Korrektur

Låt inte skrivfel, stavfel eller grammatiska misstag komma i vägen för läsarens möte med din text. Säkra hög kvalitet genom att få texten korrekturläst av någon som har språket som modersmål.

Förbättra kvaliteten och resultatet

"Fyra ögon"-principen innebär att dina översatta texter granskas av ett extra par ögon, med resultatet att kvaliteten blir bättre.

Öka produktiviteten

Lägg till korrekturläsning i ditt automatiserade arbetsflöde och använd tiden bättre.

Om korrektur

Oavsett om du skriver på ditt modersmål eller ett främmande språk vinner du alltid på att låta texten lusläsas av en språkexpert. För hur många gånger du än läser igenom din text är det nästan alltid ett par fel som slinker igenom. Lösningen är enkel: två par ögon ser mer än ett. I språkbranschen talar man om "fyra ögon"-principen.

Fyra ögon är bättre än två

Våra professionella korrekturläsare kan vara det extra ögonparet på över 175 språk. De rättar stavning, interpunktion och grammatik och ger dig en text där alla ändringar spårats så att du själv kan gå igenom och godkänna dem. Samtidigt kan resten av ditt team fokusera på sina huvuduppgifter och slippa den tidskrävande uppgiften att korrekturläsa.

Lägg till korrekturläsning i ditt automatiserade arbetsflöde

Korrekturläsning är något som ofta glöms bort i arbetet med att skapa innehåll. Men på LanguageWires molnbaserade samarbetsplattform kan du automatisera arbetsflödet så att tiden det tar tills allt är klart för publicering påverkas minimalt. När samarbetet med våra professionella korrekturläsare är en naturlig del i processen får du en effektiv arbetsgång och ännu högre kvalitet.

Skillnad mellan korrekturläsning och korrekturläsning av översättningar

Det är skillnad på att korrekturläsa en översättning och att göra en vanlig korrekturläsning. Vid en vanlig korrekturläsning granskas bara texten på ett språk, men när man korrekturläser en översättning kontrolleras texten samtidigt mot källtexten. Du ska också känna till att det normalt inte ingår i korrekturläsarens uppdrag att göra texten tydligare eller föreslå stilistiska ändringar. Om du vill ha en grundligare genomgång av texten ska du istället anlita en textredigerare.

Den viktiga uppdragsbeskrivningen

Om du har relevant referensmaterial som korrekturläsaren kan ha nytta av är det bra om du lägger upp det på uppdraget. Det kan till exempel vara en stil- eller språkguide, officiella texter, godkända översättningar eller en ordlista. Ju tydligare du kan visa korrekturläsarna vad du vill ha, desto bättre förutsättningar har de att leva upp till dina förväntningar.

I korthet

  • Granskning av stavning, grammatik och interpunktion i enspråkiga dokument
  • Fler än 175 språk
  • Alla ändringar spåras så att du kan acceptera eller ignorera dem
  • Vid korrekturläsning av översättningar granskas två språkversioner, vid vanlig korrekturläsning bara en
Proofreading

PDF

Är du redo att nå din
globala målgrupp?

Vi hjälper dig att tala kundens språk med hjälp av våra expertråd och effektiv teknik. Kontakta LanguageWire-teamet eller läs mer om hur vi kan hjälpa dig att få din verksamhet att växa.