Skräddarsydda arbetsflöden

Har du ett projekt som kräver ett särskilt upplägg? Skapa ett skräddarsytt arbetsflöde som svarar mot dina behov och återanvänd det varje gång du beställer. Med skräddarsydda arbetsflöden kan du själv sätta ihop rätt uppsättning tjänster för dina projekt och automatisera komplexa arbestflöden.

Håll det enkelt

Enkelt att beställa språktjänster för alla led i arbetet med kommunikation på flera språk.

Nå fler kunder

Tillgång till över 5 000 språkexperter som arbetar med mer än 175 språk.

Det kan vara komplicerat att arbeta med innehåll på flera språk. Ibland kan det kännas som om det är hopplöst många moment att hantera. Inte minst när texterna ska hålla riktigt hög kvalitet.

Som tur är har vi samlat på oss massor av kunskap i arbetet med tusentals kunder sedan år 2000. Utifrån den erfarenheten har vi skapat standardiserade arbetsflöden som följer bästa praxis. Ett exempel är kombinationen ”översättning + korrekturläsning av översättning” (även kallat full service-uppdrag) som uppfyller alla kraven i översättningsstandarden ISO 17100.

Skräddarsydda arbetsflöden

Men i vissa projekt behövs en mer specialanpassad arbetsgång. Ibland vill du kanske börja med att låta en korrekturläsare och textredigerare granska din text för att sedan själv validera (godkänna) ändringarna innan du skickar texten till översättning. Och ibland kan översättningarna behöva en extra kvalitetskontroll. Då låter du kanske en professionell korrekturläsare granska texterna innan dina medarbetare validerar dem.

Prata med din projektledare

På LanguageWire finns din projektledare till hands för att hjälpa dig att skapa arbetsflöden som svarar mot dina behov. Dessa kallar vi ”skräddarsydda arbetsflöden” och här är anpassningsmöjligheterna nästan oändliga. När du väl har skapat en mall kan du använda den gång på gång när du beställer och spara både tid och ansträngning. Och inte nog med det: komplexiteten och risken för att missa deadline minskar dessutom drastiskt när processen automatiseras och hanteras helt och hållet av LanguageWire.

Kontakta LanguageWire redan idag för att diskutera dina behov. Vi hjälper gärna till att utveckla den perfekta lösningen för ditt företag.

I korthet

  • Det kan vara komplicerat att arbeta med innehåll på flera språk.
  • Ibland passar inte de standardiserade arbetsflödena.
  • Skräddarsydda arbetsflöden skapas från grunden för att svara mot just dina behov.
  • De består av precis de tjänster du behöver i mer komplexa projekt.