Se demo

Omnichannel 
 marketing

Introduktion

Följ med och ta reda på vad omnichannel marketing egentligen är ... kanske är det ändå något för dig?

I den första artikeln i vår artikelserie vägleder vi dig varsamt genom en okomplicerad introduktion till begreppet.

Vad är ”omnichannel marketing”?

Låt oss börja med att förstå begreppet omnichannel marketing och var det kommer ifrån. Det finns ingen officiell definition av vad omnichannel marketing är. Men ordet ”omni” är latin och betyder allt eller överallt. Vi känner igen det från kristendomen, där Gud är allestädes närvarande: Hör allt, ser allt och förstår allt.

Det krävs naturligtvis en kraftfull strategi och en hel del resurser för att kunna leva upp till det.

När ett företag sätter ”omnichannel marketing” på sin affärsagenda är det en hög ambition i sig: Om man gör det betyder det att man i sina marknadsföringsinitiativ ser till att den enskilda kunden får en sammanhängande och meningsfull upplevelse, oavsett tidpunkt och vilken blandning av olika kanaler (både online och offline, lokalt och globalt) som kunden väljer för att interagera med företaget.

Customer at the Centre Omnichannel Marketing

”Om dina kunder använder flera kanaler när de söker på dina produkter och servicelösningar eller om de interagerar med ditt företag via flera kanaler bör du överväga att ta dig an den stora uppgift – och möjlighet – som omnichannel marketing utgör.”–Rasmus Houlind, grundare av Omnichannel Institute

Vad krävs det?

För att det över huvud taget ska vara möjligt att bedriva marknadsföring via omnichannel marketing krävs några avgörande aspekter:

  • Du ska kunna identifiera och känna igen kunden
  • Du ska kunna samla in data för varje interaktion som kunden har med företaget
  • Du ska kunna använda de insamlade uppgifterna i kommunikation och service till kunden framöver – Allt detta oavsett kanal (återigen både offline och online, lokalt och globalt).

Det innebär att du måste ha kontroll över dina data men samtidigt också ha (lättillgänglig) tillgång till ett brett och djupt sortiment av innehåll – för att på det sättet kunna hantera och tillgodose behoven i varje tänkbar kundsituation.

Customer Target Omnichannel Marketing

Ergo: Kunden står i centrum till 100 % och får en sammanhängande, smidig och meningsfull upplevelse i sin interaktion med ditt företag – oavsett sammansättningen av kanaler. Det är precis det som är kärnan i omnichannel marketing. På kundsidan är det det vi alla drömmer om. Vi behöver aldrig mer ge samma svar två gånger och oavsett kanal får vi endast relevanta och värdefulla råd och rekommendationer.

På det internationella planet är företag som Boots, Pier1.com och Macy's enastående exempel på målinriktade omnichannel-strategier. I Macy’s årsredovisning definierar sig företaget till och med som en ”omnichannel-fokuserad detaljhandelsorganisation med butiker och webbplatser” i motsats till ”ett varuhus som också erbjuder e-handel”.

Vilka fördelar kan du uppnå?

Det finns ingen anledning att vara naiv när man tittar på varför det är meningsfullt att arbeta med omnichannel marketing. För det säger sig självt i ett ekonomiskt lukrativt perspektiv.

Att hjälpa kunderna hela vägen till ett köp, på bästa möjliga sätt och oberoende av kanal, har en positiv effekt på resultatet. 

”När vi skapar en bättre kundupplevelse medför det naturligtvis större köplust och lojalitet”
–Rasmus Houlind, grundare av Omnichannel Institute

En konkurrensfaktor

För ett företag inom detaljhandeln är Omnichannel Marketing dessutom ett verktyg som kan användas i konkurrensen med internationella giganter som Zalando och Amazon. Genom att använda lokala och fysiska butiker i kombination med en digital närvaro och genom att samla in och använda data för att göra byten mellan kanaler så smidiga som möjligt för kunderna kan detaljhandlare undvika att bli ännu ett skyltfönster för varor som kan köpas på Amazon.

Den optimala tidpunkten och tre rätt ...

Med hjälp av insamling och analys av data (från flera olika kanaler) hittar du fram till den optimala tidpunkten för att presentera rätt budskap till rätt kund och i rätt kanal.  Du kan därmed på ett bättre sätt informera kunderna om när och hur de bäst kan utnyttja (eller inte utnyttja) ”ditt erbjudande”. De skickligaste på området kan till och med förutsäga vilka kunder som kommer att reagera positivt på varje enskilt erbjudande och använda denna kunskap för att nå precis rätt kunder och låta de kunder som inte är intresserade vara i fred.

 

Återigen: Kunden, kundens behov och kundens upplevelse står i centrum.

Omnichannel pedestrians

Därav alla lovord om omnichannel marketing

Om du för stora delar av kundbasen är skicklig på att koppla ihop kundens verkliga situation med det rätta budskapet känner sig varje enskild kund sedd och uppskattad. Det belönar kunden dig för genom att ta fram plånboken lite snabbare, lägga lite mer pengar på inköp hos dig än tidigare och lite oftare än i vanliga fall. Om du lyckas utföra det på ett taktfullt och smakfullt sätt kan du skapa så goda kundupplevelser att de också rekommenderar dig till sina vänner. Undersökningar visar exempelvis att det är fem gånger dyrare att arbeta upp en ny kund än att hålla kvar en befintlig kund.

Det är därför vi lovordar omnichannel marketing så mycket.

Källa: Alla illustrationer i artikeln är från boken ”Hvis det handler om mig ... Så køber jeg”, skriven av Rasmus Houlind, grundare av Omnichannel Institute.