Se demo

Samsvar

LanguageWire overholder internasjonale standarder og beste praksiser, slik at våre kunder og språkeksperter vet at de kan stole på oss. Disse beste praksisene medfører sikkerhet, pålitelighet og åpenhet for alle brukere av LanguageWires plattform.

Effektivitet

Med minimal nedetid og solid datastyring unngår vi overraskelser.

Sikkerhet

LanguageWires sikkerhetsprosesser medfører et høyt nivå av datasikkerhet.

Åpen

Vi overholder internasjonalt anerkjente standarder slik at du kan ta det helt med ro.

Om samsvar

Standarder som er godt utformet og internasjonalt anerkjent, baner vei for handel og økonomisk vekst. De hjelper bedrifter med å redusere kostnader, forbedre konsekvens og optimere prosesser. For kunden er de et tegn på kvalitet, pålitelighet, effektivitet, sikkerhet og utbyttbarhet.

LanguageWire overholder internasjonale standarder og beste praksiser, slik at våre kunder og språkeksperter vet at de kan stole på oss. Her er noen viktige normer vi følger som bidrar til å innlemme beste praksis i LanguageWire.

ISO 17100-sertifisert

Den 28. september 2016 ble LanguageWire godkjent i henhold til ISO 17100-standarden. ISO 17100 erstatter EN 15038, og alle LanguageWires prosjekter som innbefatter både oversettelse og korrektur (tidligere kjent som «full service»), er dekket av sertifiseringen. ISO 17100 stiller strenge krav til bevis på oversetternes kvalifikasjoner og kompetanse, prosjektledernes kompetanse samt kommunikasjon og produkters livssyklus.

For LanguageWire var ISO 17100-sertifiseringen en kort reise. Stig Jørgensen, driftsdirektør i LanguageWire, sier det slik: «All den nødvendige infrastrukturen og prosessene var alt på plass, så det gjaldt bare å dokumentere disse i henhold til rammeverket standarden fastsetter.» For LanguageWire-brukere er ISO 17100-sertifiseringen en verdifull bekreftelse på at LanguageWire overholder klassens beste prosesser ved oversettelsesprosjekter.

Etterlevelse av ISO 27001

ISO 27001 er en internasjonal standard for sikker håndtering av informasjon. Det er en velkjent standard som stiller krav til et såkalt styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) i en organisasjon. Denne systematiske prosessen for å håndtere sensitiv informasjon sikrer at data forblir sikre. Risikostyringsprosedyrene for et ISMS dekker personer, prosesser og IT-systemer.

LanguageWire er i ferd med å skaffe seg ISO 27001-sertifisering. For å implementere ISMS har LanguageWire utviklet internasjonale praksiser og prosedyrer som dekker og regulerer en rekke emner knyttet til informasjonssikkerhet. I tillegg til en vanlig prosess for risikostyring gir det et rammeverk for forvaltning av aktiva (inkludert dataklassifisering), hendelsesbehandling og diverse tekniske kontroller for LanguageWires systemer og servere.

Egen nettskystruktur

LanguageWire bruker en egen nettskystruktur. Alle data lagres innenfor EU, og vi prioriterer sikkerhet på bedriftsnivå i våre datasentre slik at du kan ta det helt med ro. I tillegg er vår datasenterleverandør ISAE 3402-sertifisert, som sikrer et høyt nivå av fysisk sikkerhet.

Fordelene ved LanguageWires serverstruktur-strategi inkluderer:

1) Sikkerhet

Alle kundedata lagres og behandles via LanguageWires egne nettskystruktur. Alle data lagres i EU, og IT-fasilitetene administreres i henhold til kravene i ISO 27001.

2) Pålitelighet

LanguageWires datasenter er designet for å støtte 3 nivåer av databeskyttelse:

  • Kontinuerlig tilgjengelighet: Formålet med kontinuerlig tilgjengelighet er å sikre uavbrutt drift i tilfelle maskinvarefeil. Prosesser for systemovervåking og hendelsesadministrasjon sikrer høy tilgjengelighet av maskinvareplattformen (bedre enn 99,99 % for maskinvare).
  • Nødgjenoppretting: Alle produksjonsdata lagres i et sekundært LanguageWire-datasenter for geografisk fleksibilitet (for eksempel ødeleggelse av det primære datasenteret grunnet flom eller brann).
  • Sikkerhetskopier: I tillegg til kontinuerlig tilgjengelighet og nødgjenoppretting implementeres sikkerhetskopiering. Dette letter umiddelbar gjenoppretting av data i tilfelle systemfeil.

3) Skalerbarhet og kostnadseffektivitet

Vårt IT-team overvåker kontinuerlig infrastrukturelementer, og ressurser legges dynamisk til ved behov som del av prosessen for kapasitetsstyring. LanguageWires tilpasningsdyktighet hjelper oss til å velge de mest effektive teknologiske løsningene. Dermed kan vi tilby optimal tjenestekvalitet og minimere IT-kostnader.

Kort oppsummert

  • ISO 17100-sertifisering for alle prosjekter som innbefatter både oversettelse og korrektur
  • Vi overholder ISO 27001 for å sørge for sikker håndtering av informasjon
  • LanguageWires egne nettskystruktur medfører sikkerhet, pålitelighet, skalerbarhet og kostnadseffektivitet