Validering

Materialet granskas och godkänns internt för att kontrollera att både stil och innehåll stämmer med företagets profil. Att inkludera validering i arbetsflödet är ett sätt att se till att projekt blir klara i tid och följer den kommunikationsstil ni strävar efter.

Förbättra kvaliteten och resultatet

Den slutliga kontrollen görs av dem som kan din verksamhet bäst: dina medarbetare.

Öka produktiviteten

Lägg till textredigering i ditt automatiserade arbetsflöde och använd tiden bättre.

Om validering

I de flesta branscher finns det människor som arbetar för att se till att den externa kommunikationen både är korrekt och stämmer överens med organisationens "varumärke". Och ju större del av arbetet som läggs ut, desto större är risken att kommunikationen inte är helt enhetlig. Det gäller även översättningar, flerspråkig dtp, copywriting, voiceover och annan kommunikation på flera språk. Det optimala är att personer som verkligen kan din verksamhet och dina produkter granskar och godkänner all kommunikation som tas fram. Men det kan vara svårt när omfattningen ökar lavinartat.

Inkludera validering i arbetsflödet

På LanguageWire inser vi att de som verkligen kan er organisation utan och innan är era egna medarbetare. Därför är det dina medarbetare som är bäst lämpade att ta en sista titt på materialet via vår samarbetsplattform innan det publiceras. Och tack vare vår avancerade översättningsteknik kan vi hålla arbetsgången så enkel det bara går. Vi tar med dina validerare (granskare) i arbetsflödet redan när vi lägger upp projektet. Sedan får de automatiskt ett meddelande när filerna är klara för granskning så att de kan ladda ner dem och ta en titt. Sina ändringar gör de i ett intuitivt gränssnitt där både översättningsminnet och er termbas uppdateras så att ni inte behöver ändra samma saker om och om igen.

Extern kvalitetskontroll

Ibland finns det kanske ingen medarbetare som behärskar målspråket tillräckligt väl för att korrekturläsa nya produktbeskrivningar och kontrollera att språket flyter. Då är det en perfekt lösning att låta någon av våra utvalda korrekturläsare eller textredigerare ta hand om valideringen. När du samarbetar med ett litet, fast team av förvalda språkexperter under lång tid lär de känna ditt företag och kan uppfylla de höga krav som ställs på er kommunikation.

I korthet

  • Granska och godkänn kommunikationsmaterial internt
  • Smidig arbetsgång
  • Automatiserad del av ditt arbetsflöde
  • Minimal mejlväxling
  • Intuitivt gränssnitt att göra ändringar i
  • Direktkommunikation med dina språkexperter
  • Enkelt att implementera ändringar
Validering

PDF

Är du redo att nå ut till dina målgrupper i alla länder?

Det är dags att börja tala rätt språk genom att samarbeta med experter över hela världen och stöd från kraftfull teknik. Kontakta LanguageWire-teamet eller kom igång direkt.