Copywriting

Skapa reklam och marknadsföring som övertygar med hjälp av skickliga copywriters i hela världen. Vi hjälper dig hitta copywriters i alla språkområden som skriver copy av hög kvalitet utifrån din uppdragsbeskrivning och dina önskemål om stil, ordantal och innehåll.

Nå fler människor

Ge dina marknadstexter en djupare klangbotten och nå hela vägen fram till människor i alla länder.

Skapa mer innehåll

Skapa nytt innehåll på flera språk utifrån din uppdragsbeskrivning.

Om copywriting

Copywriting är en konst som ställer krav på kreativitet, språklig uttrycksförmåga, tålamod och förmågan att slipa på texten tills den är perfekt. Den som skriver nytt innehåll åt ditt företag måste dessutom kunna följa uppdragsbeskrivningen och hitta en stil som träffar mitt i prick.

Känn din målgrupp

En specialiserad copywriter förstår dina målgruppers behov och önskemål och är väl insatt i deras branscher. Men framför allt skriver han eller hon texter som är tydliga, lättfattliga och koncisa. Copywriting skiljer sig från kreativ översättning genom att man inte har någon källtext. Processen resulterar istället i en helt ny text som bara bygger på din uppdragsbeskrivning och dina önskemål om ordantal, stil och terminologi. För att copytexten ska bli så bra som möjligt är det förstås viktigt med ett nära samarbete. LanguageWires samarbetsplattform är utvecklad just för det ändamålet.

Världsomspännande kompetens

I vårt globala nätverk av språkexperter finns copywriters som har gedigen erfarenhet av att skriva texter för en mängd olika användningsområden. Det kan vara annonser på arabiska, nyhetsbrev på bengali, pay-per-click-annonser på portugisiska, SEO på spanska, produktbeskrivningar på tyska eller debattinlägg på danska.

Ett typiskt projekt

I ett typiskt copywritingprojekt börjar vi med att sätta ramarna för samarbetet med copywritern och enas om hur lång tid projektet får ta och vad det ska omfatta. Ibland kan det fungera bättre att copywritern jobbar på plats hos er istället för på distans. Därefter sammanställer vi uppdragsbeskrivningar och referensmaterial för att de utländska texterna ska uppfylla era kvalitetskrav. Sedan samarbetar copywritern direkt med dig för att kommunikationen ska bli så smidig som möjligt.

Oftast finns någon form av kvalitetssäkring i arbetsflödet, till exempel validering (intern granskning), korrekturläsning eller textredigering. Det här är praxis för de flesta typer av skrivarbete och steg som bör finnas med när du skapar innehåll.

I korthet

  • Professionell copywriting på många språk
  • Copywriters som förstår din målgrupp
  • Annonser, blogginlägg och nyhetsbrev är vanliga texttyper
  • Flexibel process med samarbete från början till slut
Copywriting

PDF

Är du redo att nå din
globala målgrupp?

Vi hjälper dig att tala kundens språk med hjälp av våra expertråd och effektiv teknik. Kontakta LanguageWire-teamet eller läs mer om hur vi kan hjälpa dig att få din verksamhet att växa.