Se demo

Vi säkerställer att dina data är skyddade och att du alltid får innehåll av hög kvalitet

LanguageWire följer internationella säkerhetsstandarder och bästa praxis för kvalitetshantering. Du kan vara säker på att du får högkvalitativa översättningar och att dina data är skyddade.

Illustration av en dator som är ansluten till molnet

LanguageWire säkrar dataskydd, kvalitetshantering och översättningsarbetsflöden

Ett ISO 27001-certifierat informationssäkerhetssystem (ISMS – Information Security Management System)

ISO 27001 är en internationell standard för informationssäkerhet. Det är en välkänd certifiering som specificerar krav på ett informationssäkerhetssystem inom en organisation. Ett ISMS omfattar människor, processer och IT-system och säkerställer vår förmåga att hantera känslig information på ett korrekt sätt och att skydda data.

LanguageWire är ett ISO 27001-certifierat företag, något som bara en handfull av våra kollegor i språkbranschen har uppnått. Vi har påvisbara interna riktlinjer och förfaranden som omfattar en rad informationssäkerhetsfrågor. Förutom en robust riskhanteringsprocess har vi utvecklat ett ramverk för resurshantering (inklusive dataklassificering), incidenthantering och olika tekniska kontroller för LanguageWires system och servrar.

ISO 17100-certifierade översättningsarbetsflöden

För LanguageWires användare säkerställer ISO 17100-certifieringen att klassledande procedurer för översättningsprojekt följs. ISO 17100 är en rigorös standard som kräver belägg för översättarens kvalifikationer och kompetens, projektledarens kompetens, professionell hantering av kärnprocesser liksom övriga processer relaterade till leverans av högkvalitativa översättningstjänster.

ISO 9001 kvalitetsledningssystem.

Kvalitet är av högsta prioritet för LanguageWire, därför har vi infört robusta kvalitetsledningssystem så att du kan vara säker på att du får det du beställde när du skapar globalt innehåll med LanguageWire. ISO 9001 kräver processer och standarder för kvalitetsstyrning, inklusive starkt kundfokus, professionell processtrategi och fokus på kontinuerlig förbättring.

ISO 18587 Efteredigering av maskinöversättning

LanguageWire är ett ISO 18587 -certifierat företag, vilket innebär att våra processer för efterredigering av maskinöversatt text följer rigorösa internationella kvalitetsstandarder.

Denna certifiering borgar för att LanguageWire via efterredigeringstjänsten levererar översättningar av mänsklig kvalitet samtidigt som tiden till marknaden förkortas.

LanguageWire följer sekretesslagstiftning och respekterar användarnas rättigheter

Våra kunder finns i en rad olika länder runt om i världen. För att säkerställa efterlevnad av regional lagstiftning hanterar vi användardata med högsta sekretess.

Vi efterlever följande sekretessregler:

Datasekretess är grundläggande för allt vi gör. Vi värdesätter principerna om detaljerat samtycke, öppenhet, rätten för användare att få åtkomst till sina data och rätten till radering, bland andra åtgärder som skyddar personuppgífter. Mer information finns i LanguageWires sekretesspolicy.

Privat molninfrastruktur

LanguageWire använder en privat molninfrastruktur. Du kan känna dig trygg eftersom alla data lagras inom EU och vi prioriterar säkerhet i enterpriseklass på våra datacenter. Dessutom är vår datacenterleverantör ISAE 3402-certifierad, vilket garanterar en hög nivå av fysisk säkerhet.

Säkerhet

Alla kunddata lagras och bearbetas via LanguageWires privata molninfrastruktur. Alla data lagras inom EU och IT-anläggningarna hanteras i enlighet med kraven i ISO 27001.

Tillförlitlighet

Kontinuerlig tillgänglighet (CA): Systemövervakning och indicenthanteringsprocesser finns på plats för att säkerställa maximal plattformstillgänglighet (bättre än 99,99 % för maskinvara).

Katastrofåterställning (DR): Alla produktionsdata lagras i ett sekundärt LanguageWire-datacenter för geografisk resiliens (t.ex. förstörelse av det primära datacentret på grund av översvämning eller brand).

Säkerhetskopiering: Utöver CA och DR har vi implementerat en klassisk backupstrategi för direkt återställning av data i händelse av systemavbrott.

Skalbarhet och kostnadseffektivitet

Vårt IT-team övervakar löpande våra infrastrukturelement och resurser tillförs vid behov för att utöka kapaciteten. Denna flexibla strategi gör att LanguageWire kan välja de mest effektiva tekniklösningarna så att vi kan leverera optimal tjänstekvalitet.

Illustration av ett nätverksmoln

Hur kan vi hjälpa dig?

Din resa mot en enkel lösning för att skapa flerspråkigt innehåll börjar här. Berätta för oss vad som gör dig frustrerad när det gäller innehåll – vi hjälper dig gärna att bygga upp den perfekta innehållslösningen för ditt företag.