Se demo

Bioteknik och medicin

Vi bidrar til förbättrad hälsa

Bipacksedlar, kliniska studier, produktresuméer och produktinformation, bruksanvisningar till medicinsk utrustning, protokoll.
Ja, vi kan medicin – på mer än 175 språk. Det är ett måste för att vi ska kunna leverera felfria översättningar av allt från kliniska studier till marknadsföring av preparat och manualer för medicinsk utrustning.

Felaktigheter i texter kan få allvarliga konsekvenser, till exempel om en biverkning felöversätts eller en hänvisning utelämnas av misstag. Det gäller även när texterna översätts till främmande språk. På LanguageWire använder vi därför alltid översättare som är specialiserade på medicinska översättningar. Till varje uppdrag handplockar vi en översättare som är expert på texter inom det aktuella fackområdet och som därför känner till gällande riktlinjer och krav från myndigheter. Det ger trygghet för dig – och resultat av hög kvalitet.

Referenser

Bosch logo

ecover and method logo

Läs mer

Vill du veta mer? Ladda ner beskrivningen nedan och läs mer om hur du kan ha nytta av tjänsten.