Se demo

Vi sørger for at dataene dine er sikre og at du alltid mottar innhold av høy kvalitet

LanguageWire følger internasjonale sikkerhetsstandarder og de beste fremgangsmåtene for kvalitetsstyring. Du kan være trygg på at du mottar oversettelser av høy kvalitet og at dine data er sikre.

Illustrasjon av en datamaskin som er koblet til en nettsky.

LanguageWire tar databeskyttelse, kvalitetsstyring og arbeidsflyt i oversettelsesprosessen på alvor

Banner for ISO 27001-samsvar

Banner for ISO 17100-samsvar

Banner for ISO 9001-samsvar

Banner for GDPR-samsvar

Banner for CCPA-samsvar

Banner for privat skyinfrastruktur

Et ISO 27001-sertifisert system for håndtering av informasjonssikkerhet (ISMS)

ISO 27001 er en internasjonal standard for sikker håndtering av informasjon. Det er en velkjent sertifisering som stiller krav til systemet som håndterer informasjonssikkerhet (ISMS) i en organisasjon. En ISMS omfatter personer, prosesser og IT-systemer og gir evnen til å håndtere sensitiv informasjon på en korrekt måte og holde data sikre.

LanguageWire er en ISO 27001-sertifisert virksomhet, noe som bare en håndfull av lignende virksomheter i språkindustrien har oppnådd. Vi har beviselige, interne retningslinjer og prosedyrer som dekker en rekke emner angående informasjonssikkerhet. I tillegg til en solid prosess for risikostyring har vi utviklet et rammeverk for forvaltning av ressurser (inkludert dataklassifisering), hendelsesbehandling og diverse tekniske kontroller for LanguageWire sine systemer og servere.

ISO 17100-sertifisert arbeidsflyt i oversettelsesprosessen

For LanguageWire sine brukere betyr en ISO 17100-sertifisering at oversettelsesprosjekt følger de aller beste prosessene. ISO 17100 har en høy standard som krever bevis på oversetters kvalifikasjoner, oversetters kompetanse, prosjektlederkompetanse, faglig administrering av kjerneprosesser samt andre prosesser knyttet til levering av oversettelsestjenester av høy kvalitet.

ISO 9001 system for kvalitetsstyring

Kvalitet er en prioritet for LanguageWire, så vi har satt robuste systemer for kvalitetsstyring på plass, slik at du kan være trygg på at du får det du bestilte når du skaper globalt innhold med LanguageWire. ISO 9001 krever standarder og prosesser for kvalitetsstyring, inkludert et sterkt fokus på kunden, en profesjonell tilnærming til prosesser og et fokus på kontinuerlig forbedring.

LanguageWire samsvarer med personvernlover og respekterer brukernes rettigheter

Våre kunder jobber fra land fra over hele verden. For å sikre samsvar med regionale personvernlover setter vi oss en høy standard når vi håndterer brukerdata.

Vi overholder følgende personvernregler:

Personvern er grunnleggende for alt vi gjør. Vi verdsetter prinsippene for detaljert samtykke, åpenhet, retten for brukere til å få tilgang til dataene sine, og retten til å bli glemt, i tillegg til andre tiltak som beskytter brukernes data. Les LanguageWires personvernpolicy for mer informasjon.

Egen nettskystruktur

Innholdsplattformen til LanguageWire bruker en privat skyinfrastruktur. Vi lagrer all plattformdata innen EU og vi prioriterer et høyt sikkerhetsnivå for selskaper i våre datasentre, slik at du kan føle deg trygg. I tillegg er vår leverandør for datasenter ISAE 3402-sertifisert, som sikrer et høyt nivå av fysisk sikkerhet.

Sikkerhet

All kundedata er lagret og behandles via LanguageWires private skyinfrastruktur. Alle data lagres i EU, og IT-fasilitetene administreres i henhold til kravene til ISO 27001.

Pålitelighet

Kontinuerlig tilgjengelighet (CA): Systemovervåking og prosesser for hendelsestyring, sørger for maksimal tilgjengelighet for plattformen (bedre enn 99,99 % for maskinvare).

Nødgjenoppretting (DR): Alle produksjonsdata lagres i et sekundært LanguageWire datasenter for geografisk fleksibilitet (for eksempel ødeleggelse av det primære datasenteret grunnet flom eller brann).

Sikkerhetskopier: I tillegg til kontinuerlig tilgjengelighet (CA) og nødgjenoppretting (DR), implementeres sikkerhetskopiering. Dette letter umiddelbar gjenoppretting av data i tilfelle systemfeil.

Skalerbarhet og kostnadseffektivitet

Vårt IT-team overvåker infrastrukturelementer kontinuerlig, og ressurser legges dynamisk til ved behov som del av prosessen for kapasitetsstyring. Tilpasningsdyktigheten til LanguageWire bidrar til å velge de mest effektive, teknologiske løsningene. Dermed kan vi tilby optimal tjenestekvalitet.

Illustrasjon av en nettsky

Hva kan vi hjelpe deg med?

Din vei til en enkel måte å produsere flerspråklig innhold begynner her. Del dine frustrasjoner så hjelper vi deg å sette opp den perfekte innholdsløsningen for din merkevare.

Relatert innhold