Jobba
 

Hur är det att jobba för LanguageWire?


Umgängestonen hos oss på LanguageWire är öppen, informell och tillmötesgående. Vi respekterar varandra på såväl ett mänskligt som ett yrkesmässigt plan, och det gör att samarbetet och den sociala miljön är på topp.

Vi lägger stor vikt vid att det ska vara roligt att gå till jobbet, och vår nöjdhetsundersökning bland medarbetarna visar att vi tycker bra om varandra. Vi fokuserar på att skapa en vinnarkultur. Vi firar löpande våra många framgångar och hos oss är det en naturlig del av kulturen att vi både ger och tar emot ros och erkännande.

På LanguageWire är det nära från idé till handling. Vi har därför skapat en kultur där medarbetarna har stort inflytande och bidrar till LanguageWires fortsatta utveckling och tillväxt. Vår öppna miljö understöds av att vi sitter i ett öppet kontorslandskap med upp till åtta medarbetare i samma rum. Att sitta tillsammans betyder att vi alltid kan talas vid och utbyta erfarenheter och kunskap med varandra. Vi kan också snabbt få svar på frågor om vi behöver hjälp och kan dessutom föra trevliga samtal kollegor emellan över borden.

I det öppna kontorslandskapet lär man snabbt känna sina kolleger. Men det kan också bli en del liv och rörelse, så du ska trivas med att det inte är helt tyst omkring dig och med en stundtals ganska hektisk arbetsmiljö.

Alla LanguageWires chefer sitter tillsammans med övriga medarbetare vilket också understödjer en öppen och informell arbetsmiljö.