Se demo

10 goda råd och 
 8 sociala medier 
 du ska ha koll på

Goda råd

Utvecklingen inom sociala medier går nästan med ljusets hastighet. Den ständiga tekniska utvecklingen, uppfinningsrikedomen och inte minst nya ekonomiska möjligheter gör att det hela tiden dyker upp nya arenor.

8 sociala medier du ska ha koll på

I takt med att de stora medierna blir allt mer kommersiella dyker nya upp, och intresset är stort för de mer anonyma. Det är känslan av brist på integritet, det mer eller mindre osynliga insamlandet av demografiska och psykografiska data och den ständigt ökande mängden reklam som har skapat en önskan om nya plattformar. Mycket talar för att de nya anonyma medierna har framtiden för sig – även om de än så länge bara är en nisch jämfört med Facebook.

Det här är 8 sociala medier du enligt Journey9 och Social Media Today ska ha koll på under 2015.

1) Ello – vi säljer dig inte

Ello är ett av de nyaste sociala medierna som har vunnit mark genom löftet att inte sälja data om användarna vidare. En del säger att Ello redan är stängt, medan andra hävdar att det fortfarande växer och kommer att fortsätta göra det.

2) Snapchat – du har åtta sekunder!

Snapchat är ett instant messaging-program för smarta mobiler och surfplattor. Med programmet kan du ta bilder, spela in film, lägga till text och teckningar och sedan skicka dem till dina vänner. Dessutom finns en chattfunktion med både text och video. Meddelandena visas i åtta sekunder och raderar sedan sig själva. Meddelanden kallas "snaps" – därav namnet på tjänsten. Snapchat spås bli stort och har redan anammats av framför allt yngre generationer – som ju är framtiden.

3) Tsu – vi delar på vinsten

Tsu är ett socialt medium med en ganska revolutionerande affärsidé. Här belönas användarna för sina aktiviteter och sitt innehåll – ekonomiskt. På Tsu kan du tjäna på ditt innehåll.

4) Slack – det nya arbetsverktyget

Slack är ett nytt arbetsverktyg som det definitivt är värt att ha koll på. Det samlar upplysningar från olika plattformar, förenklar delning och minskar därmed automatiskt mejlandet och gör att du och dina kollegor kan få överblick över vad ni håller på med. I Slack skapar ni gemensamt olika kanaler (feeds), som bygger på de bästa funktionerna från e-post och Facebook. En inbyggd chattfunktion gör att man slipper formatet med långa konversationer. I USA har Slack blivit så stort att Facebook enligt Wired arbetar på en Facebook Work-version, som ska lanseras nu under 2015.

Daily users

Source: SlackHQ Twitter-account - Tweet from 12 March 2014.

5) Yik Yak – kom närmare

Yik Yak är en app som gör det möjligt att kommunicera anonymt med andra Yik Yak-användare som befinner sig i närheten, inom en radie på ungefär tre kilometer – alltså de som är nära dig rent geografiskt. Särskilt i USA har man tagit appen till sig, och i synnerhet skolor och universitet har hakat på Yik Yak-vågen, eftersom appen fungerar lite som en "lokal anslagstavla".

6) Whisper – kanske känner vi varandra?

Whisper är en app som låter användarna skicka anonyma bilder med text till varandra lite i hemlighet – därav namnet ”Whisper”. Arenan fungerar för att dela med sig av personliga tankar, men inbjuder förstås också till dejting.

7) Secret – säg det inte till någon

Secret är en app som låter användarna dela inlägg anonymt med vänner, vänners vänner och offentligt. Den skiljer sig från andra anonyma delningsappar som PostSecret, Whisper och Yik Yak genom att den i första hand är till för att dela inlägg med vänner, så att det potentiellt blir mer intressant och vanebildande att läsa uppdateringarna.

8) Facebook Rooms

Facebook gör ingen hemlighet av sin beundran för de mer anonyma mediernas framgångar, och varje gång det dyker upp något nytt och intressant köper man upp det – såsom man exempelvis gjort med både Instagram och Whatsapp. Eller så skapar Facebook ett eget komplement, som med app Rooms. Rooms är ett privat och anonymt chattforum där användare med ett gemensamt intresse kan skapa små chattrum – utan krav på att uppge namn eller plats.

10 goda råd när du kommunicerar på sociala plattformar

1) Ord ska ha ett värde

I den sociala världen på nätet är alla författare – för alla skriver. Det konstaterar Ann Handley, MarketingProfs. Så hur gör man då för att sticka ut i det enorma ordflödet? Jo, genom att erbjuda kvalitetsinnehåll. "Författaren" ska därför alltid anstränga sig att försöka skapa ett innehåll som antingen väcker målgruppens intresse eller har ett värde för den. Det gäller alla – från vd och marknadschef till säljchef, it-chef och kundservicemedarbetare. Alla berättar för världen vilka de är och vad de har att erbjuda mottagaren och marknaden. Våra ord – dina ord – ska ha ett bra värde om du vill lyckas i sociala medier.

2) Var lokal socialt – tala kundernas språk

Såsom framhölls i artikeln "Sociala medier – fakta och trender" ökar fokus på att skapa innehåll på de språk som din specifika målgrupp talar. Det räcker alltså inte längre att skapa kvalitetsinnehåll på bara ett språk. Det handlar i hög grad också om att anpassa innehållet till de olika lokala marknaderna, både språkligt och kulturellt. Om du vill lyckas i sociala medier runtom i världen ska du därför ha en strategi och process för att skapa bra lokala kampanjer.

