Digital
omvandling

Hur man lyckas med digital omvandling

Digitaliseringen av samhället har ställt det traditionella sättet att tänka och agera på ända. I detta nya sammanhang måste du ha en ny strategi som, ur kundsynvinkel, hjälper dig att samarbeta med den moderna konsumenten. Men att integrera digital teknik och förändra din affärsmodell är en av dagens största utmaningar.

För att bli framgångsrik i den digitala omvandlingens tidevarv måste du visa på ett starkt ledarskap och anta nya sätt att tänka. Lyckligtvis är det värt allt besvär. Företag som snabbt förstår nya modeller och blir digitalt mogna kommer att ha ett försprång gentemot sina konkurrenter.

I detta blogginlägg presenterar vi några strategier som kan hjälpa dig att lyckas med den digitala omvandlingen. Den text du nu ska läsa är baserad på insikter från Jens Harsaae, en flitigt anlitad talare om styrelsers roll i att leda digital omvandling. Så låt oss utforska hur du kan lyckas med digital omvandling genom att börja med att vända blicken mot toppen: ledarskapet.

Mästaren inom digital omvandling

Behovet av starkt ledarskap inom den högsta ledningen för en framgångsrik digital omvandling bör inte underskattas. Enligt MIT Sloan Management Review avgörs förmågan att digitalt hitta en ny syn på verksamheten till stor del av en tydlig digital strategi som stöds av ledare som främjar en kultur som kan förändra och uppfinna nytt.

Som ni kan se i diagrammet ovan är den digitala mästaren inom ett företag ofta marknadschefen. Det är logiskt, eftersom marknadschefen har kundförståelse, och det är ett område där det digitala utmärker sig. När du kan forma kundens resa från början till slut, rustar du ditt varumärke för framgång. Och marknadschefer bör se digital omvandling som en möjlighet att ta ett steg framåt.

Hur man ska förhålla sig till digital omvandling

Är du trött på att höra om digital omvälvning? Du behöver inte oroa dig. Vi tror inte att detta typiska exempel på konsultjargong är nödvändigt för framgång. Istället är det viktigt att komma ihåg tänkespråket ”en storlek passar inte alla”. Det finns ingen perfekt utstakad kurs för att hantera digital omvandling. Se till att förbli anpassningsbar; det är viktigt att planera, agera, lära av sina misstag och anpassa sig.

Utvärdering - Plan - Genomförande - Beslut

Plan, beslut, genomförande och utvärdering. Ursprungligen publicerad i The Digital Transformation People - See through the hype; chart your digital course now

På vårt senaste webbinarium lade Jens Harsaae fram en flexibel strategi för digital omvandling i fyra steg. Det är ett sätt för ledare för etablerade företag att arbeta med digital omvandling som överger tanken på långsiktig strategisk planering och förespråkar kortare spurtar och snabbare utvärdering av initiativ. Låt oss ta en titt på varje steg i strategin.

Plan

Du måste skaffa dig så mycket information som möjligt om det som pågår omkring dig. Var därför uppmärksam på dina konkurrenter. Dessutom misslyckas många företag att se nya modeller eller hålla ett öga på startup-scenen. Det är ganska farligt.

Det är också viktigt att du håller dig nära kunderna och uppmärksammar deras problem. Det är en välkänt recept på framgång att du genom att förstå dina kunders problem har en möjlighet att skapa intresse för dina lösningar. Slutligen bör du vara ärlig om din förmåga. Ju mer objektiv du är om vad du kan åstadkomma desto bättre beslut fattar du.

Beslut

När du har gjort en utvärdering av vad som händer i din bransch är det dags att fatta vissa beslut. För det första ska du skapa en uppsättning initiativ. Lika viktigt är att besluta vad du ska göra och vad du INTE ska göra. Du kan inte göra allt.

Nu är det även dags att sätta upp vissa milstolpar för din resa. Dessa milstolpar gör att din organisation vet vart den är på väg. Och med detta i åtanke är det viktigt att betona att ledarskap på verkställande nivå är avgörande. Utse en digital mästare om det behövs. I annat fall kan osäkerhet smyga sig in, och det kommer att påverka motivationen och prestationen.

Genom­förande

Nu kan du genomföra ett begränsat antal initiativ. Prioritera att testa och införa nya saker medan du arbetar mot specifika nyckeltal och milstolpar. Att arbeta med externa partner kan vara till hjälp. Du kanske tycker att det är en fördel att inkludera startup-företag. De är ofta ivriga att få tillgång till nya kunder och återkoppling om sin strategi.

Det finns många åsikter om vilken som är den rätta strukturen för sådana experiment. Du måste i vilket fall som helst hitta ett sätt att sammanföra befintliga och externa parter. Annars kommer olika grupper att arbeta med digital omvandling i ett vakuum, och ditt företag kommer att misslyckas med att mogna digitalt.

Utvärdering

Slutligen bör du samla in alla erfarenheter. Nu är det dags att utvärdera de initiativ du har tagit och renodla din strategi. Enligt Jens Harsaae är ”den inställning du bör ha att misslyckas snabbt och misslyckas billigt så att du kan utvärdera och möblera om i din uppsättning med initiativ”.

Med den kunskap som du har skaffat dig kan du nu starta om processen på nytt. Ständiga upprepningar hjälper dig att få ut ett större värde ur dina digitala initiativ. Och ditt företag kommer att tacka dig för en framgångsrik digital omvandling med effektivitetsvinster och ökad omsättning.

Vårt erfarna och pålitliga team är din samarbetspartner i hanteringen av det komplexa i att skapa innehåll på flera språk. Har du frågor eller är intresserad av våra lösningar? Fyll i formuläret nedan för att komma i kontakt med teamet på LanguageWire.