Se demo

Visuell 
 kommunikation

Visa mig något intressant. Du har åtta sekunder på dig!

Om du ska få människor att lägga tid på det du vill berätta för dem måste det se intressant ut!

Du har endast åtta sekunder på dig!

Visuell kommunikation finns överallt. Du sänder signaler till folk omkring dig genom ditt utseende, din doft, dina kläder, din bil, cykel, klocka, sminkning, frisyr, ditt ansiktsuttryck och ditt kroppsspråk – you name it. Och omgivningen gör samma sak. Vi blir närmast bombarderade med visuella intryck från morgon till kväll varenda dag.

Enligt US National Library of Medicine har vårt genomsnittliga uppmärksamhetsspann – den tid vi klarar att koncentrera oss på en uppgift utan att bli distraherade – nu sjunkit till bara åtta sekunder. Medier har gjort ett stort nummer av den här siffran, i synnerhet i USA, men den ska tas med en nypa salt. För om det verkligen stämde att vi aldrig kan koncentrera oss i mer än åtta sekunder skulle världen sannolikt kollapsa. Sanningen är naturligtvis den att vi har olika grader av uppmärksamhet och koncentration beroende på vad vi håller på med, men faktum är att vi är som mest lättdistraherade just när vi surfar på nätet. Å andra sidan kan vi mycket väl växla in på ett mer koncentrerat spår och glömma alla andra frestelser för en stund – men det kräver att vi snubblar över något som vi tycker ser intressant ut.

Så om du vill få folk att lägga tid på det du gärna vill berätta för dem måste det se intressant ut.

Vi är visuella varelser

"Det tror jag när jag ser det."

Visuella intryck har haft en avgörande betydelse för människan genom hela vår evolution. Text har bara funnits i runt 3 700 år, men det är inget genom att lästa text som vi lättast tar till oss ny information.

Vi är visuella varelser. Vi tänker och drömmer i bilder. Och vi minns i bilder. Varje år ordnas världsmästerskapet i minne, och något som förenar vinnarna är att de tränat sig i att minnas i bilder.

Forskning visar att människor bara minns 10 procent av vad de hör, 20 procent av vad de läser men runt 80 procent av vad de ser och gör. Och andra studier visar att man minns sex gånger så mycket av information som ges både muntligen och med visuella hjälpmedel som av information som bara ges muntligen.

Forskare på MIT har i år kunnat konstatera att vår hjärna rent faktiskt klarar att bearbeta bilder som vi bara ser i 13 millisekunder. Vi är med andra ord i stånd att mentalt behandla 75 bilder i sekunden.

Det betyder att vår syn jobbar konstant och att hjärnan samtidigt försöker förstå vad det är vi tittar på – och bestämma om en viss bild är värd att ägna mer tid åt eller om vi ska titta på något annat.

Helt klart är att valet av visuellt uttryck har stor betydelse för hur framgångsrik din kommunikation blir.

55 procent lägger mindre än 15 sekunder på en webbsida! Det har gjorts många undersökningar av hur vi beter oss på webben, och allihop visar att vi har bråttom. En av de mest omfattande undersökningarna på sistone är gjord av analysbyrån Chartbeat, som analyserat två miljarder besök på webbplatser under loppet av en månad. 55 procent av besökarna lade i snitt mindre än 15 sekunder på en sida.

Chartbeat påpekar att det därför är missvisande att haka upp sig på antalet "klick". Det viktiga är i stället att fånga människors uppmärksamhet en längre stund. Välkommen till The Attention Web! Innehållet är avgörande, men det gäller att ta hjälp av alla verktyg i den visuella kommunikationen.

Webbsidor – skapa en visuell webbsida

Stanford Persuasive Technology Lab frågade i en undersökning 2 440 personer hur de bedömde trovärdigheten hos de webbsidor de fick se. 46,1 procent uppgav att sidans design var det viktigaste kriteriet för att bedöma materialets trovärdighet.

Forskning visar att bilder går rakt in i långtidsminnet och etsar sig fast. Bilder gör det inte bara lättare att komma ihåg vissa saker, utan de talar också till oss på ett helt annat sätt – psykiskt, fysiskt och känslomässigt. Grafiska uttrycksmedel förbättrar förståelsen och hjälper oss att minnas information.

Bilder och grafik förstärker och påverkar våra känslor och attityder – de aktiverar vår fantasi och ökar vårt kreativa tänkande genom att stimulera andra delar av hjärnan – vilket hjälper oss att få en djupare och mer exakt förståelse av det presenterade materialet.

Infografik

Hitta historien som döljer sig i statistiken och skapa överblick och omedelbar förståelse med visuell kommunikation.

Infografik är hett och kommer att bli ännu hetare under åren framöver. Skälet är att den, om den används på rätt sätt, gör det möjligt att belysa stora mängder information på ett överskådligt och lättbegripligt sätt. Med infografik kan man styra kommunikationen och utformningen av budskapen. Genom att lägga till en känslomässig nivå – till exempel med vackra eller skrämmande bilder – kan man skapa ett nytt skikt av storytelling och snabbt förmedla kunskap.

Video

Video är den starkaste trenden inom visuell kommunikation.

Internetanvändare stannar dubbelt så länge på webbsidor med videoklipp – och sannolikheten för att de köper en produkt är 85 procent större om de har sett en video med den. 2015 beräknas det finnas tre miljarder internetanvändare som ser en miljon videosekunder varje sekund. Cisco har förutspått att andelen videoanvändare på nätet kommer att ha fördubblats till 1,5 miljarder 2016. Andelen människor som ser video på mobila plattformar beräknas samtidigt ha artondubblats.

Så man kan lugnt säga att det här är en trend som är värd att haka på.

En analys gjord av Adroit Digital visade tidigare i år följande:

  • 65 procent av videoanvändarna hoppar oftast över annonser. 24 procent uppgav dock att innehållet var avgörande för om de valde att hoppa över dem.
  • 68 procent sa att de påverkades mer av en kort video än en textbaserad annons när de letade efter ny produktinformation.
  • 46 procent ansåg att 15 sekunder eller mindre är optimalt för en videoannons. 35 procent sa 16–30 sekunder och 19 procent sa 31 sekunder eller mer.

Men att göra en slagkraftig video för en produkt eller tjänst är ingen lätt uppgift. Människor är kritiska och mer bortskämda än någonsin med bilder och videor i diverse fora på internet – och konkurrensen från inte minst YouTube är enorm. Det har blivit enkelt och billigt att göra videor med massor av smarta tekniska effekter, men det ska man inte stirra sig blind på. Det avgörande är fortfarande att berätta en bra historia på ett träffande och fängslande sätt så att mottagaren inte tvekar över budskapet.

Storytelling är en av de avgörande komponenterna i en produktvideo om man vill få fram sitt budskap – precis som humor, trovärdighet och överraskningsmoment.

Just budskapet får man inte glömma bort i visuell kommunikation. Och inte heller den viktiga grundregeln: Det som inte syns finns inte!