Se demo

David

"Att rätt översättare varaktigt knyts till rätt kund tjänar alla inblandade på. Kunden gynnas av att översättaren lär känna verksamheten och kan se till att språket är konsekvent. Efter ett antal projekt blir översättaren mer effektiv och kan jobba snabbare, vilket betyder att han eller hon får mer betalt per timme än med slutkunder som inte är lika bekanta. Eftersom översättaren prioriterar uppdrag från kunden i fråga sparar även översättningsbyrån tid på att inte behöva fråga en rad olika översättare. Och när både översättaren och kunden är nöjda stärks bådas anseende.

Jag gillar LanguageWires system med förvalda översättare eftersom det möjliggör alla de här fördelarna. LanguageWire erbjuder mig den typ av uppdrag jag vill ha (t.ex. inom finans och ekonomi) och jag trivs bra med att arbeta åt samma slutkunder regelbundet eftersom det skapar konsekvens.

Att betalningen sköts automatiskt i slutet av varje månad gör att LanguageWires betalningsrutiner är väldigt tillförlitliga, och det är något de flesta frilansare antagligen uppskattar eftersom faktureringen kan vara något man skjuter upp."

David