Se demo

Översättare

Vad vi förväntar oss av dig

Översättningar av hög kvalitet och vänlig service är det som är allra viktigast för oss på LanguageWire. Det ger nöjda kunder som stannar hos oss på lång sikt och till fler uppdrag för LanguageWire och därmed för dig. Därför är vi alla beroende av en hög kvalitetsnivå.

Att samarbeta med LanguageWire innebär att ha ett nära samarbete med våra projektledare. Du arbetar mot vår plattform Agito där du har full överblick över alla dina uppdrag. 

För att samarbetet ska fungera är det viktigt att vi kan nå dig när vi har ett nytt projekt att erbjuda dig. Vi är beroende av att ha en smidig och effektiv kommunikation med våra översättare.

Vi förväntar oss

… att du levererar högsta möjliga kvalitet i alla projekt.

…att du är serviceinriktad, kommunikativ och alltid levererar i tid.

… att du är lätt att få tag på och löser problem i tid – ställ gärna frågor!

… att du har luckor för kunder där du ingår i teamet med förvalda översättare.

… att vi alla strävar mot samma mål: nöjda kunder som återkommer med nya uppdrag åt oss och dig.

Genom att dels testa nya översättare innan vi anlitar dem, dels göra kontroller av slumpvis valda översättnings- och korrekturläsningsprojekt, kontrollerar vi att vi alltid håller samma höga kvalitetsnivå. Vi tror på att ha en öppen dialog kring testresultaten och låter därför alltid våra översättare ta del av dem.

Kvalitet

Här på LanguageWire vinnlägger vi oss om att våra översättningar alltid ska hålla hög kvalitet.