digitale plattformen.

Bli kvitt språkbarrierene

Når du begynner å vurdere om du skal ekspandere varemerket til nye markeder, blir det tydelig at du må lokaltilpasse innholdet. Tiden til markedet øker, kompleksiteten i publisering og oppdatering av innhold vokser og ressursene brukes fort opp. Mange undervurderer disse problemene, men fordelene ved å se bort fra språkbarrierene og nå ut til et globalt publikum oppveier kostnadene

Effektiviser oversettelsesprosessen

Effektivisering av oversettelsesprosessen har blitt avgjørende i en tid med stadig høyere krav til innhold. Derfor tilbyr vi integrasjonsløsninger som forenkler produksjon av flerspråklig innhold med høy kvalitet. Når den digitale plattformen kobles til LanguageWire via en connector får du umiddelbart tilgang til et globalt nettverk av språkeksperter som snakker målgruppens morsmål.

I tilfeller der vi ikke støtter plattformen med en faktisk connector, tilbyr LanguageWire en alternativ løsning. Bruk vår API til å oversette digitalt innhold via LanguageWire. Alle våre spesifikke connectorer benytter samme API, og dette er en stabil løsning som brukes av store varemerker over hele verden.

Klientbibiliotek

Vi vet at API-integrasjon er ikke alltid er så lett. Men integrasjon med LanguageWire API medfører ikke den vanlige API-problematikken. For å gjøre det enklere for deg, har vi utviklet tre klientbibliotek: .NET, Java og PHP i tillegg til REST-API.

Klientbibliotekene håndterer noen av de komplekse delene i intergrasjonen. De reduserer tiden det tar å bygge en robust integrasjon mellom LanguageWire og ditt system. Her er en oversikt over noen viktige årsaker til hvorfor det er fornuftig å integrere med LanguageWire:

 1. Klientbiblioteket håndterer alle lavnivådetaljer for REST-API-et, noe som innebærer at du ikke trenger å implementere protokollen selv.
 2. Alle klasser er beskyttet med spesielle forutsetninger, slik at du ikke kan instansiere eller bruke dem feil.
 3. Vi har gjort alle nettverksoperasjoner asynkrone, slik at du ikke kontinuerlig behøver å sjekke om oversettelsene er ferdige. Biblioteket varsler i stedet programmet når oversettelsen er fullført.
 4. Biblioteket skaleres effektivt opp for flere oversettelser samtidig uten at det påvirker ytelsen. Legg merke til at PHP-kodingens natur gjør denne delen litt annerledes i PHP-klientbiblioteket.
 5. Klientbiblioteket inneholder grundig dokumentasjon. Alle kodeeksemplene fungerer, du behøver bare en lisenskode og litt klipping og liming for å enkelt gjennomføre en komplett test.
 6. API-en inneholder en automatisk "demo"-oversettelsesinnstilling, slik at du trygt kan bygge opp og teste integrasjonen med LanguageWire uten kostnader for manuelle oversettere.
 7. Alle API-anrop går fra din integrasjon til LanguageWire REST-API via klientbiblioteket. Det sendes ingen anrop fra LanguageWire til din applikasjon, noe som forenkler installasjon og konfigurasjon og eliminerer mange potensielle problemer.

Utvikling

LanguageWire tilbyr API og klientbibliotek. For å fullføre integrasjonen, utvikler bedriften (eller en teknisk partner) connectorens brukergrensesnitt og datahåndtering.

Hvor lang tid det tar å utvikle connectoren avhenger av dine behov. Noen plattformer er enkle og fleksible, mens andre er vanskeligere å utvide med nye funksjoner. Tiden det tar er også avhengig av hvor mye av brukergrensesnittet du ønsker å utvikle i connectoren. Enkelte LanguageWire-kunder har brukt så lite som 100 timer på å utvikle en integrasjon som automatiserer hele arbeidsflyten i oversettelsesprosessen.

Implementering

Når du velger å integrere plattformen din i LanguageWire, starter vi en prosess med tett samarbeid. I tillegg til omfattende dokumentasjon tilbyr vi ekspertrådgivning. Du har tilgang til produkteieren av API-integrasjonen og utviklerne som står bak den.

En typisk integrasjonsprosess ser slik ut:

 1. Samkjøring av forventninger, der vi presenterer programvaren og tjenestene våre, og du viser oss plattformen som skal integreres med LanguageWire.
 2. Vi legger frem dokumentasjon som du får gå gjennom.
 3. Proof of concept (PoC)-utvikling, der du bruker kodeeksempler og skaper demooversettelser til testing i plattformen din. 
 4. PoC-presentasjon til LanguageWire, der LanguageWires utviklere kan se løsningen og stille spørsmål.
 5. En ny runde i utviklingen for å forberede integrasjonen for produksjonsmiljøet.
 6. Produksjonsklar integrasjon presenteres for LanguageWire for en siste Q A.
 7. Lansering i produksjonsmiljøet.

Kort oppsummert

 • Å oversette nettinnhold til flere markeder er ikke noen enkel sak
 • Integrasjon eliminerer manuell håndtering og korter ned publiseringstiden
 • LanguageWire tilbyr connectorer tilpasset ledende digitale plattformer
 • I tilfeller der vi ikke kan tilby en spesifikk connector, finnes det mulighet for API-integrasjon
 • Klientbibliotek for .NET, Java og PHP
 • Implementeringen er enkel

PDF