Se demo

Underhåll av termbas

Experter bygger upp en termbas utifrån dokument du redan har eller optimerar en befintlig termbas för att göra din kommunikation bättre och mer enhetlig på alla språk.

Konsekventare språkbruk

Höj kvaliteten på din flerspråkiga kommunikation genom konsekventare termanvändning.

Snabbare arbetsgång

Dina språkexperter hittar genast de ord du vill använda i din kommunikation.

Om underhåll av termbas

En termbas (terminologidatabas) är ett centralt verktyg som förbättrar kvaliteten på din kommunikation genom att göra det lättare att använda en konsekvent terminologi. Termbasen är ett viktigt inslag i en långsiktig översättningsstrategi. Dels gör den det lätt att hitta godkända termer på olika språk, dels sparar den tid åt översättare och interna granskare (validerare).

Termbasen är inte bara en flerspråkig ordlista. Den kan också byggas ut med definitioner och kontext som gör den ännu mer användbar. Varifrån kommer termen? Vem har godkänt den, och när? Finns det tillfällen när termen inte ska användas i översättningar? För att svara på frågor som dessa behöver du en lättåtkomlig, begreppsorienterad terminologi, och det är precis vad du får med LanguageWires termbas.

Skapa termbas

Om du inte redan har en termbas kan våra experter skapa en åt dig. Våra terminologer extraherar termer från dina dokument. Sedan översätter de termerna till de språk du väljer, varpå de kan granskas och godkännas av dina medarbetare.

Import av termbas

Kanske har du redan en termbas som du vill att LanguageWires språkexperter ska använda. I så fall kan våra tekniker lägga upp den på LanguageWires samarbetsplattform så att översättare och andra språkexperter direkt hittar de rätta termerna när de jobbar med dina texter, antingen i vår Smart Editor på webben eller offline.

Fler termbastjänster

Andra termbastjänster är expansion (en befintlig termbas utökas med nya termer på ett eller flera språk), rensning (termer som inte längre är korrekta plockas bort), och översättning av befintliga termer till nya språk.

I korthet

  • Din terminologidatabas
  • Ordlistor på olika språk
  • Visar godkännandestatus, datum då termen lades till, kommentarer med mera
  • Underhåll av en termbas kan innebära att skapa en ny eller bygga ut eller rensa en befintlig
Termbase Management

PDF