LanguageWire
Episerver
Connector

Kommunicera, publicera och lansera snabbare på alla språk och marknader

Med LanguageWire Episerver Connector får du en helautomatisk översättningslösning som snabbt och problemfritt hjälper dig att få ut ditt innehåll på många olika språk och marknader.

Allt görs direkt i Episerver.

Med LanguageWire Episerver Connector slipper du hoppa fram och tillbaka mellan system och plattformar. Allt görs där du normalt arbetar med innehåll: i Episerver. 

Lösningen är en automatisk länk mellan Episerver och vår plattform. 

När länken har upprättats kan du skicka texter för översättning direkt från Episerver och få tillbaka dem automatiskt igen när de är klara. Alla språk läggs automatiskt in i de olika språkversionerna och du kan därefter publicera när det passar i din planering. 

Du jobbar alltså enbart i Episerver från början till slut och behöver inte lägga tid på att exportera och importera eller klippa och klistra.

Referens: Episerver

Gör dig en (ännu) bättre bild
Ladda ner broschyren

Ta reda på

1) varför en integrerad lösning bör toppa din prioritetslista.

2) hur du kan genomföra fler initiativ, publicera mer innehåll och nå större mätbara resultat på din digitala plattform.

3) hur en integrerad lösning kan påverka din kapacitet, dina resurser och initiativ, resultaten du uppnår och inte minst företagets vinst.Spara tid

Med LanguageWire Connector slipper du hela den tidsödande manuella hanteringen i översättningsprocessen. Du får en automatiserad och kostnadseffektiv lösning som gör att du kan publicera mer innehåll på en mängd olika språk och marknader.
Med LanguageWire Connector får du en topptrimmad motor som gör att du kan översätta, lokalisera och publicera innehåll snabbare på din digitala plattform.

Öka tempot

Skapa överblick

Med LanguageWire Connector får du en professionell och centraliserad styrning av er digitala språkhantering – med full överskådlighet.

Så mycket sparar du med LanguageWires connector

  1. Antal webbsidor du ska översätta

  2. Antal språk du ska översätta till

  3. Genomsnittlig besparing i antal timmar

    0

Ett komplett och innovativt verktyg som vilar på en stabil grund

LanguageWire Episerver Connector bygger på en stark grund: vår mångåriga inblick i kunders behov och långa erfarenhet både av kundrådgivning och av att utveckla nyskapande översättningslösningar. 

Lösningen är därför fullmatad med bra funktioner och ger dig ett komplett verktyg för att hantera innehåll på flera språk.

Stabil och öppen arkitektur

Anders Bondorf
Anders Bondorf Technology Director, Software architecture & internal systems, LanguageWire
LanguageWire har utvecklat den senaste generationen av integrerade översättningslösningar i nära samarbete med Episerver. Vår lösning stödjer Episerver version 9.7 och 10.
1
Källinnehåll
När du lägger innehåll i inköpskorgen skickas det till LanguageWires server för en automatisk filkontroll. När du sedan skapar ett översättningsprojekt är allt innehåll alltså redan kontrollerat. Det gör att vi på LanguageWire inte skickar ut filer till våra översättare som de inte kan öppna eller läsa. Därmed kan vi ta ett helhetsansvar för att innehållet kan hanteras och returneras direkt i Episerver.
2
Översatt innehåll
Översättarna jobbar i särskilda verktyg som gör att layout och struktur aldrig ändras. Därför garanterar LanguageWire att det översatta innehållet kan importeras automatiskt när översättaren avslutat uppdraget.
3
Stabil arkitektur
Utifrån vår erfarenhet av API-baserade lösningar har vi lagt stor vikt vid stabilitet och felhantering under utvecklingen. Vi använder oss av en stabil arkitektur som bygger på asynkron kommunikation och ett kösystem. Det gör att översättningar och kommunikation mellan din Episerverinstallation och LangaugeWire inte går förlorade om nätverksförbindelsen tillfälligt bryts.
4
Öppen arkitektur
Episerver Connector installeras som en plug-in i kundens Episerver och kommunicerar med LanguageWires server via vårt nyutvecklade REST-API. Alla förfrågningar går från Episerver Connector till LanguageWires server. Därför ställs inga särskilda krav på konfigurering av kundens brandvägg. REST-API:et är öppet så att andra kopplingar och integrationer kan utvecklas.
5 Five
Säkerhet
LanguageWire-serverns REST-API autentiserar förfrågningar från Episerver Connector utifrån ett kundspecifikt nyckelvärde, som sparas manuellt i Episerver när lösningen installeras. Nyckeln kan inte användas för att logga in på LanguageWires plattform. All kommunikation mellan kundens och LanguageWires servrar är krypterad (https).

Möjligheterna är många

Här är de viktigaste:

  • Du kan lägga till enstaka element och sidor eller jobba med större volymer och till och med hela webbplatser. Connectorn fungerar nämligen som en vanlig "inköpskorg" där du lägger till precis det innehåll som ska översättas. När du lagt till allt i korgen genomför du beställningen med bara några klick. 
  • Du får full överblick över både pågående och avslutade projekt.
  • Du kan konfigurera språk, tillgängliga mallar för översättningar osv. efter dina specifika önskemål och behov. 

Det funkar!

Flera internationellt verksamma kunder har redan kommit igång med att använda lösningen.

De har valt LanguageWire Connector eftersom de behöver en säker och innovativ lösning som hjälper dem lyckas med sina ambitiösa digitala strategier.

Vi vill gärna hjälpa dig också.

Redo att börja arbeta med översättningar på ett nytt sätt?

150+ MN
Översatta ord
varje år
175+
Språk

2.000+
Företagskunder

5.000+
Bransch-
specialiserade översättare