3) Skapa berättelser som andra delar – eller låt dem berätta själva

Antropologen Bob Deutsch, som skriver för Fast Company, menar att den vanligaste frågan som ställs i sociala medier är: "Ja, och?". Alla som deltar i sociala medier vill bygga sitt eget varumärke, prestera och bli gillade, sedda, följda och imiterade. Det handlar om att iscensätta sig själv – både för företag och privatpersoner. Därför ska företag fokusera på att bli en del av användarnas egna berättelser; involvera dem, skapa innehåll de vill dela och berätta om eller – ännu bättre – låta dem berätta de historier företaget har nytta av.

4) Berättelsen ska ha tre saker: syfte, syfte och syfte

Storytelling har i flera år varit den rakaste vägen till konsumenternas plånböcker. Fokus har legat på att knyta en berättelse till produkten som ska göra att den skiljer sig från konkurrenternas och skapar ett direkt "signalvärde" till köparen. Men det fungerar inte längre. I dag räcker det inte med bara storytelling, utan berättelsen måste vara större och träffa något inom oss. Konsumenterna kräver att ett varumärke ska erbjuda ett syfte som går bortom produktens konkreta värde. Som konsumenter har vi blivit mer upptagna av vad ett varumärke står för, vilket företaget är och hur dess berättelse passar in i vår egen historia och det liv vi vill ha.

5) Empati

Det finns flera nyckelord för att lyckas i sociala medier. Ett av de viktigaste är empati. Tänker du på det när du utformar din kommunikation? Empati är viktigt eftersom det är användaren som står i centrum – eller i alla fall gärna skulle vilja göra det. Det är hans eller hennes behov, önskemål och drömmar det hela handlar om. För att nå fram till användaren på rätt sätt måste du vara relevant, ödmjuk, begåvad och bidra till att göra livet bättre för honom eller henne. Tänk också på att vi är vana att röra oss i sociala medier och kan lukta oss till på långt håll om du försöker sälja något. Och en sak till: i dag delar vi skoningslöst våra åsikter med kollegor, vänner och vänners vänner.

6) Kundservice är A och O

När ditt företag har postat något på Facebook, Twitter eller LinkedIn ska det finnas någon som är redo att svara de kunder som hör av sig. Dygnet runt. Men enligt Hootsuite ställs det betydligt högre krav på kundtjänstmedarbetare i dag än att bara "kunna sin Fader Vår". Det är viktigt att ha en helhetssyn på kundens engagemang. För kunder är det ingen skillnad på kundtjänsten och resten av verksamheten – för dem är alltihop ett och samma företag.

7) Content Management ska vara ett strategiskt fokusområde

Vi blir bombarderade med innehåll, så varför ska vi läsa just ditt? För att lyckas i sociala medier krävs rätt kombination av kommunikation, reklam och PR. Omsorgsfull segmentering, kundkännedom och förmågan att förklara och tydliggöra syftet med produkten genom välgjord kommunikation – i form av både ord, bild och ljud – är viktigare än någonsin tidigare. Till det kan du även lägga SEO och alla nya kunskaper du får genom konsumenternas digitala spår. Och är det varaktig framgång du är ute efter ska du enligt Google BrandLabs ha någon som ansvarar för företagets ”content” – för strategi, produktion och sist men inte minst kvalitet.

8) Humor

Enligt Cisco Systems och Copyblogger Media ska en trend som tog fart redan 2014 växa sig ännu starkare 2015: bruket av humor. När fler och fler företag försöker skapa en autentisk kontakt med sina kunder på nätet, särskilt med nya köpstarka Generation Y och "Millennials", har allt fler fått upp ögonen för att ett begåvat skämt eller en kul idé är det effektivaste sättet att skapa förtroende och lojalitet. Humor ska naturligtvis alltid användas med måtta och eftertanke, men det är en trend som är värd att ha i åtanke i sin strategi.

9) Tänk på att 66 procent använder sociala medier i mobilen

När du kommunicerar i sociala medier ska du tänka på att de flesta användare läser, postar, skriver och svarar i sina mobiltelefoner. Det kräver korta och kärnfulla meddelanden och enkla kampanjer som tar hänsyn till mediets för- och nackdelar. Om möjligt bör användaren dessutom kunna gå vidare direkt från mobilen utan att behöva gå in på en extern webbplats.

10) Du måste vilja det!

Det säger sig självt att framgång i sociala medier inte är något som kommer bara så där. Under 2015 kommer företag att fortsätta satsa på att behandla, analysera och använda data för att bli större.

  • 68 procent av alla amerikanska företag har en separat digital marknadsföringsbudget som utgör cirka 25 procent av den totala marknadsföringsbudgeten. Den andelen väntas öka under 2015.
  • 98 procent av företagen kommer att satsa mer på digital marknadsföring under 2015.
  • 69 procent lägger mer tid på att producera innehåll nu än för ett år sedan. Och ännu mer tid och resurser kommer att satsas under 2015. Källa:Social Media Today.

Alla satsar mer. Därför att de vill det! Så för den som vill finnas med i tätklungan är ökade satsningar ett måste.