Se demo
L'Oréals
kundberättelse

Så optimerade L’Oréal tiden till marknaden med inRiver Connector

Alla som har jobbat med marknadsföring på flera språk vet hur besvärligt det är att kopiera och klistra in text och hantera olika filversioner med namn som “slutlig_slutlig.docx.” Det var sådana utmaningar som L’Oréal Nordic ville lösa med hjälp av inRiver connector. Lösningen skapar en direktförbindelse mellan företagets PIM-system och LanguageWire, vilket ger enklast möjliga hantering av översättningar.

"Det kändes väldigt tilltalande att kunna göra allt i samma system."
Eva O’Reilly,
Nordic CRM and E-Commerce technology Manager, L'Oréal

Utmaningen

Att hantera översättningar kan vara en extremt tidskrävande uppgift som bygger på omfattande, komplexa Excel-ark och kan ta stora resurser i anspråk internt. Men det var bara en av L’Oréals utmaningar i arbetet med att skapa innehåll på flera språk. Tidigare måste stora mängder text kopieras och klistras in när text skulle skickas mellan L’Oréal’s inRiver PIM och LanguageWire, och många element måste hanteras i olika system. Det slukade både tid och resurser.  

Det utdragna arbetet med att lägga in de färdiga översättningarna i inRiver PIM gjorde att L’Oréal’s återförsäljare ofta upplevde att produktinformationen inte fanns på webben när den borde.

 

Lösningen

Genom att kombinera de båda systemen blev det också enklare för L'Oréal att lära upp nya medarbetare.  Många anställda går från ett av koncernens varumärken till ett annat. Eftersom man använder samma system och arbetsprocesser överallt går det snabbt att bli varm i kläderna när man börjar en ny tjänst, och ingen information går förlorad.

Connectorlösningen togs i bruk i början av 2018, men L’Oréal har samarbetat med LanguageWire ända sedan 2012. Därför kände de sig trygga med att LanguageWire-teamet skulle göra vad som krävdes för att förstå företagets behov fullt ut och leverera kvalitetsöversättningar.

LanguageWire inRiver Connector

Med inRiver Connector integreras LanguageWire med ditt inRiver PIM. Sedan kan du beställa översättningar direkt från PIM-systemet och slippa ägna timmar åt att kopiera och klistra in text eller mejla innehåll via osäkra anslutningar. Några av de stora fördelarna med att integrera och automatisera översättningsarbetet med hjälp av LanguageWires inRiver Connector är att du kan:     

  • Korta tiden till marknaden
  • Undvika irriterande kopieringsfel
  • Förenkla arbetet med att skapa innehåll på flera språk
  • Frigöra resurser och sänka kostnaderna
  • Samordna översättningsprojekten centralt och få en överblick
  • Förbättra säkerheten med hjälp av krypterad dataöverföring (HTTPS)

Ladda ner pdf