Se demo

En bra 
 uppdragsbeskrivning

En bra uppdragsbeskrivning

Lägg ett par minuter på att beskriva uppdraget innan du skickar oss din text. Det är väl använd tid. För ju mer vi vet om din text och dess användningsområde, desto bättre blir den språkprodukt du får i retur.

Vad har vi nytta av att få veta?


Text, mottagare och syfte

Vad handlar texten om? 

Vad är syftet med den?
Vad vill du uppnå – sälja, informera eller mana till handling?

I vilket medium ska texten användas? 
På en webbplats, som broschyr, i en manual, för intern information eller till något helt annat?

Hur ser målgruppen ut och på vilka marknader ska kommunikationen användas?

Ordval, termer, stil och ton

Vilken stilnivå vill du att språket ska ha?
Ska det vara informellt eller konservativt, lättbegripligt eller tekniskt?

Hur är det med bransch- eller företagsspecifika termer och begrepp?
Finns det ord som vi måste översätta på ett visst sätt?

Hur fri ska översättaren vara i sin översättning?
a) Översättaren får gärna vara mycket fri i sin nya språkversion.
b) Översättaren ska vara trogen mot källtexten till 100 procent.
c) Översättaren ska vara trogen mot källtexten men får gärna ta sig en del friheter för att anpassa texten till både språket och marknaden.
d) Något annat?


Process och format

Vad händer med texten när du får den från oss?
a) 
Du publicerar texten direkt.
b) Du sätter texten i layout.
c) Du ordnar med intern korrektur eller redigering.
d) Något annat?

Vilka särskilda faktorer ska vi ta hänsyn till?
Det kan vara begränsningar av textens längd, bilder med låst text som också ska översättas eller kanske skärmdumpar som vi inte ska röra.

Vilket filformat vill du ha? 
I vilket filformat förväntar du dig att få texterna i retur?

Nu, nu, nu!

Har du material som ska översättas, korrekturläsas eller språkgranskas nu genast? 

Skicka det till oss bara! Vi är startklara.