Demo bekijken

Financiële
vertaling

Alles wat je moet weten over financiële vertaling

Ben je hier om meer te weten te komen over financiële vertaling, of zit je met een belangrijk document dat moet worden vertaald? Dan zit je goed! Wij leggen je alles uit over de uitdagingen die deze soort vertalingen met zich meebrengen, en we belichten meteen ook de meest voorkomende fouten. Om meteen met onze conclusie te starten: Voor een nauwkeurige financiële vertaling is het verstandig een ervaren professional in te schakelen, zo bespaar je je bedrijf een hoop kopzorgen.

Wat is financiële vertaling?

Je kan dit type vertaling opdelen in vier categorieën: literair, commercieel, gespecialiseerd en beëdigd. Binnen deze classificaties is financiële vertaling een gespecialiseerde discipline in het veld van economie en financiën. Financiële vertaling kent haar eigen concepten en woordenschat, waarvoor specifieke kennis vereist is.

Financiële vertalingen worden steeds noodzakelijker

De vraag naar financiële vertalingen neemt toe dankzij globalisering. Het zijn ook niet enkel grote multinationals die er gebruik van maken. Vandaag de dag is het normaal dat een Spaans mkb-bedrijf (midden- en kleinbedrijf) zijn producten in China, Zuid-Afrika of India verkoopt. In dit scenario is het nodig contracten op te stellen die voor elke partij correct te begrijpen zijn in hun taal.

Fusies en overnames worden ook gedreven door de toegenomen vraag naar financiële vertalingen. Als een Duitse start-up er bijvoorbeeld aan denkt om een concurrent in de Verenigde Staten over te nemen, helpt het om alle financiële informatie naar het Duits te laten vertalen om de juiste beslissing te kunnen maken.

Deze twee voorbeelden maken maar een fractie uit van de enorme vraag naar financiële vertaling. Communicatie tussen instellingen of financiële bekendmakingen, auditrapporten, contracten, verzekeringen of prospectussen voor investeerders zijn enkele van de vele documenten die gespecialiseerde vertaling vereisen.

De voornaamste uitdagingen van financiële vertaling

Wiskunde is universeel, en aangezien financiële documenten op cijfermateriaal zijn gebaseerd zou het vertalen ervan makkelijk moeten zijn, niet?

Het tegenovergestelde is echter waar. Financiële vertaling is bijna een kunstvorm en vereist de ervaring van een professional, aangezien er vele uitdagingen aan verbonden zijn:

 • Financiële regelgeving verschilt per land. In de Europese Unie hebben wetgevers de financiële en boekhoudkundige regelgeving geharmoniseerd aan de hand van zogenaamde IFRS-normen (internationale standaard voor financiële verslaglegging). Maar deze normen worden voornamelijk gebruikt door grote bedrijven, en niet door mkb’s. Bovendien bestaat er nog andere regelgeving buiten Europa, zoals het Amerikaanse GAAP-systeem (algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen). Elke regelgeving heeft haar eigen nuances. Een goede vertaler hoort de verschillen te kennen.
 • Binnen dezelfde taal kan een financiële term één betekenis hebben in een land en een andere in een ander land. In het Engels kan ‘stocks’ zowel voorraden van goederen of onderdelen als aandelen in het kapitaal van het bedrijf betekenen, afhankelijk van de geografische locatie waar iemand zich bevindt.
 • Consistentie in de gebruikte terminologie is belangrijk. Vooral omdat er tijdens het vertalen wat speling is met het gebruik van woorden en synoniemen. Anders zou het voor de lezer verwarrend kunnen zijn als hij of zij concepten niet kan onderscheiden tussen verschillende documenten. De beste oplossing is om altijd met dezelfde vertaler te werken, of, als dit niet mogelijk is, een terminologiedatabase (Termbase) bij de hand te hebben.
 • Regelgeving evolueert voortdurend, en de financieel vertaler moet op de hoogte blijven zodat hij of zij altijd een juiste en nauwkeurige financiële vertaling kan maken.
 • Financiële documenten zijn bijna altijd erg vertrouwelijk. Dit is op zich geen vertaalprobleem, maar het is wel erg raadzaam voor het bedrijf om een vertaler in te huren die de vertrouwelijkheidsregels toepast en werkt volgens de beroepsethiek van het bedrijf.
 • Deadlines. Wanneer een bedrijf te koop wordt aangeboden, worden de gegevens doorgaans verzameld om een dataroom op te zetten. Als de verkoper haast heeft, kan het zijn dat een buitenlandse koper een grote hoeveelheid informatie moet laten vertalen binnen een korte termijn. Elk document moet correct worden vertaald om fouten in de waardering van de aankoop te vermijden. In zulke omstandigheden moet je kunnen vertrouwen op een efficiënte vertaaldienst. Hetzelfde geldt voor wanneer bedrijven op specifieke datums hun resultaten moeten bekendmaken. Ze kunnen zich geen vertragingen omwille van vertaling permitteren, laat staan misinterpretaties.

