Se demo

Smart
Editor

Nya Smart Editor – ett effektivt översättningsverktyg från LanguageWire

Att ta fram kvalitetsinnehåll på flera språk kräver mycket tid och energi. De flesta projekt innebär samarbete mellan experter i olika tidszoner. Och det kan vara en tidskrävande uppgift att se till att alla språkversioner håller samma höga kvalitet. När du snabbt behöver få en text översatt till tio språk lönar det sig därför att ha en stabil och effektiv lösning på plats.

Du behöver en plattform som gör att samarbetet inte bygger på mejlväxling. Terminologin måste vara densamma oavsett vem som skriver. Effektiviseringar är en förutsättning för att kunna hålla snäva tidsramar. Och så måste du naturligtvis ha möjlighet att fokusera på det viktigaste: själva innehållet.

När alla de här bitarna är på plats har du ett kraftfullt verktyg för global tillväxt.

Vi är glada över att kunna presentera ett nytt verktyg som effektiviserar arbetet med flerspråkigt innehåll och kortar tiden till publicering: LanguageWire Smart Editor.

Utvecklad för språkexperter

Smart Editor gör det enklare för översättare, korrekturläsare och textredigerare att göra sitt jobb. Det tekniska stödet är ett bra komplement till deras kompetens och underlättar arbetsflödet.

Smart Editor har ett avskalat gränssnitt som låter språkexperterna fokusera på innehållet.

Smart Editor har ett avskalat gränssnitt som låter språkexperterna fokusera på innehållet.

Språkexperterna kan enkelt komma åt all relevant terminologi direkt tack vare den integrerade termbasen. Översättningsarbetet går fortare och resultatet blir mer enhetligt tack vare ditt integrerade översättningsminne, som låter översättarna återanvända tidigare översättningar. Och integrerad maskinöversättning gör att arbetet går snabbare eftersom de färdiga förslagen sparar många tangenttryckningar.

Effektiviserar granskningsprocessen

Att inkludera validering i arbetsflödet är ett bra sätt att se till att alla språkversioner uppfyller företagets krav och är förenliga med er varumärkesprofil. Men i takt med att allt större mängder material översätts kan granskningsprocessen bli tungrodd.

Validerare kan enkelt granska översättningar i ett webbaserat verktyg.

Validerare kan enkelt granska översättningar i ett webbaserat verktyg.

Smart Editor har utvecklats för att arbetsflödet med översättning och validering ska gå snabbare och smidigare. Verktyget gör det enkelt för valideraren att granska texten. När en text är klar för granskning får valideraren ett meddelande om att den finns i molnet. Den enda utrustning som behövs är en webbläsare.

Och mycket mer ...

Det här var bara ett litet axplock av allt som går att göra med Smart Editor. Det molnbaserade översättningsverktyget är fullmatat med smarta funktioner. Du kan till exempel spåra ändringar, exportera paket för att arbeta offline eller göra konkordanssökningar. Besök produktsidan för att läsa mer om Smart Editor.