Se demo

Lokalisering av stemmelegging

Den stemmelagte originalversjonen blir transkribert, oversatt og innspilt på nye språk og hjelper deg med å nå et bredere publikum. Vårt globale nettverk av språkeksperter omfatter et bredt spekter av dyktige stemmeleggere som er klare til å gi merkevaren en stemme på et nytt språk.

Øk produktiviteten

Lokaliser stemmeleggingen av innholdet ditt med automatisert arbeidsflyt.

Bedre kvalitet og effekt

Samarbeid med språkeksperter fra hele verden og jobb med bransjeledende verktøy.

Nå ut til flere mennesker

Skap spennende innhold som engasjerer ditt lokale publikum.

Om lokalisering av stemmelegging

Stemmelegging er et flott alternativ hvis du virkelig ønsker å få kontakt med publikum. Undertekster gjør at innholdet forstås av et større publikum, men kommunikasjonen skiller seg ikke ut slik det er mulig ved hjelp av en god stemme. Derfor er stemmelegging mer effektfullt. Det er enkelt å lokalisere stemmelagt innhold. Vårt globale nettverk av språkeksperter hjelper deg med å overføre online-instruksjoner, produktvideoer, radioreklamer, kurs eller veiledninger til nye språk.

Nøkkelen ligger i å velge riktig stemme, og med LanguageWire kan du velge blant et stort antall stemmeleggere. Du finner rett person til ditt varemerke, enten du behøver en britisk kvinnestemme til et e-læringsprosjekt eller en mann med amerikansk aksent for å stemmelegge animerte programvareinstruksjoner.

Trinn 1 – Transkribering

Det eneste du trenger å gjøre er å sende oss ditt originalmaterialet i form av video eller lydfil. Vi lar en språkekspert transkribere materialet til et manus og, om nødvendig, legge inn tidskodereferanser.

Trinn 2 – Oversettelse

Du finner eksperten som er best egnet til oppgaven i vårt nettverk av 5000 profesjonelle oversettere. Oversetterne våre tar hensyn til krav om stil og tone, og alle har målspråket som morsmål.

Trinn 3 – Stemmelegging

Skal det låte ungt, friskt og uformelt? Eller dypt, alvorlig og ha en mørk stemme? Når manus er fullført, velges den ideelle stemmen blant våre stemmeprøver basert på dine behov. Opptakene spilles inn i henhold til dine spesifikasjoner og leveres i det formatet du ønsker. Hvis du bare trenger en flac-lydfil, får du det. Hvis du vil at opptaket skal integreres med bilder, leverer vi dette. Du bestemmer selv hvordan leveransen skal se ut.

Dersom det er nødvendig med ekstra kvalitetskontroll og dere ikke kan utføre dette internt, kan vi tilby en stemmeleggingsinstruktør på målspråket. Denne personen fungerer som en korrekturleser, og legger siste finish på det endelige produktet.

Kort oppsummert

  • De beste stemmeleggerne
  • Skreddersydd til dine behov
  • Fra transkripsjon til kvalitetskontroll
Voiceover

PDF