Se demo

Skriva 
 korrekt

Det där med att skriva korrekt, är det verkligen så viktigt?

Moderna företag satsar större resurser än någonsin på att "branda" sig. Det beror på att konkurrensen har blivit tuffare i den digitala världen. Därför ställs också högre krav på marketingavdelningen.

I många år har storytelling stått i fokus. Och det gör det fortfarande, för "bra historier" är ett viktigt inslag när man vill skapa ett framgångsrikt och erkänt företag. Dagens företag måste tänka strategiskt och kreativt för att fånga kundernas uppmärksamhet. Genom historier och upplevelser ska kunderna kunna dofta, smaka, höra och känna företagens produkter och varumärken. För de måste ända in under huden för att konsumenterna ska komma ihåg dem gång efter gång efter gång ...

Framtidens digitala konsumenter har inte längre fokus bara på produkten, utan också på upplevelsen.

Språkkvalitet är en konkurrensfaktor

Med det i åtanke är det inte undra på att begreppet content marketing numera är på allas läppar. Under 2014 var innehåll den saliggörande lösningen och man skanderade ”Content, content, content” på företagens marknadsföringsmöten. Uppslutningen bakom det gemensamma slagordet har lett till en kraftig ökning av mängden publicerat innehåll, och inget talar för att den blir mindre framöver. Tvärtom – alla skriver och publicerar för brinnande livet!

Content is king

Som vi har varit inne på i en tidigare artikel visar undersökningar att 55 procent av besökarna på en webbplats ägnar den mindre än 15 sekunder innan de går vidare. Det vittnar om hur viktigt det är att vi anstränger oss ännu mer för att hålla fast besökarnas uppmärksamhet. Och hur gör vi det? Jo, bland annat genom att paketera vårt budskap – vår historia – i ett läckert omslag. Det är helt klart mer stimulerande att läsa en ny, snygg och välskriven bok än en gammal bok med kaffefläckar, ålderdomligt språk och gulnade sidor som är på väg att lossna.

Bokens omslag ska naturligtvis tolkas som en metafor för språkkvalitet. Självklart är det viktigt att våra budskap – oavsett om de presenteras i ett nyhetsbrev, en broschyr eller på vår hemsida – pryds av rätt färger, snygga bilder, logotyper och liknande. Men när vi nu har gjort en jättesatsning – även i form av resurser – på att förpacka budskapet i de läckraste färgnyanser och med bilder och illustrationer som skulle göra självaste Pablo Picasso grön av avund – är vi då inte helt enkelt skyldiga oss själva att sätta pricken över i:et med en sista språkkontroll? Det kräver trots allt ingen jätteansträngning, och framför allt: det är kanske det som avgör om din besökare stannar kvar.

Om du fortfarande inte är övertygad ...

Fundera då över följande: Hur många gånger har du inte hört dina vänner och kollegor klaga över eller driva med kvaliteten på språket i olika tv-medier? Det finns faktiskt hemsidor vars enda syfte är att driva med språktabbar. De roligaste hamnar i sociala medier där de sprids viralt till ett stort antal potentiella kunder. Det skadar företagets varumärke, anseende – och självklart också dess resultat. Tänk också på den stora mängd nyhetsbrev många av oss får i inkorgen varje dag. Vilka av dem väljer du att läsa och vilka väljer du bort? Vad tänker du om avsändaren om texten är full av fel? Eller om det till och med finns fel i rubriken? Det handlar i hög grad om att skapa en konkurrensfördel genom att rikta fokus mot kvaliteten på det innehåll ni producerar. Sträva efter att uppnå en språklig kvalitet som stödjer er värdegrund, ert varumärke och era mål för framtiden. Ett politiskt manifest som hela företaget lever och verkar utifrån.

Det är alltså viktigt, det där med att skriva korrekt!

Nu är du förhoppningsvis övertygad om att det är viktigt att prioritera kvaliteten på språket du använder i extern kommunikation. Du vet att det är en konkurrensfördel som kan stärka ditt företag i kampen om kundernas gunst. Nästa steg är att utrusta företagets medarbetare med den "språkliga verktygslåda" som behövs för att den skriftliga kommunikationen ska bli vass och träffsäker. Som tur är måste det inte ta jättemycket tid.

Guide till språkverktyg

Här går vi igenom några av de verktyg som medarbetarna kan ha nytta

Snabba: Språkverktyg som kan tas i bruk snabbt och enkelt och som kräver minimalt underhåll.

  • Ordlista: Anger stavningen för företags- och branschspecifika termer och uttryck, produktnamn m.m. på företagets koncernspråk.

  • Ordbok: Det vi hos oss kallar en termdatabas och som innehåller företags- och branschspecifika ord och uttryck på flera språk. Förutom korrekt stavning och språkversioner kan databasen också innehålla definitioner.

Dessa båda enkla men viktiga verktyg bidrar till ett konsekvent språkbruk i all er skriftliga kommunikation. Det stärker intrycket av kvalitet – både internt och externt – och bidrar i slutändan till att bygga upp varumärket.

Relativt snabba: Språkverktyg som kan tas i bruk relativt snabbt och enkelt och som kräver begränsat underhåll.

  • Kommunikationsguide: Ett dokument med råd och riktlinjer för hur medarbetarna ska kommunicera med omvärlden samt allmänna språkråd och grammatikregler.

  • Snabbguide: En förkortad version av språkguiden som inte ska uppta mer än en sida. Snabbguiden innehåller regler för hur man undviker de värsta språkliga och grammatiska fallgroparna. Kan eventuellt utformas som en tio-i-topp-lista eller "tio budord".

Lite mer tidskrävande: Språkverktyg som kräver tid, engagemang på ledningsnivå och löpande underhåll

  • Språkstrategi: Kan eventuellt ingå som ett led i kommunikationsstrategin, så att arbetet med språkfrågor systematiseras. En språkstrategi är ett måste inom stora företag med global närvaro som dagligen arbetar med många olika länder, språk, kulturer och nationaliteter. En språkstrategi är också ett användbart språkverktyg för alla andra företag med ambitionen att finnas på eller expandera till nya marknader.

  • Språkpolicy: Ett dokument som innehåller företagets viktigaste språkregler och språkliga riktlinjer, t.ex. syn på koncernspråk och användning av lokala språk, en beskrivning av hur man får hjälp med språkuppdrag och hittar språkverktyg m.m.

Det går givetvis också att kombinera de olika språkverktygen på olika sätt. Exempelvis kan en termlista utarbetas som bilaga till en språkguide, eller språkguiden och språkpolicyn utgöra ett enda språkverktyg.

Kom ihåg: Du är vad du skriver!