ett bra
språk
kräver
de rätta orden

din garanti för enhetlig kommunikation

Är ditt företag "innovativt" eller "nyskapande"? Ska produktnamnen anpassas till nya marknader eller behållas i originalversionen? All ditt företags kommunikation påverkar varumärket, så det gäller att se till att den håller hög kvalitet. På alla era språk.
Och det kan du med LanguageWire TermBase.

150+ MN
Översatta ord
varje år
175+
Språk

2.000+
Företagskunder

5.000+
Bransch-
specialiserade översättare

Ditt företags
unika ordbok

LanguageWire TermBase är en onlinebaserad termdatabas som innehåller alla dina företags- och branschspecifika ord och uttryck på både källspråket och de språk du översätter till – ett slags ordbok som består av termpar. Den hjälper dig att säkra ett konsekvent språkbruk inom hela företaget och att optimera kommunikationen på alla språk.

Dynamisk och i ständig utveckling

Både du själv, dina kollegor och ditt översättarteam kan lägga till nya ord och uttryck i termbasen. Det betyder att den hela tiden växer, utvecklas och förbättras. Därmed blir det lättare och lättare för alla att använda rätt ord och formuleringar i både teknisk dokumentation, marknadsföringsmaterial og webbtexter, med mera.

Direktåtkomst 24/7

Du har automatiskt åtkomst till termbasen via ditt LanguageWire Agito-konto, och den kan också enkelt integreras på ditt intranät.

TermBase-funktioner

  • Sök efter ord och uttryck
  • Lägg in nya ord och uttryck
  • Godkänn eller avvisa förslag på nya ord och uttryck
  • Och mycket annat

Redo att arbeta med översättningar på ett nytt sätt?