Se demo

Voiceover- 
 instruktioner

En bra uppdragsbeskrivning
för ditt voiceover-projekt

Lägg ett par minuter på att beskriva uppdraget innan du skickar oss din video. För ju mer vi vet om dina önskemål, desto bättre kan vi tillgodose dem.
En video består oftast av både ljud och bild, så när du planerar att producera nya språkversioner är det viktigt att du tänker på båda delarna.

Det här är saker vi gärna vill veta innan vi påbörjar arbetet med nya språkversioner av din video:

Vad är det som ska översättas?

Ska det som sägs översättas och sedan spelas in med nya röster på målspråket?
Eller ska det nuvarande ljudspåret behållas men kompletteras med undertexter på det lokala språket?

Hur ska vi göra med eventuella texter i bild och grafik –
ska de också översättas?

Format- och speakerkrav?

Formatet 
Vilket format är videon i – och vilket format vill du ha i retur? Samma format eller flera olika? Här är det också viktigt att fundera över var videon ska visas.


Manus med tidskoder 
Manus med tidskoder behövs både för nya speakerröster och för undertexter. Har du redan ett manus med tidskoder eller vill du att vi hjälper dig utarbeta ett?

   Time in Time out  Speaker  Transcription  Translation 
 0001  00:00:00:00  00:00:08:08      
 0002  00:00:08:10  00:00:13:05      
 0003  00:00:13:07  00:00:15:16      
 0004  Etc...        
           
           



Speakerrösten 
Ska tonen vara ungdomlig och informell? Eller formell, allvarlig och konservativ? Det är viktigt att du vet vad du vill ha. Och att du berättar det för oss. Det gäller såväl stil och ton som speakerns kön och ålder. Och finns det flera röster måste du naturligtvis redogöra för önskemålen för allihop – även eventuella barnröster.


Kontakta oss om du har frågor eller behöver rådgöra om något.
Vi ser fram emot att hjälpa dig.

Nu, nu, nu!

Har du material som ska översättas, korrekturläsas eller språkgranskas nu genast? 

Skicka det till oss bara! Vi är startklara.