LanguageWire
Sitecore
Connector

Beställ och ta emot översättningar
direkt i Sitecore

Om du kunde beställa och ta emot översättningar direkt från Sitecore där du ändå jobbar med innehåll – hur skulle det påverka din effektivitet och vinst?

Mycket!
Därför har vi tagit fram en lösning till dig.

Visst låter det bra?

LanguageWire Sitecore Connector ger dig en direkt och automatisk länk mellan Sitecore och vår översättningsplattform. När länken är skapad kan du skicka texter för översättning direkt från Sitecore och få tillbaka dem automatiskt när de är klara. Även leveransen sker till Sitecore, där texten läggs ut på webbplatsen så fort du har godkänt den.

Du jobbar alltså enbart i Sitecore från början till slut, och behöver inte lägga tid på att exportera och importera eller klippa och klistra.

 

Sitecore Partner Sitecore Gold Partner

Gör dig en (ännu) bättre bild
Ladda ner broschyren

Ta reda på

1) varför en integrerad lösning bör toppa din prioritetslista.

2) hur du kan genomföra fler initiativ, publicera mer innehåll och nå större mätbara resultat på din digitala plattform.

3) hur en integrerad lösning kan påverka din kapacitet, dina resurser och initiativ, resultaten du uppnår och inte minst företagets vinst.Spara tid

Med LanguageWire Connector slipper du hela den tidsödande manuella hanteringen i översättningsprocessen. Du får en automatiserad och kostnadseffektiv lösning som gör att du kan publicera mer innehåll på en mängd olika språk och marknader.
Med LanguageWire Connector får du en topptrimmad motor som gör att du kan översätta, lokalisera och publicera innehåll snabbare på din digitala plattform.

Öka tempot

Skapa överblick

Med LanguageWire Connector får du en professionell och centraliserad styrning av er digitala språkhantering – med full överskådlighet.

Så mycket sparar du med LanguageWires connector

  1. Antal webbsidor du ska översätta

  2. Antal språk du ska översätta till

  3. Genomsnittlig besparing i antal timmar

    0

Ett komplett och innovativt verktyg som vilar på en stabil grund

LanguageWire Sitecore Connector bygger på en stark grund: vår mångåriga inblick i kunders behov och långa erfarenhet både av kundrådgivning och av att utveckla nyskapande översättningslösningar.

Därför är LanguageWire Sitecore Connector fullspäckad med de bästa funktionerna, och erbjuder dig ett komplett verktyg som hjälper dig att hantera innehåll på många språk. 

Lösningen ger en mängd möjligheter:

  • Skicka olika delar och sidor till översättning från både Content Editor och Page/Experience Editor
  • Lägg till en text åt gången eller jobba med större sjok. Connectorn fungerar som en inköpskorg där du kan lägga till precis det innehåll du vill. När du lagt allt i korgen genomför du beställningen med bara några klick.
  • Full överblick över pågående och avslutade projekt.
  • Konfigurering och inställningar.

Om du vill veta mer visar vi gärna lösningen för dig på plats.


Stabil och öppen arkitektur

Anders Bondorf
Anders Bondorf Technology Director, Software architecture & internal systems, LanguageWire
LanguageWire har utvecklat den senaste generationen av integrerade översättningslösningar i nära samarbete med Sitecore. Vår lösning stödjer Sitecore version 7.2 till version 8.1.
1
Källinnehåll
När du lägger innehåll i inköpskorgen skickas det till LanguageWires server för en automatisk filkontroll. När du sedan skapar ett översättningsprojekt är allt innehåll alltså redan kontrollerat. Det gör att vi på LanguageWire inte skickar ut filer som våra översättare inte kan öppna eller läsa.
2
Översatt innehåll
Översättarna jobbar i särskilda verktyg som gör att layout och struktur aldrig ändras. Därför garanterar LanguageWire att det översatta innehållet kan importeras automatiskt när översättaren avslutat uppdraget.
3
Stabil arkitektur
Utifrån vår erfarenhet av API-baserade lösningar har vi lagt stor vikt vid stabilitet och felhantering under utvecklingen. Vi använder oss av en robust arkitektur baserad på asynkron kommunikation och ett kösystem. Detta gör att översättningar och kommunikation mellan din Sitecoreinstallation och LangaugeWire inte går förlorade vid eventuella avbrott eller instabilt nätverk.
4
Öppen arkitektur
Connectorn installeras som en plug-in till Sitecore, och kommunicerar med LanguageWires server via vår nyutvecklade REST-API. Alla förfrågningar går från connectorn till LanguageWires server. Därför ställs inga särskilda krav på konfigurering av kundens brandvägg. REST-API:et är öppet så att andra kopplingar och integrationer kan utvecklas.
5 Five
Säkerhet
LanguageWire-serverns REST-API auktoriserar förfrågningar från connectorn utifrån ett kundspecifikt nyckelvärde, som sparas manuellt i Sitecore när connectorn installeras. Nyckeln kan inte användas för att logga in på LanguageWires Agitoplattform. All kommunikation mellan kundens och LanguageWires servrar är krypterad (https).

Det funkar!

Flera internationellt verksamma kunder har redan kommit igång med att använda lösningen.

De har valt LanguageWire Connector eftersom de behöver en säker och innovativ lösning som hjälper dem lyckas med sina ambitiösa digitala strategier.

Vi vill gärna hjälpa dig också.

Redo att börja arbeta med översättningar på ett nytt sätt?

150+ MN
Översatta ord per år

2.000+
Företagskunder

5.000+
Branschspecialiserade
översättare