Se demo

LanguageWire 
 Magazine

Översättning

Om språk och översättning

LanguageWire Magazine är ett forum där vi skriver om ämnen som är relevanta för våra kunder och samarbetspartner – och för oss själva.

I översättningssektionen är det översättningar som är i fokus. Vi bjuder på gratisöversättningar av allmän karaktär och behandlar olika språkrelaterade frågor. Perspektivet är hela tiden inställt på företagskommunikation och syftet är att vi alla ska bli bättre på att kommunicera lokalt i en alltmer globaliserad värld.

LanguageWire Magazine är indelat i fyra sektioner: 

Vi kan kalla det ett slags blogg, men kommentarer och dialog tar vi i de sociala medierna. Följ oss gärna på Linkedin, Twitter och Facebook.