Se demo

God praxis

LanguageWire följer internationella standarder och god praxis så att våra kunder och språkexperter vet att de kan lita på oss. Tillämpningen av bästa praxis skapar säkerhet och tydlighet för alla som använder LanguageWires plattform.

Effektivitet

Minimal nedtid och tillförlitlig datahantering gör att du slipper negativa överraskningar.

Säkerhet

LanguageWires processer ger mycket god datasäkerhet.

Tydlighet

Internationellt erkända standarder ökar din trygghet.

Fördelarna med en tydlig standard

Genomarbetade och internationellt erkända standarder underlättar handel och bidrar till ekonomisk tillväxt. Standarderna hjälper också företag att sänka sina kostnader och optimera processerna. För kunderna är standardiserade arbetssätt en garanti för kvalitet, trygghet, effektivitet och överensstämmelse.

LanguageWire följer internationella standarder och god praxis så att våra kunder och språkexperter vet att de kan lita på oss. Här beskriver vi några av de viktigaste standarder vi använder för att se till att vi följer god branschpraxis.

ISO 17100-certifierade

Den 28 september 2016 godkändes LanguageWire enligt kraven i standarden ISO 17100. ISO 17100 ersätter EN 15038, och alla LanguageWires projekt som består av översättning + korrekturläsning (det som förr hette "full service") omfattas av certifieringen. ISO 17100 ställer stränga krav på dokumentation av våra kompetensen hos våra översättare och projektledare liksom på vår kommunikation och våra tjänster.

LanguageWires verksamhet var i stort sett redan klar för ISO 17100-certifieringen. "Både infrastrukturen och processerna var på plats, så det var bara en fråga om att dokumentera dem enligt kraven i standarden", berättar Stig Jørgensen, COO på LanguageWire. Men för LanguageWires användare är certifieringen värdefull eftersom den bekräftar att LanguageWire följer bästa praxis för översättningsprojekt.

Uppfyller kraven i ISO 27001

ISO 27001 är en internationell standard för informationssäkerhet. Den anger krav på en organisations "ledningssystem för informationssäkerhet". De systematiska arbetssätten för hanteringen av känslig information är en garanti för datasäkerheten. Riskhanteringen omfattar både medarbetare, processer och it-system.

LanguageWire arbetar i nuläget på att få ISO 27001-certifieringen. Vi har utvecklat interna bestämmelser och förfaranden inom en rad olika informationssäkerhetsområden för att kunna införa ledningssystemet. Utöver riskhanteringen ingår även särskilda regler för klassificering av information, hantering av incidenter och olika tekniska kontroller av LanguageWires system och servrar.

Privat molninfrastruktur

LanguageWire använder en privat molninfrastruktur. Du kan känna dig trygg eftersom alla data lagras inom EU och vi prioriterar säkerheten på våra datacenter. Vår leverantör är dessutom certifierad enligt ISAE 3402, vilket garanterar att även datacentrets säkerhet kontrollerats av en oberoende granskare.

Följande är några av fördelarna med LanguageWires serverstrategi:

1) Säkerhet

Alla kunddata lagras och bearbetas via LangaugeWires privata moln. Data lagras enbart inom EU och all it hanteras enligt kraven i ISO27001.

2) Tillförlitlighet

LanguageWires datacenter är byggt för att garantera dataskydd på tre nivåer:

  • Hög tillgänglighet: Driften ska kunna fortsätta ostört även om ett hårdvarufel inträffar. Särskilda processer för systemövervakning och incidenthantering garanterar att hårdvaruplattformen har mycket god tillgänglighet (mer än 99,99 %).
  • Katastrofåterställning: Alla data från produktionsflödet sparas även vid ett annat datacenter och kan återställas i händelse av brand eller översvämning.
  • Säkerhetskopiering: Dina data säkerhetskopieras löpande för att snabbt kunna återskapas om det behövs.

3) Skalbarhet och kostnadseffektivitet

Vårt it-team övervakar infrastrukturen löpande och kapaciteten hanteras dynamiskt så att resurserna utökas när det behövs. Den agila modellen gör att LanguageWire kan välja de tekniska lösningar som är effektivast. På så sätt kan vi hålla en optimal kvalitetsnivå samtidigt som vi håller it-kostnaderna nere.

I korthet

  • Arbetsflödet översättning + korrekturläsning är certifierat enligt ISO 17100
  • Följer kraven i ISO 27001 för en säker informationshantering
  • LanguageWires privata molninfrastruktur är säker, tillförlitlig, skalbar och kostnadseffektiv.