Demo bekijken

Naleving

LanguageWire houdt zich aan internationale normen en best practices zodat onze klanten en taalexperts weten dat ze op ons kunnen bouwen. Deze best practices bieden zekerheid, betrouwbaarheid en transparantie aan alle gebruikers van het platform van LanguageWire.

Efficiëntie

Minimale uitvaltijden en een betrouwbaar gegevensbeheer zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Beveiliging

De beveiligingsprocessen van LanguageWire bieden hoogwaardige gegevensbeveiliging.

Transparant

Naleving van internationaal erkende normen geeft je gemoedsrust.

Over naleving

Goed geformuleerde en internationaal erkende normen vormen een katalysator voor handel en economische groei. Ze helpen bedrijven kosten te verlagen, de consistentie te verbeteren en processen te optimaliseren. Voor de klant zijn de normen een teken van kwaliteit, betrouwbaarheid, efficiëntie, veiligheid en uitwisselbaarheid.

LanguageWire houdt zich aan internationale normen en best practices zodat onze klanten en taalexperts weten dat ze op ons kunnen bouwen. Hieronder staat een aantal cruciale normen die we volgen en die ons helpen bij het opnemen van best practices in LanguageWire.

Gecertificeerd conform ISO 17100

LanguageWire is sinds de geslaagde audit van 28 september 2016 gecertificeerd volgens de ISO 17100-norm, die de EN 15038-norm vervangt. Alle LanguageWire-diensten die Vertaling + Proeflezen omvatten (voorheen bekend als 'full service') vallen onder de certificering. ISO 17100 stelt hoge eisen en vraagt dat naast de competenties van vertaler en projectmanager, ook de communicatie en de volledige levenscyclus van het product grondig worden gedocumenteerd.

Voor LanguageWire had de ISO 17100-certificering niet veel voeten in de aarde. Om het te zeggen met de woorden van Stig Jørgensen, bedrijfsleider van LanguageWire: "Omdat alle noodzakelijke infrastructuur en processen al bestonden, was het gewoon een kwestie om alles te documenteren volgens krijtlijnen die de norm aangeeft." Voor LanguageWire-gebruikers geeft de ISO 17100-certificering de ultieme garantie dat LanguageWire werkt volgens de meest robuuste en de gelijke processen. En dat geeft de klanten van LanguageWire een enorme meerwaarde.

Naleving van ISO 27001

ISO 27001 is een internationale standaard voor het veilig beheer van informatie. Deze bekende standaard legt de eisen vast waar een 'beheerssysteem voor informatiebeveiliging' (ISMS, Information Security Management System) binnen een organisatie aan moet voldoen. Dit systematisch proces voor het beheren van gevoelige informatie zorgt ervoor dat de gegevens altijd veilig zijn. De risicobeheerprocedures van een ISMS omvatten mensen, processen en IT-systemen.

LanguageWire is momenteel hard aan het werk om de ISO 27001-certificering binnen te halen. Om het ISMS te implementeren heeft LanguageWire intern beleidslijnen en procedures ontwikkeld die uiteenlopende aspecten van informatiebeveiliging beslaan en reguleren. Het systeem biedt niet alleen een regelmatig risicobeheerproces, maar ook een kader voor vermogensbeheer (waaronder gegevensrubricering), voor de afhandeling van incidenten en diverse technische controles van systemen en servers van LanguageWire.

Private cloudinfrastructuur

LanguageWire maakt gebruik van een Private cloudinfrastructuur Alle gegevens worden binnen de EU bewaard en binnen onze datacentra krijgt beveiliging op bedrijfsniveau onze hoogste prioriteit, en dat zorgt voor een gerust gemoed. Bovendien is de provider van ons datacentrum ISAE 3402 gecertificeerd, zodat ook een hoog fysiek beveiligingsniveau gewaarborgd is.

De voordelen van die strategie zijn onder meer:

1) Beveiliging

Alle gegevens van de klant worden opgeslagen en verwerkt via de Private cloudinfrastructuur van LanguageWire. Alle gegevens worden binnen de EU opgeslagen en IT-voorzieningen worden beheerd volgens ISO27001-eisen.

2) Betrouwbaarheid

Het datacenter van LanguageWire is zo opgezet dat het drie niveaus van gegevensbescherming ondersteunt:

  • Continue beschikbaarheid (CA): het doel van CA is om in het geval van hardwarestoringen een ononderbroken werking te verzekeren. Processen voor systeembewaking en incidentbeheer verzekeren een hoge beschikbaarheidsgraad van hardwareplatforms (meer dan 99,99% voor hardware).
  • Noodherstelplan (DR): alle productiegegevens worden in een secundair LanguageWire-datacentrum opgeslagen om te zorgen voor georesilience. (bijvoorbeeld, vernietiging van het primaire datacentrum als gevolg van overstroming of brand).
  • Back-ups: naast de continue beschikbaarheid en het noodherstelplan wordt een traditionele back-upoplossing geïmplementeerd die het onmiddellijk herstel na een systeemstoring ondersteunt.

3) Schaalbaarheid en kostenefficiëntie

Ons IT-team controleert doorlopend de infrastructuurelementen, en middelen worden dynamisch toegevoegd, zoals vereist in het kader van het capaciteitsbeheerproces. Deze flexibele aanpak zorgt ervoor dat LanguageWire de meest effectieve technologische oplossingen kan kiezen en zo een optimale kwaliteit van dienstverlening kan leveren en IT-kosten tot een minimum kan beperken.

In vogelvlucht

  • ISO 17100-certificering voor alle vertalingen + proeflezen van vertaalprojecten
  • Naleving van ISO 27001 om het veilig beheer van informatie te waarborgen
  • De Private cloudinfrastructuur van LanguageWire biedt veiligheid, betrouwbaarheid, schaalbaarheid en kostenefficiëntie.