Bioteknik och
medicin

Vi bidrar til förbättrad hälsa

Bipacksedlar, kliniska studier, produktresuméer och produktinformation, bruksanvisningar till medicinsk utrustning, protokoll.
Ja, vi kan medicin – på mer än 175 språk. Det är ett måste för att vi ska kunna leverera felfria översättningar av allt från kliniska studier till marknadsföring av preparat och manualer för medicinsk utrustning.

Noll fel!
Det är alltid vårt mål

Felaktigheter i texter kan få allvarliga konsekvenser, till exempel om en biverkning felöversätts eller en hänvisning utelämnas av misstag. Det gäller även när texterna översätts till främmande språk. På LanguageWire använder vi därför alltid översättare som är specialiserade på medicinska översättningar. Till varje uppdrag handplockar vi en översättare som är expert på texter inom det aktuella fackområdet och som därför känner till gällande riktlinjer och krav från myndigheter. Det ger trygghet för dig – och resultat av hög kvalitet.

Snabbt. Enkelt. bra.

Det blir det när du
arbetar med vår 
all-in-one-plattform


Målet är att
träffa mitt i prick
varje gång

Första gången du anlitar oss tilldelas du automatiskt en fast projektledare. Projektledarens uppgift är inte bara att ha hand om dina uppdrag och hitta rätt översättare, utan också att lära känna dig och din verksamhet så pass väl att vi hittar precis rätt stil, ton och terminologi. Varenda gång.


Ditt fackområde
ditt företag
dina ord

Finns det termer som det är viktigt att vi översätter på ett visst sätt? Inga problem. Under arbetet med dina uppdrag bygger vi upp en ordbok – vi kallar den LanguageWire TermBase. Här samlar vi specifika termer och uttryck från dina översättningar och kan på så vis hjälpa dig att stärka din kommunikation. Vi bygger också upp ett översättningsminne med alla de översättningar vi hanterar åt dig. Det gör att vi kan återanvända tidigare översatta texter och bidrar till att garantera dig en jämn och hög kvalitet och snabbare leveranser.

Nu, nu, nu!

Har du material som ska översättas, korrekturläsas eller språkgranskas nu genast? 

Skicka det till oss bara! Vi är startklara.


150+
Internationella kunder från Life Science-branschen anlitar oss varje år

150+ MN
Översatta ord
varje år

450+
Översättare specialiserade
på Life Science

Fakta: över 70 procent av dina kunder förstår dig (kanske) inte

Och det är dåligt för affärerna.
Varför det? undrar du kanske.

Hämta e-boken och läs mer nu genast om
varför det är smart att översätta.


Sekretess
är en självklarhet

Allt material du skickar till oss hanteras som konfidentiellt. För vi vet ju att många av dina dokument innehåller känsliga uppgifter. Generellt är sekretess en självklarhet i vår verksamhet och därför något vi ställer höga krav på i alla led i processen. Exempelvis hanteras alla översättningar genom vår webbplattform LanguageWire Agito. Det betyder att dokument inte skickas fram och tillbaka med e-post under processen. Systemet är också certifierat av säkerhetsföretaget VeriSign. Dessutom har alla inblandade – både anställda och översättare – godkänt sekretessavtal.

Vi har ordning på processerna
Så pass att det syns i ditt resultat

De flesta översättningsbyråer vet en hel del om ord. Vi vet dessutom massor om processer och är mästare på att optimera dem. Så att du sparar tid. Mycket tid! Faktiskt så mycket att det syns i resultatet.

Det är därför vi kan översätta dina texter snabbt och noggrant med hög kvalitet.

Vi gör skillnad

Method and Ecover
Amandine Courret
“Som regionansvarig för att anpassa våra globala verktygslådor till lokala användningsområden har jag använt mig av LanguageWires översättningstjänster vid ett flertal tillfällen. Det har varit en sömlös användarupplevelse varje gång, oavsett om vi talar om bemötande, deadlines eller produktkvalitet. Jag skulle inte tveka att vända mig till LanguageWire igen i framtiden, och jag tvekar förstås inte heller att rekommendera deras tjänster.”

Redo att börja arbeta med översättningar på ett nytt sätt?