Financiële vertaling

De meest voorkomende fouten bij financiële vertalingen:

 • Te veel vereenvoudigen of een subtiele nuance in betekenis verkeerd interpreteren. In 2005 veroorzaakte de incorrecte vertaling van een Chinees artikel over de nationale munt (de Yuan) monetaire paniek op de financiële markten en een daling van de dollar. In 2012 leidde een slecht vertaalde nuance in betekenis in een driemaandelijks rapport van het Japanse bedrijf Sharp tot een daling van 10% van de beurswaarde van het bedrijf, voordat het de dagen erna herstelde.
 • Fouten in de cijfers. In Engelstalige landen worden decimalen doorgaans gescheiden door een punt, en duizendtallen door een komma. In veel andere landen is het omgekeerde waar. Een nummer uitschrijven zonder dit verschil te herkennen kan leiden tot erg aanzienlijke fouten.
 • Het niet in acht nemen van culturele aspecten. In Europa begint een balans met de langlopende activa en passiva, en eindigt hij met de kortlopende. In de Verenigde Staten daarentegen, is de volgorde omgekeerd. Zelfs al vertaal je de termen correct, zal een verkeerde volgorde voor de lezer vreemd zijn om lezen.

Eigenschappen van een uitstekende financiële vertaling:

 • De vertaling gebeurt door een financieel deskundige die de concepten begrijpt die hij of zij vertaald. De financiële sector is zo uitgebreid dat de vertaler vaak zal specialiseren in een bepaalde sector of een type documentatie.
 • Om een consistent resultaat te garanderen kan een andere professional de vertaling grondig nakijken, vooral bij de belangrijkste documenten. Hierom is het handig een proefleesfase in te plannen in het proces.
 • Een goede vertaler veronderstelt niet. Als hij een vraag heeft, spreekt hij zijn collega’s aan. Een willekeurige beslissing kan juist zijn, maar kan ook tot een foutieve vertaling leiden.
 • De beste vertalers hebben veel ervaring, wat zich uit in deskundige kennis van het financiële jargon.
 • Om consistentie tussen verschillende documenten te verzekeren gebruikt een goed financieel vertaler altijd dezelfde termen voor dezelfde concepten. Het gebruik van een een vertaalplatform zoals LanguageWire maakt het makkelijker om consistent te blijven, en helpt de vertaler efficiënter te werk te gaan en de kwaliteit van de vertaling te verhogen.
 • Tot slot moet een deskundig financieel vertaler zijn of haar kennis voortdurend bijschaven om bij te blijven met ontwikkelingen in regelgeving en innovaties in de sector.

Dat is dus financiële vertaling

Zoals je wel weet, zijn details belangrijk wanneer je met cijfers werkt. Een komma op de verkeerde plaats of een nulletje meer verandert alles. Hetzelfde geld voor financiële vertaling. Een subtiel verschil in betekenis kan een aanzienlijke impact hebben op de business. Neem geen risico’s.

Neem contact op met ons

Enkele van ‘s werelds meest bekende bank- en financiële instellingen vertrouwen op LanguageWire voor hun taaldiensten. Vul het onderstaande formulier in om te ontdekken hoe jij dat ook kan doen.

Stuur ons een bericht

Wij staan altijd voor je klaar als je vragen hebt, advies zoekt, of hulp nodig hebt met een specifieke taak.

Binnen één werkdag heb je ons antwoord.

Bel ons even

Bespreek jouw taal- en lokalisatievragen met een LanguageWire-adviseur tussen 8.30 uur en 17 uur CET, van maandag tot vrijdag. 

+32 16 39 75 11