Se demo

Har du  
 ordning på 
 nyårslöftena?

Nyårslöftena

Ett nytt år har börjat och de flesta av oss har en del saker vi gärna vill förändra. Det kan kännas fånigt att vi börjar varje nytt år med att ännu en gång sätter upp nya mål.

Men psykologiskt är det helt naturligt, för just den 1 januari kan vi stänga dörren till det gamla och liksom börja om på ny kula och göra allt annorlunda och bättre.

En Tom Sida

Förändringsviljan kan gälla saker i privatlivet såväl som på jobbet. En del av oss gör upp långa och utförliga listor som vi sätter upp på kylskåpsdörren som ständig påminnelse. Andra sparar föresatserna på den inre hårddisken och hoppas att det i sig ska räcka. Men vad är det vi brukar sätta upp på de här listorna? Och hur går det egentligen med att leva upp till föresatserna?

Vi vill gärna hjälpa dig på vägen – dels med att se till att du har fått med rätt saker på listan, dels med att hålla spåret ända till årets slut så att du när 2016 är till ända kan gå igenom listan och säga "check!" vid varenda punkt.

Nyårslöften som medarbetare

Employee Resolution

På arbetsplatsen kan det finnas saker du gärna vill förändra. Det behöver inte vara något stort, utan ofta rör det sig om småsaker du bara vill finjustera lite.

Kanske upplever du att du har så många uppgifter och ansvarsområden på ditt bord att de uppgifter du tycker är intressanta och motiverande drunknar bland alla dem som inte är det. En del människor älskar rutinuppgifter – andra kan inte få nog av nya utmaningar. Oavsett vad som fungerar för dig är det viktigt att vara sann mot dig själv och fokusera på det du brinner för. Det du är bra på. Det du gärna vill bli bättre på! Det kommer både du som medarbetare och din organisation att tjäna mest på i längden. Och därmed inte sagt att vi inte alla av och till måste ägna oss åt uppgifter som bara måste göras. Så är det nu bara.

Här följer några frågor som kanske kan hjälpa dig på vägen med dina nyårslöften som medarbetare:

 • Vilken hatt har du på dig?
  Organisationer är i ständig förändring, för ingenting står stilla. Därför är det viktigt att vara öppen för de nya initiativ och förändringar som organisationen kommer med – inte bara för organisationens skull, utan också för din egen. Du som medarbetare är nämligen en del av förändringen, vare sig du vill eller inte. Så gå in i den med ett öppet sinne och en positiv inställning. Då kommer du att märka att du automatiskt känner större delaktighet, får större inflytande och större lust att bidra till det nya. Och ja – det är faktiskt roligare att själv vara med på tåget än att stå vid sidan av och peka på det med sur uppsyn. Så på med "ja-hatten" – vilket förstås inte betyder att du inte får ställa frågor eller vara kritisk. Det får man naturligtvis alltid.
 • Gör du det du vill?
  Om svaret är ”nej” ska du försöka göra klart för dig själv vad du verkligen brinner för. Sedan är det bara att sätta igång med att skapa den förändring som behövs. Om svaret är ”ja, men…” är det kanske en bra idé att titta på de uppgifter du har. Svarar de mot din kompetens och dina drömmar? Hur kan du se till att få fler av de uppgifter som får dig att bli sittande flera timmar efter arbetsdagens slut utan att du ens märker det, eftersom du är så uppslukad av uppgiften? Och hur kan du slippa de uppgifter som du inte tycker passar dig, antingen därför att du tycker att de är tråkiga eller för att de tar onödigt mycket tid för dig? Om svaret är ”ja – till 100 %, då är det bara att fortsätta njuta av det!
 • Stämmer du och din chef av förväntningarna?
  När du kommer in genom dörren till kontoret på morgonen, vet du då vilka dina huvudprioriteringar är? Och varför? Om du inte har någon tydlig bild av vad som är viktigast bör du kanske ha ett samtal med din chef för att stämma av arbetsuppgifter och prioriteringar. För det är viktigt att du själv vet vad som förväntas av dig och vad du ska prioritera när det är mycket att göra. Då blir det lättare för dig att organisera ditt arbete och leva upp till chefens förväntningar.
 • Kommer du ihåg att fira dina framgångar?
  Det är vetenskapligt bevisat att framgång föder framgång – särskilt när den bekräftas. Så kanske ska du under 2016 se till att fira dina framgångar, både de stora och de små?

