Godkännande?
Det fixar
vi på det
smartaste sättet

Slipp krånglet
Låt oss hantera din interna godkännandeprocess

"Jag har gjort ändringarna i gula notisar direkt i pdf:en."
"Jag kan inte öppna filen."
"Jag hinner inte titta på det förrän i nästa vecka – är det bråttom?"

Det kan bli en utdragen historia när interna specialister eller olika lokalkontor ska godkänna översättningen innan den läggs ut på nätet eller går i tryck.

Så låt oss hjälpa dig.

Vi gör det enkelt för dig

När vi tar över projektledningen för din interna godkännandeprocess – eller valideringen, som det heter hos oss – går det till så här: Du skickar oss din text som vanligt. Vi översätter och skickar den nya språkversionen till de medarbetare på ditt företag som du har utsett till att validera översättningar.

Och först när ALLT är godkänt får du de slutliga texterna.

Alla sparar tid
Massor av tid

Det är inte bara du som sparar tid på att låta oss samordna valideringen. Det gör medarbetarna som ska validera texterna också. Exempelvis lägger vi in alla deras ändringar i vår databas, så att de inte behöver rätta samma sak om och om igen. Och eftersom vi håller ordning på filtyper och sköter formatering av xml-dokument, html-koder och så vidare, behöver du inte bekymra dig om sådana saker över huvud taget.

Nå din globala målgrupp
mer kostnadseffektivt

Varför inte jobba problemfritt och
uppnå maximal effekt med er globala
kommunikation?

Vi undanröjer hindren

Målet är att både du och dina interna validatorer ska spara så mycket tid som möjligt. Det uppnår vi bland annat tack vare verktyg som LanguageWire WeAllEdit och LanguageWire Translate. Med dem behöver dina validatorer varken krångla med koder i xml-filer eller ha InDesign installerat för att rätta texter direkt i InDesign-filen. Den typen av onödiga och ovälkomna hinder slipper du helt med våra verktyg.

Bättre och bättre
och bättre och ...

I takt med att vi hanterar fler uppdrag åt dig bygger vi upp en ordbok – vi kallar den LanguageWire TermBase – och ett översättningsminne. Här samlar vi specifika termer och meningar från alla dina översättningsuppdrag, så att översättaren kan se till att terminologin blir konsekvent och återanvända tidigare översättningar. Det ger en jämn och hög kvalitet och snabbare leveranser.

13.000

Uppdrag per år där validering ingår

150+ MN

Ord översätter vi varje år

2.000+
Företagskunder

Varje dag vinner vi våra
kunders lojalitet genom
att leverera branschens
bästa lösningar

Lösningar som ger
konkret och mätbart
värde

Vi gör skillnad

Danske Bank
Klavs Hjort
“Bara under det första året sparade Danske Bank 1 500 arbetstimmar med WeAllEdit ... Efter 17 månaders arbete med WeAllEdit är reaktionerna positiva. ”Vi har kört över 1 700 dokument med sammanlagt 11 586 sidor genom WeAllEdit, och har i genomsnitt sparat över en arbetstimme per dokument. Verktyget lever helt upp till våra förväntningar. Vi har även gjort en kvalitetsuppföljning som visar att både projektledare och grafiska formgivare är nöjda. Och viktigast av allt är att det aldrig uppstår fel i systemet.”

Redo att börja arbeta med översättningar på ett nytt sätt?