Översättare
 

Bli en del av LanguageWire-kulturen

Vårt viktigaste mål är att förse våra kunder med en produkt av hög kvalitet som levereras i tid av våra kunniga och kompetenta översättare. 

Både kunder och översättare vet att LanguageWire ligger i teknikens framkant och har skickliga och professionella medarbetare – och att det gör oss lätta att samarbeta med. 

Åt de flesta av våra kunder har vi satt ihop särskilda team med förvalda översättare som alltid tar hand om kundens översättningar.

Det gör att våra översättare blir väl insatta i kundernas verksamhet och bidrar även till översättningar av bättre kvalitet eftersom terminologin blir mer konsekvent. Dessutom skapar det en närmare kontakt mellan kunderna, våra översättare och oss själva. 

LanguageWire uppdaterar kontinuerligt kundspecifika översättningsminnen och termbaser som översättarna kan komma åt på webben eller ladda ner inför varje nytt uppdrag.

Våra kunder vet att vi testar nya översättare och gör regelbundna kvalitetskontroller av våra översättningar. Våra översättare vet vad vi förväntar oss av dem och att kunderna kommer tillbaka om de gör ett bra jobb – vilket betyder fler uppdrag för både oss och dem.

Skulle du vilja ha en roll i det här upplägget och bli en del av vårt team?