Nyårslöften som chef

Manager Resolution

Som chef har du inte bara ansvaret för affärsmässiga aspekter som strategi, budget och KPI:er. Du har också ansvar för människor. Och om de här människorna – dina medarbetare – ska kunna leverera bästa möjliga resultat måste de vara HÖGMOTIVERADE. Precis som du. Och du har mycket på ditt bord: både kursen och besättningen är ditt ansvar, och även när det stormar är det du som måste hålla överblick över läget.

Därför får du som chef här några frågor som hjälp på vägen:

 • Är strategin den rätta?
  Utvärdera ditt verksamhetsområde. Finns det omständigheter i din bransch som har förändrats på avgörande sätt? Finns det intressanta möjligheter du har missat? Har marknaden eller målgruppen förändrats? Har du rätt resurser i ditt team för att kunna nå de mål du har satt upp? Och har du stämt av årets förväntningar med vd och styrelsen? Det här är bara några led i att säkra att strategin är den rätta. Men det gäller att du är helt säker nu – för det är nu du ska sätta igång med att skapa resultat.
 • Lägger du dig i för mycket?
  Försöker du vara för mycket detaljexpert på medarbetarnas planhalva? I så fall är det en bra idé att kränga av dig matchtröjan och ta på dig tränaroverallen igen. Det är nämligen både tidskrävande och undergräver medarbetarnas motivation om du hela tiden lägger dig i och försöker vara expert på allt de gör. Visa dem i stället mer förtroende och stärk deras motivation och arbetsglädje genom att inte lägga dig i deras arbete i onödan. Be dem däremot att regelbundet redogöra för hur det går och låt dem argumentera för varför de gör som de gör. Och använd den dialogen som utgångspunkt för att ge dem stöd och/eller utmana dem.
 • Ser du olikheterna? Och tar du vara på dem?
  Kommer du ihåg att ta vara på fördelarna med att varje medarbetare är unik, med sin egen personlighet och sina behov, önskemål och talanger? En del trivs bra med välbekanta rutinuppgifter, medan andra måste ha fler utmaningar eller större inflytande. En del föredrar helt fasta arbetstider, medan andra fungerar bäst med flexiblare tider. Därför är det inte självklart att alla medarbetare alltid ska behandlas likadant. Faktum är att både du, organisationen och medarbetaren kan gynnas av ett flexiblare upplägg där du också tittar på möjligheterna som ligger i de många olikheterna. Och försök inte dölja det för teamet. När det lyfts fram och alla blir sedda och hörda växer förståelsen och respekten mellan medarbetarna. Och för dig som chef!
 • Är du tydlig med och stämmer av mål och förväntningar?
  Mål och förväntningar får aldrig bli diffusa storheter – för då blir vägen dit också diffus. Ett bra utgångsläge kräver därför att både mål och förväntningar definieras tydligt och stäms av. Både i förhållande till medarbetarna och med din egen ledning. I förhållande till medarbetarna bör du alltid se till att mål och förväntningar är tydliga och att medarbetarna förstår bakgrunden till dem. Ännu bättre är det om du kan sätta up några av målen i samarbete med medarbetaren, för då kommer han eller hon helt naturligt att känna sig mer delaktig och ta ett större ansvar för att uppnå dem.
 • Delegerar du tillräckligt?
  Om du har svårt att delegera kan det vara bra att skaffa dig överblick över alla dina uppgifter och utifrån det prioritera vad som måste lämna ditt bord och vem som ska ta hand om det i stället.
 • Är du själv på rätt spår?
  Glöm inte bort att vårda din egen karriär. Utveckla löpande din kompetens och ge dig i kast med nya utmaningar. Kanske finns det något du skulle vilja bli bättre på i år? Gör det i så fall klart för dig själv och gör en plan för hur du ska gå i land med det.

Nyårslöften som privatperson

Personal Resolution

På det personliga planet är det ofta samma saker som dyker upp i nyårslöftena år efter år i västvärlden. I Journal of Clinical Psychology kunde man nyligen läsa om de tio vanligaste nyårslöftena bland amerikaner. Du känner säkert igen en del av löftena med ett sting av längtan, frustration och dåligt samvete – och en känsla av att livet rinner förbi i det snurrande ekorrhjulet.

 1. Jag ska gå ner i vikt.
 2. Jag ska få bättre ordning på mina saker.
 3. Jag ska göra av med mindre och spara mer.
 4. Jag ska njuta av livet i fulla drag.
 5. Jag ska hålla mig i form.
 6. Jag ska lära mig något spännande.
 7. Jag ska sluta röka.
 8. Jag ska hjälpa andra med deras drömmar.
 9. Jag ska bli förälskad.
 10. Jag ska ägna mer tid åt familjen.

Redan när man ser de här målen vet man mycket väl att det är långtifrån alltid som människor faktiskt håller sina nyårslöften. Den amerikanska undersökningen visar att det bara är åtta procent. En brittisk undersökning från 2007 visar på liknande sätt att 88 procent inte lyckas hålla löftena till sig själva. Andra undersökningar ger ungefär samma resultat.

Den amerikanska undersökningen kan dock ändå inge en smula hopp, eftersom den visar att det är 10 gånger mer sannolikt för människor som avger nyårslöften att nå sina mål än för dem som inte sätter upp några uttryckliga mål för det nya året.

Så gör du för att hålla dina nyårslöften!

Make it happen

Men varför är det så svårt att lyckas hålla nyårslöftena?

Psykologer pekar på att det har att göra med att våra mål inför det nya året ofta snarast påminner om bestraffningar eller förbud. Det fungerar inte. För att resan ska lyckas måste det finnas positiva känslor med i bilden. Vårt "inre liv" blir inte bättre av att vi bara sätter upp några yttre mål. Vi måste hitta fram till de känslor vi vill få uppleva oftare, och sedan hitta de handlingar som kan kopplas till känslan.

En annan förklaring till att nyårslöften ofta bryts är att de alltför ofta är abstrakta eller orealistiska. Därför ger vi upp – och ibland alltför snart.

Vad krävs då?

Generellt är vi människor vanedjur som har en tendens att lägga skulden för att något inte fungerar på andra och annat. Men det sättet att tänka leder aldrig till den förändring du vill ha. Vill du ändra på något måste du därför frigöra dig från den övertygelsen och i stället ta ansvaret själv. Var modig och ta nästa steg mot målet för dina drömmar – gör något! Själv!

 1. Sätt realistiska mål – som är dina egna, inte mål du övertagit från andra.
 2. Påminn dig själv om dem löpande. Sätt upp delmål, kontrollera status med jämna mellanrum och sänk eller höj ribban längs vägen.
 3. Var ihärdig. Vi är alla vanemänniskor och i viss utsträckning trygghetssökande. Därför har vi en tendens att bita oss fast i gamla mönster. Men när du jobbar med förändringar gäller det att kunna släppa de gamla vanorna och i stället hålla fast vid de nya.
 4. Gör det roligt
 5. Beröm dig själv och kom ihåg att fira framgångarna längs vägen – stora som små.

Livet är som en lång road trip med massor av möjligheter, vägval och hinder. Vad resan än bjuder på ska du komma ihåg att ansvaret alltid är ditt. För i ditt liv är det nämligen du som sitter vid ratten, och inte på passagerarsätet.

Hur ser nyårslöftena ut runtom i världen?

Som en del av det löpande Google Zeitgeist kartlades 2012 nyårslöften från människor världen över. Alla samlades på en världskarta på nätet där man enkelt kan vandra runt och exempelvis se

 • att någon i Japan har föresatt sig att arbeta hårdare.
 • att någon i Brasilien drömmer om att köpa ett hus.
 • att någon i Tyskland vill praktisera kärleken till nästan fullt ut.
 • att någon i Spanien vill skaffa motorcykelkörkort.
 • att någon i Grekland drömmer om att vinna på lotteriet.

Det här är några exempel från kartan. Som du ser är allihop kategoriserade och du kan välja att få dem översätta.

Google Zeitgeist map1
Google Zeitgeist map2

Gå på upptäcktsfärd och utforska kartan..

Lycklig resa och ett riktigt gott 2016 till er alla!